Nr. 137-138 10.10.2002

nbsp;

PARTEA I

nbsp;

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

nbsp;

1053. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la pregătirea cetățenilor pentru apărarea Patriei (nr. 897-III, 7 octombrie 2002)

nbsp;

1054. Lege cu privire la pregătirea cetățenilor pentru apărarea Patriei (nr. 1245-XV, 18 iulie 2002)

nbsp;

1055. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Codului penal și a Codului de procedură penală (nr. 898-III, 8 octombrie 2002)

nbsp;

1056. Lege pentru completarea Codului penal și Codului de procedură penală (nr. 1326-XV, 26 septembrie 2002)

nbsp;

1057. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Statul Kuweit privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor (nr. 894-III, 2 octombrie 2002)

nbsp;

1058. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Statul Kuweit privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor (nr. 1340-XV, 26 septembrie 2002)

nbsp;

1059. Decret pentru promulgarea Legii privind retragerea unor rezerve formulate la Acordul de constituire a Comunității Statelor Independente (nr. 896-III, 4 octombrie 2002)

nbsp;

1060. Lege privind retragerea unor rezerve formulate la Acordul de constituire a Comunității Statelor Independente (nr. 1356-XV, 4 octombrie 2002)

nbsp;

1061. Hotărîre privind respingerea proiectului de Lege pentru modificarea Codului de procedură penală (nr. 1346- XV, 3 octombrie 2002)

nbsp;

1062. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la completarea articolului 20 din Codul fiscal (nr. 1347-XV, 3 octombrie 2002)

nbsp;

1063. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse cu privire la colaborarea tehnico-militară (nr. 1348-XV, 3 octombrie 2002)

nbsp;

1064. Hotărîre privind respingerea proiectului de Lege pentru modificarea articolului 36 din Legea nr. 491-XIV din 9 iulie 1999 privind finanțele publice locale (nr. 1351-XV, 3 octombrie 2002)

nbsp;

1065. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1354-XV, 3 octombrie 2002)

nbsp;

1066. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind retragerea unor rezerve formulate la Acordul de constituire a Comunității Statelor Independente (nr. 1355-XV, 4 octombrie 2002)

nbsp;

1067. Decret privind conferirea de distincții de stat unor cadre didactice (nr. 895-III, 2 octombrie 2002)

nbsp;

1068. Decret privind completarea Regulamentului despre modul de propunere pentru decorarea cu distincții de stat ale Republicii Moldova și de înmînare a lor, aprobat prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 178 din 8 august 1992 (nr. 899-III, 8 octombrie 2002)

nbsp;

1069. Decret privind numirea în funcție a unui judecător (nr. 900-III, 8 octombrie 2002)

nbsp;

1070. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 901-III, 8 octombrie 2002)

nbsp;

1071. Decret privind redobîndirea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 902-III, 8 octombrie 2002)

nbsp;

1072. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 903-III, 8 octombrie 2002)

nbsp;

1073. Decret privind aprobarea unor grațieri individuale (nr. 905-III, 8 octombrie 2002)

nbsp;

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

nbsp;

24. Hotărîre pentru controlul constituționalității unor prevederi din Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 Cu privire la statutul judecătorului (cu modificările ulterioare) (nr. 34, 19 septembrie 2002)

nbsp;

25. Decizie privind sistarea procesului pentru controlul constituționalității unor prevederi ale Tratatului între Republica Moldova și Ucraina cu privire la frontiera de stat și a Protocolului adițional la Tratat, semnate la Kiev la 18 august 1999 (nr. 5, 24 septembrie 2002)

nbsp;

PARTEA II

nbsp;

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

nbsp;

1413. Hotărîre cu privire la aprobarea Modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova (nr. 1190, 10 septembrie 2002)

nbsp;

1414. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003 (nr. 1274, 28 septembrie 2002)

nbsp;

1415. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege a bugetului de stat pe anul 2003 și a proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1275, 30 septembrie 2002)

nbsp;

1416. Hotărîre privind instituirea sărbătorii profesionale Ziua economistului (nr. 1281, 30 septembrie 2002)

nbsp;

1417. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 461-XV din 30 iulie 2001 privind piața produselor petroliere (nr. 1282, 1 octombrie 2002)

nbsp;

1418. Hotărîre cu privire la unele măsuri de asigurare a tratamentului deținuților afectați de tuberculoză din sistemul penitenciar (nr. 1283, 1 octombrie 2002)

nbsp;

1419. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind retragerea unor rezerve formulate la Acordul de constituire a Comunității Statelor Independente (nr. 1288, 2 octombrie 2002)

nbsp;

1420. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 671 din 19 iulie 2001 (nr. 1289, 3 octombrie 2002)

nbsp;

1421. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui BOTNARENCO Ion (nr. 1290, 3 octombrie 2002)

nbsp;

1422. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind completarea art. 15 din Legea bugetului de stat pe anul 2002 (nr. 1291, 3 octombrie 2002)

nbsp;

