Nr. 134-27 27.09.2002

nbsp;

PARTEA I

nbsp;

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

nbsp;

1020. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 1160-XV din 21 iunie 2002 privind punerea în aplicare a Codului penal al Republicii Moldova (nr. 884-III, 27 septembrie 2002)

nbsp;

1021. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1160-XV din 21 iunie 2002 privind punerea în aplicare a Codului penal al Republicii Moldova (nr. 1323-XV, 26 septembrie 2002)

nbsp;

1022. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 cu privire la distincțiile de stat ale Republicii Moldova (nr. 885-III, 27 septembrie 2002)

nbsp;

1023. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 cu privire la distincțiile de stat ale Republicii Moldova (nr. 1330-XV, 26 septembrie 2002)

nbsp;

1024. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 11 din Legea nr. 317-XIII din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituțională (nr. 886-III, 27 septembrie 2002)

nbsp;

1025. Lege pentru modificarea articolului 11 din Legea nr. 317-XIII din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituțională (nr. 1332-XV, 26 septembrie 2002)

nbsp;

1026. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 6 din Legea nr. 45-XIII din 12 aprilie 1994 privind activitatea operativă de investigații (nr. 887-III, 27 septembrie 2002)

nbsp;

1027. Lege pentru modificarea articolului 6 din Legea nr. 45-XIII din 12 aprilie 1994 privind activitatea operativă de investigații (nr. 1335-XV, 26 septembrie 2002)

nbsp;

1028. Decret pentru promulgarea Legii privind stabilirea unui regim facilitar de vize pentru perioada 10-20 octombrie 2002 (nr. 888-III, 27 septembrie 2002)

nbsp;

1029. Lege privind stabilirea unui regim facilitar de vize pentru perioada 10-20 octombrie 2002 (nr. 1342-XV, 26 septembrie 2002)

nbsp;

1030. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1160-XV din 21 iunie 2002 privind punerea în aplicare a Codului penal al Republicii Moldova (nr. 1322-XV, 26 septembrie 2002)

nbsp;

1031. Hotărîre cu privire la numirea Guvernatorului Băncii Naționale a Moldovei (nr. 1324-XV, 26 septembrie 2002)

nbsp;

1032. Hotărîre privind eliberarea din funcție a unui avocat parlamentar (nr. 1327-XV, 26 septembrie 2002)

nbsp;

1033. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru completarea Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 cu privire la distincțiile de stat ale Republicii Moldova (nr. 1328-XV, 26 septembrie 2002)

nbsp;

1034. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 cu privire la distincțiile de stat ale Republicii Moldova (nr. 1329-XV, 26 septembrie 2002)

nbsp;

1035. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea articolului 11 din Legea cu privire la Curtea Constituțională (nr. 1331-XV, 26 septembrie 2002)

nbsp;

1036. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea articolului 6 din Legea nr. 45-XIII din 12 aprilie 1994 privind activitatea operativă de investigații (nr. 1334-XV, 26 septembrie 2002)

nbsp;

1037. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind regimul de vize al Republicii Moldova pentru perioada 10-20 octombrie 2002 (nr. 1341-XV, 26 septembrie 2002)

nbsp;

1038. Hotărîre pentru modificarea și completarea Hotărîrii Parlamentului nr. 453-XIII din 16 mai 1995 cu privire la salarizarea judecătorilor, colaboratorilor instanțelor judecătorești și ai procuraturii (nr.1343-XV, 26 septembrie 2002)

nbsp;

1039. Decret privind eliberarea deplinelor puteri domnului Valeriu MUNTEANU, director general al Serviciului de Stat Migrațiune (nr. 880-III, 24 septembrie 2002)

nbsp;

1040. Decret privind numirea domnului Efim CHILARI, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Uzbekistan, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Tadjikistan (nr. 882-III, 25 septembrie 2002)

nbsp;

1041. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 883-III, 26 septembrie 2002)

nbsp;

PARTEA II

nbsp;

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

nbsp;

1370. Hotărîre cu privire la transmiterea gratuită a rețelelor electrice de distribuție (nr. 1240, 23 septembrie 2002)

nbsp;

1371. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului între Departamentul Vamal al Republicii Moldova și Comitetul Vamal de Stat al Republicii Belarus cu privire la realizarea Acordului de colaborare și asistență reciprocă în domeniul vamal, semnat la 15 aprilie 1994 de către șefii de guverne ale statelor participante la Comunitatea Statelor Independente (nr. 1241, 23 septembrie 2002)

nbsp;

1372. Hotărîre despre modificarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Uzbekistan privind serviciile aeriene și cooperarea în domeniul transportului aerian (nr. 1242, 23 septembrie 2002)

nbsp;

1373. Hotărîre despre aprobarea Acordului privind acordarea asistenței medicale cetățenilor statelor-membre ale Comunității Statelor Independente și Protocolului cu privire la mecanismul de realizare a Acordului privind acordarea asistenței medicale cetățenilor statelor-membre ale Comunității Statelor Independente în ceea ce privește modalitățile de acordare a serviciilor medicale (nr. 1243, 23 septembrie 2002)

nbsp;

1374. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului cu privire la cooperarea statelor membre ale Comunității Statelor Independente în timpul evacuării cetățenilor acestora din țările terțe în cazul producerii situațiilor excepționale (nr.1244, 23 septembrie 2002)

nbsp;

1375. Hotărîre privind modificarea structurii misiunii diplomatice a Republicii Moldova în Republica Ungară (nr. 1245, 23 septembrie 2002)

nbsp;

1376. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Valeriu CERTAN (nr. 1249, 25 septembrie 2002)

nbsp;

1377. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui UNGUREANU Nicolae (nr. 1250, 25 septembrie 2002)

nbsp;

1378. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui COJOCARU Viorel (nr. 1251, 25 septembrie 2002)

nbsp;

1379. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii cu privire la gaj (nr. 1252, 25 septembrie 2002)

nbsp;

1380. Hotărîre cu privire la instituirea Consiliului coordonator pentru crearea Sistemului Informațional Geografic de Stat (nr. 1253, 25 septembrie 2002)

nbsp;

1381. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 666 din 27 mai 2002 (nr. 1254, 25 septembrie 2002)

nbsp;

1382. Hotărîre privind instituirea Grupului de lucru pentru coordonarea procesului de ajustare a legislației în vigoare la dispozițiile Codului civil (nr. 1255, 25 septembrie 2002)

nbsp;

1383. Hotărîre pentru aprobarea Acordului între Ministerul Apărării al Republicii Moldova și Agenția Națională de Imagistică și Cartografie a Ministerului de Apărare al Statelor Unite ale Americii privind cooperarea și schimbul de bază în domeniul de informație și servicii geospațiale globale (nr. 1256, 25 septembrie 2002)

nbsp;

1384. Hotărîre cu privire la evoluția ramurii agroalimentare și unele măsuri de redresare a situației social economice din județul Tighina (nr. 1269, 26 septembrie 2002)

nbsp;

PARTEA III

nbsp;

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

nbsp;

302. Hotărîre cu privire la ratele dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei (nr. 225, 25 septembrie 2002)