Nr. 135-136 03.10.2002

nbsp;

PARTEA I

nbsp;

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

nbsp;

1042. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr.1325-XV, 26 septembrie 2002)

nbsp;

1043. Hotărîre cu privire la constituirea Comisiei speciale pentru examinarea proiectelor de legi privind modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova (nr.1333-XV, 26 septembrie 2002)

nbsp;

1044. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la filantropie și sponsorizare (nr.1336-XV, 26 septembrie 2002)

nbsp;

1045. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 1217-XIII din 25 iunie 1997 cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1997-1998 (nr. 1337-XV, 26 septembrie 2002)

nbsp;

1046. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 1217-XIII din 25 iunie 1997 cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1997-1998 (nr. 1338-XV, 26 septembrie 2002)

nbsp;

1047. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Statul Kuweit privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor (nr. 1339-XV, 26 septembrie 2002)

nbsp;

1048. Decret privind rechemarea domnului Mihai POPOV din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova (nr. 889-III, 30 septembrie 2002)

nbsp;

1049. Decret privind rechemarea domnului Vasile ȘOVA din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Populară Chineză (nr. 890-III, 30 septembrie 2002)

nbsp;

1050. Decret privind numirea domnului Mihai POPOV în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Belgiei, Reprezentant al Republicii Moldova la NATO și Reprezentant al Republicii Moldova pe lîngă Comisia Europeană (nr. 891-III, 1 octombrie 2002)

nbsp;

1051. Decret privind numirea doamnei Natalia GHERMAN în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Austria, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă OSCE și Reprezentant pe lîngă Oficiul Națiunilor Unite de la Viena (nr. 892-III, 1 octombrie 2002)

nbsp;

1052. Decret privind numirea domnului Victor BORȘEVICI în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Populară Chineză (nr. 893-III, 1 octombrie 2002)

nbsp;

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

nbsp;

23. Hotărîre pentru controlul constituționalității hotărîrilor Guvernului nr. 1009 din 27 septembrie 2001 Cu privire la inspecția înainte de expediție a mărfurilor importate și nr. 1139 din 25 octombrie 2001 Despre aprobarea Acordului privind prestarea serviciilor de inspecție înainte de expediție (nr. 35, 24 septembrie 2002)

nbsp;

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

nbsp;

43. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra activității economico-financiare a Ministerului Sănătății și a unor instituții subordonate în anul 2001 (nr. 71, 5 iulie 2002)

nbsp;

44. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra legalității utilizării mijloacelor financiare alocate din bugetul de stat pentru construcția gazoductului Bălți-Sadovoe, județul Bălți (nr. 73, 19 iulie 2002)

nbsp;

45. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra activității economico-financiare a primăriei orașului Căinari și a Centrului Medicilor de Familie în anul 2001 (nr. 76, 25 iulie 2002)

nbsp;

PARTEA II

nbsp;

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

nbsp;

1385. Hotărîre cu privire la unele măsuri pentru revitalizarea complexului avicol în anii 2002-2010 (nr. 1247, 24 septembrie 2002)

nbsp;

1386. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 1217-XIII din 25 iunie 1997 cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1997-1998 (nr. 1257, 25 septembrie 2002)

nbsp;

1387. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova (nr. 1258, 25 septembrie 2002)

nbsp;

1388. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului adițional la Acordul privind serviciile aeriene între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României (nr. 1259, 25 septembrie 2002)

nbsp;

1389. Hotărîre privind modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 1110 din 18 octombrie 2001 (nr. 1260, 25 septembrie 2002)

nbsp;

1390. Hotărîre cu privire la crearea Comitetului de supraveghere a evaluării responsabilității financiare a Republicii Moldova (nr. 1261, 25 septembrie 2002)

nbsp;

1391. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru completarea Legii cu privire la energetică (nr. 1262, 25 septembrie 2002)

nbsp;

1392. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 988 din 23 iulie 2002 (nr. 1263, 26 septembrie 2002)

nbsp;

1393. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind măsurile de redresare economico-financiară a întreprinderilor formate ca urmare a reorganizării sovhozului-fabrică Moldova (nr. 1264, 26 septembrie 2002)

nbsp;

1394. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii cu privire la antreprenoriat și întreprinderi (nr. 1265, 26 septembrie 2002)

nbsp;

1395. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii privind gospodăriile țărănești (de fermier) (nr. 1266, 26 septembrie 2002)

nbsp;

1396. Hotărîre cu privire la inițierea procedurii de negociere în scopul aderării Republicii Moldova la Acordul de constituire a Centrului Tehnico-Științific Internațional (nr. 1267, 26 septembrie 2002)

nbsp;