1423. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia cu privire la cooperarea și asistența reciprocă în domeniul vamal (nr. 1292, 3 octombrie 2002)

nbsp;

1424. Hotărîre cu privire la rechemarea domnului Gheorghe HIOAR+ din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Bulgaria și, prin cumul, în Republica Federală Iugoslavia (nr. 1293, 3 octombrie 2002)

nbsp;

1425. Hotărîre cu privire la instituirea Marelui Premiu pentru merite deosebite în domeniul viti-vinicol (nr. 1294, 3 octombrie 2002)

nbsp;

1426. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a domnului Boris MELNIC (nr. 1295, 3 octombrie 2002)

nbsp;

1427. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a domnului Andrei AFANASIEV (nr. 1296, 3 octombrie 2002)

nbsp;

1428. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a domnului Constantin GAINDRIC (nr. 1297, 3 octombrie 2002)

nbsp;

1429. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la ratificarea Addendumului la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova referitor la împrumutul pe termen lung în valoare de 20 miliarde lei românești, semnat la București la 1 septembrie 1993, modificat prin Addendumul semnat la București la 17 ianuarie 2002 (nr. 1298, 3 octombrie 2002)

nbsp;

1430. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului, prin schimb de scrisori, între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei cu privire la acordarea grantului în cadrul cooperării culturale japoneze pentru aprovizionarea Palatului Național cu echipamente audio și acordarea deplinelor puteri domnului Ion P+CURARU, ministrul culturii al Republicii Moldova (nr. 1299, 3 octombrie 2002)

nbsp;

1431. Hotărîre cu privire la reorganizarea școlii medii de cultură generală nr. 1 Mihai Eminescu din mun. Căușeni, jud. Tighina (nr. 1300, 3 octombrie 2002)

nbsp;

1432. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind ratificarea Acordului cu privire la recunoașterea reciprocă a licențelor pentru desfășurarea activității în construcții, eliberate de autoritățile de licențiere ale statelor-membre ale Comunității Statelor Independente (nr. 1303, 4 octombrie 2002)

nbsp;

1433. Hotărîre cu privire la realizarea Programului de ajutor umanitar în produse alimentare, prezentat de Organizaț ia Parteneriatul Internațional pentru Dezvoltare Umană (IPHD) din SUA și Fundația Medicală din Moldova (nr. 1304, 4 octombrie 2002)

nbsp;

1434. Hotărîre cu privire la crearea Comitetului național pentru coordonarea acțiunilor privind participarea Republicii Moldova la Conferința de Afaceri în cadrul Procesului de Cooperare Dunăreană și desemnarea Coordonatorului național (nr. 1308, 4 octombrie 2002)

nbsp;

1435. Hotărîre privind aprobarea componenței nominale a delegației Republicii Moldova în legătură cu vizita de lucru a dlui Vasile TARLEV, Prim-ministru al Republicii Moldova, în Ucraina, 10-12 octombrie 2002 (nr. 1312, 7 octombrie 2002)

nbsp;

1436. Hotărîre pentru aprobarea Modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 893 din 9 iulie 2002 (nr. 1316, 8 octombrie 2002)

nbsp;

1437. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui VASILATI Ion (nr. 1322, 9 octombrie 2002)

nbsp;

1438. Dispoziție (nr. 96-d, 2 octombrie 2002)

nbsp;

1439. Dispoziție (nr. 97-d, 3 octombrie 2002)

nbsp;

1440. Dispoziție (nr. 98-d, 4 octombrie 2002)

nbsp;

PARTEA III

nbsp;

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

nbsp;

312. Hotărîre cu privire la activitatea participanților profesioniști la piața valorilor mobiliare desfășurată în semestrul I anul 2002 și respectarea normativelor privind mărimea capitalului propriu, fondului de garanție și numărul de specialiști cu certificate de calificare (nr. 34/1, 19 septembrie 2002)

nbsp;

313. Hotărîre cu privire la aprobarea actelor de reevaluare a valorilor mobiliare deținute de FINN Papirus-Invest și FINN Terra-Invest în procese de lichidare (nr. 34/9, 19 septembrie 2002)

nbsp;

314. Hotărîre cu privire la aprobarea actelor de reevaluare a valorilor mobiliare deținute de FINN Grand-Finess SA și FINN Soprocominvest SA în procese de lichidare (nr. 34/10, 19 septembrie 2002)

nbsp;

315. Ordonanță cu privire la convocarea adunării generale a acționarilor FINN York-Invest SA (nr. 36/1-O, 26 septembrie 2002)

nbsp;

316. Ordonanță cu privire la blocarea conturilor FINN York-Invest (nr. 37/1-O, 1 octombrie 2002)

nbsp;

Acte ale Comitetului pentru Оnfiere al Republicii Moldova

nbsp;

317. Informație privind copiii luați la evidiență pentru adopție

nbsp;

PARTEA IV

nbsp;

Publicații ale agenților economici

nbsp;

PARTEA V

nbsp;

Avize pierderi de acte