Nr. 131-133 26.09.2002

nbsp;

PARTEA I

nbsp;

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

nbsp;

1018. Legea Republicii Moldova cu privire la Guvern (nr. 64-XII, 31 mai 1990)

nbsp;

1019. Decret privind eliberarea domnului Ilie FUSU din funcția de judecător la Judecătoria municipiului Bălți (nr. 881-III, 24 septembrie 2002)

nbsp;

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

nbsp;

41. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra activității Societății pe Acțiuni Banca de Economii în perioada 01.04.99 - 31.12.2001 (nr. 56, 26 iunie 2002)

nbsp;

42. Hotărîre privind executarea de către Societatea pe Acțiuni Călărași - Divin a hotărîrii Camerei de conturi teritoriale Chișinău nr. 17 din 29 martie 2002 Privind rezultatele controlului asupra activității economico financiare a Societății pe Acțiuni Călărași - Divin în anul 2000 și 9 luni ale anului 2001" (nr. 64, 3 iulie 2002)

nbsp;

PARTEA II

nbsp;

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

nbsp;

1352. Hotărîre cu privire la aprobarea Stemei și fanionului Departamentului Vamal, ecusonului pentru mijloacele de transport ale Departamentului, însemnelor distinctive pentru uniforma colaboratorilor vamali, uniformei colaboratorilor vamali, a normelor și modalității de asigurare cu uniformă a colaboratorilor vamali (nr. 1205, 16 septembrie 2002)

nbsp;

1353. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri dnei Mariana DURLEȘTEANU, prim-viceministru al finanțelor (nr. 1221, 17 septembrie 2002)

nbsp;

1354. Hotărîre cu privire la abrogarea unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova (nr. 1222, 17 septembrie 2002)

nbsp;

1355. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Regulamentului privind demarcarea frontierei de stat între Republica Moldova și Ucraina (nr. 1224, 18 septembrie 2002)

nbsp;

1356. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și executare a lucrărilor de proiectare, montare și recepție a sistemelor de aprovizionare cu gaze (nr. 1226, 19 septembrie 2002)

nbsp;

1357. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea art. 17 din Legea privind finanțele publice locale (nr. 1227, 19 septembrie 2002)

nbsp;

1358. Hotărîre cu privire la instituirea Comisiei naționale pentru elaborarea concepției studierii istoriei în Republica Moldova (nr. 1228, 20 septembrie 2002)

nbsp;

1359. Hotărîre cu privire la reconfirmarea în funcție a dlui CORNEA Tudor (nr. 1229, 20 septembrie 2002)

nbsp;

1360. Hotărîre cu privire la reconfirmarea în funcție a dlui GALUȘCA Mircea (nr. 1230, 20 septembrie 2002)

nbsp;

1361. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui VASILACHE Alexandru (nr. 1231, 20 septembrie 2002)

nbsp;

1362. Hotărîre cu privire la rechemarea domnului Vasile ȘOVA din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Populară Chineză (nr. 1232, 20 septembrie 2002)

nbsp;

1363. Hotărîre cu privire la rechemarea domnului Mihai POPOV din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Franceză, precum și din funcțiile deținute prin cumul în Regatul Spaniei și Republica Portugheză (nr. 1233, 20 septembrie 2002)

nbsp;

1364. Hotărîre cu privire la numirea domnului Victor BORȘEVICI în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Populară Chineză (nr. 1234, 20 septembrie 2002)

nbsp;

1365. Hotărîre cu privire la numirea doamnei Natalia GHERMAN în funcțiile de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Austria, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă OSCE și Reprezentant pe lîngă Oficiul Națiunilor Unite de la Viena (nr. 1235, 20 septembrie 2002)

nbsp;

1366. Hotărîre cu privire la numirea domnului Mihai POPOV în funcțiile de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Belgiei, Reprezentant al Republicii Moldova la NATO și Reprezentant al Republicii Moldova pe lîngă Comisia Europeană (nr. 1236, 20 septembrie 2002)

nbsp;

1367. Hotărîre cu privire la Comisia Superioară de Atestare a Republicii Moldova (nr. 1237, 20 septembrie 2002)

nbsp;

1368. Hotărîre cu privire la modificarea destinației și atribuirea unor terenuri în jud. Ungheni (nr. 1238, 23 septembrie 2002)

nbsp;

1369. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului Biroului Național pentru Pactul de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est (nr. 1239, 23 septembrie 2002)

nbsp;

PARTEA III

nbsp;

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

nbsp;

298. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea unor acte normative (nr. 34/11, 19 septembrie 2002)

nbsp;

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

nbsp;

299. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii privind rapoartele anuale ce reflectă unele operațiuni ale băncilor în valută (nr. 222, 19 septembrie 2002)

nbsp;

300. Ordonanță cu privire la retragerea autorizației International Commercial Bank (Moldova) SA (nr. 31/09-02, 19 septembrie 2002)

nbsp;

301. Ordonanță cu privire la retragerea autorizației Băncii municipale Chișinău SA (nr. 32/09-02, 19 septembrie 2002)

nbsp;

PARTEA IV

nbsp;

Publicații ale agenților economici

nbsp;

PARTEA V

nbsp;

Avize pierderi de acte