1397. Hotărîre cu privire la inițierea procedurii de negociere în scopul aderării Republicii Moldova la Acordul de constituire a Centrului Științifico-Tehnologic din Ucraina (nr. 1268, 26 septembrie 2002)

nbsp;

1398. Hotărîre despre aprobarea Regulamentului privind modul de autorizare a activității și de control al magazinelor duty free și magazinelor pentru deservirea corpului diplomatic (nr.1270, 27 septembrie 2002)

nbsp;

1399. Hotărîre cu privire la extinderea acțiunii Regulilor provizorii de exploatare a locuințelor, întreținere a blocurilor locative și teritoriilor aferente în Republica Moldova asupra căminelor (nr. 1271, 27 septembrie 2002)

nbsp;

1400. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului Ministerului Educației (nr.1272, 27 septembrie 2002)

nbsp;

1401. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea Legii bugetului de stat pe anul 2002 (nr. 1273, 30 septembrie 2002)

nbsp;

1402. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind ratificarea Convenției între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Canadei pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit (nr. 1276, 30 septembrie 2002)

nbsp;

1403. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea articolului 28 din Legea cu privire la tariful vamal nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 (nr. 1277, 30 septembrie 2002)

nbsp;

1404. Hotărîre cu privire la aprobarea Modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 337 din 18 martie 2002 (nr. 1278, 30 septembrie 2002)

nbsp;

1405. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui PRIGORSCHI Alexandru (nr. 1279, 30 septembrie 2002)

nbsp;

1406. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dnei S~LI Lilia (nr. 1280, 30 septembrie 2002)

nbsp;

1407. Hotărîre despre aprobarea Regulamentului privind modul de desfășurare a concursului pentru obținerea licenței de comercializare a resturilor și deșeurilor de metale feroase și neferoase, de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată, către agenții economici aflați pe teritoriul Republicii Moldova și care nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar, precum și exportul acestora (nr. 1284, 2 octombrie 2002)

nbsp;

1408. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației Republicii Moldova pentru participarea la lucrările Forului Economic în or. Lvov, Ucraina, în perioada 3-5 octombrie 2002 (nr. 1285, 2 octombrie 2002)

nbsp;

1409. Hotărîre privind aprobarea componenței nominale a delegațiilor Republicii Moldova în legătură cu desfășurarea ședințelor Consiliului șefilor de state, Consiliului șefilor de guverne și Consiliului miniștrilor afacerilor externe ai țărilor-membre ale Comunității Statelor Independente (Chișinău, 6-7 octombrie 2002) (nr. 1286, 2 octombrie 2002)

nbsp;

1410. Dispoziție (nr. 92-d, 26 septembrie 2002)

nbsp;

1411. Dispoziție (nr. 93-d, 27 septembrie 2002)

nbsp;

1412. Dispoziție (nr. 94-d, 27 septembrie 2002)

nbsp;

PARTEA III

nbsp;

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

nbsp;

303. Ordin cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a Comentariilor privind aplicarea Standardului Național de Contabilitate 11 Contractele de construcție (nr. 64, 4 iulie 2002)

nbsp;

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare a Moldovei

nbsp;

304. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 34/3, 19 septembrie 2002)

nbsp;

305. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării unor societăți pe acțiuni (nr. 34/4, 19 septembrie 2002)

nbsp;

306. Hotărîre cu privire la înregistrarea modificărilor caracteristicilor clasei de obligațiuni autorizate spre plasare și înregistrarea dării de seamă asupra rezultatelor emisiunii de obligațiuni plasate de ОM Elat SA (nr. 34/5, 19 septembrie 2002)

nbsp;

307. Hotărîre cu privire la suspendarea acțiunii licențelor eliberate anterior pentru dreptul de brokeraj și de dealer SRL Furor (nr. 34/6, 19 septembrie 2002)

nbsp;

308. Hotărîre cu privire la suspendarea licenței pentru dreptul de activitate profesionistă pe piața valorilor mobiliare - brokeraj eliberată anterior OAI Manager Capital Grup-Managerul fondului SRL (nr. 34/7, 19 septembrie 2002)

nbsp;

309. Hotărîre cu privire la introducerea unor modificări în Modul de calculare a indicelui bursier de preț CNVM-32 (nr. 34/8, 19 septembrie 2002)

nbsp;

310. Hotărîre cu privire la retragerea licenței FINN York-Invest (nr. 36/1, 26 septembrie 2002)

nbsp;

311. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 3/5 din 22.07.99 (nr. 36/2, 26 septembrie 2002)

nbsp;

PARTEA IV

nbsp;

Publicații ale agenților economici

nbsp;

PARTEA V

nbsp;

Avize pierderi de acte