Nr. 142-143 17.10.2002

nbsp;

PARTEA I

nbsp;

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

nbsp;

1074. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse cu privire la colaborarea tehnico-militară (nr. 912-III, 14 octombrie 2002)

nbsp;

1075. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse cu privire la colaborarea tehnico-militară (nr. 1349-XV, 3 octombrie 2002)

nbsp;

1076. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la ajutoarele umanitare acordate Republicii Moldova (nr.1350-XV, 3 octombrie 2002)

nbsp;

1077. Hotărîre privind respingerea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2002 nr. 740-XV din 20 decembrie 2001 (nr. 1353-XV, 3 octombrie 2002)

nbsp;

1078. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului cu privire la tranzitul de energie și putere electrică a țărilor membre ale Comunității Statelor Independente (nr. 1357-XV, 4 octombrie 2002)

nbsp;

1079. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului cu privire la asigurarea funcționării în paralel a sistemelor electroenergetice ale țărilor membre ale Comunității Statelor Independente (nr. 1359-XV, 4 octombrie 2002)

nbsp;

1080. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii privind asigurarea sanitaro epidemiologică a populației (nr. 1361-XV, 4 octombrie 2002)

nbsp;

1081. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 904-III, 8 octombrie 2002)

nbsp;

1082. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 906-III, 8 octombrie 2002)

nbsp;

1083. Decret privind revocarea domnului Sergiu CEBOTARI din calitatea de membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului (nr. 907-III, 8 octombrie 2002)

nbsp;

1084. Decret privind conferirea Ordinului Republicii Combinatului de Vinuri Cricova S.A. (nr. 908-III, 11 octombrie 2002)

nbsp;

1085. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de lucrători ai Combinatului de Vinuri Cricova S.A. (nr. 909-III, 11 octombrie 2002)

nbsp;

1086. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Alexandru TELEUC+ (nr. 910-III, 11 octombrie 2002)

nbsp;

1087. Decret privind stabilirea zilei întîlnirilor membrilor Guvernului și ale conducătorilor organelor administrației publice centrale și locale cu cetățenii (nr. 911-III, 11 octombrie 2002)

nbsp;

PARTEA II

nbsp;

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

nbsp;

1441. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului privind asigurarea populației cu preparate medicamentoase, vaccinuri și alte preparate imunobiologice, articole de uz medical și tehnică medicală, fabricate pe teritoriul statelor-membre ale Comunității Statelor Independente (nr. 1301, 4 octombrie 2002)

nbsp;

1442. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală și Codului cu privire la contravențiile administrative (nr. 1302, 4 octombrie 2002)

nbsp;

1443. Hotărîre cu privire la aprobarea Acordului privind comerțul și colaborarea economică între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Slovenia (nr. 1306, 4 octombrie 2002)

nbsp;

1444. Hotărîre cu privire la numirea domnului Vsevolod GRIGORE în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă ONU (New-York) (nr. 1307, 4 octombrie 2002)

nbsp;

1445. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului cu privire la transferul corpurilor persoanelor decedate (nr. 1309, 4 octombrie 2002)

nbsp;

1446. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii salarizării (nr. 1310, 4 octombrie 2002)

nbsp;

1447. Hotărîre cu privire la completarea pct. 44 al Instrucțiunii asupra modului de stabilire, calculare și achitare a indemnizațiilor în legătură cu concediul medical în Republica Moldova (nr. 1311, 7 octombrie 2002)

nbsp;

1448. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului de restabilire și dezvoltare a viticulturii și vinificației în anii 2002-2020 (nr. 1313, 7 octombrie 2002)

nbsp;

1449. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru completarea articolului 17 din Legea privind finanțele publice locale (nr. 1314, 8 octombrie 2002)

nbsp;

1450. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea unor convenții europene în domeniul audiovizualului (nr. 1315, 8 octombrie 2002)

nbsp;

1451. Hotărîre privind transmiterea unui edificiu de la balanța Departamentului Vamal la balanța Camerei Оnregistrării de Stat a Departamentului Tehnologii Informaționale (nr. 1317, 8 octombrie 2002)

nbsp;

1452. Hotărîre cu privire la componența nominală a Comisiei Interdepartamentale de Combatere a Narcomaniei și Narcobusinessului (nr. 1318, 8 octombrie 2002)

nbsp;

1453. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 115 din 2 februarie 1999 (nr. 1319, 8 octombrie 2002)

nbsp;

1454. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului de acțiuni pentru pregătirea și desfășurarea ședinței a XV-a a Consiliului Consultativ pentru Muncă, Migrațiune și Protecție Socială al statelor-membre ale C.S.I. (nr. 1320, 9 octombrie 2002)

nbsp;

1455. Hotărîre despre aprobarea Programului-pilot Copiii orfani (nr. 1321, 9 octombrie 2002)

nbsp;

1456. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului fiscal (nr. 1323, 9 octombrie 2002)

nbsp;

1457. Hotărîre cu privire la instituirea Organului de investigare a măsurilor antidumping, compensatorii și de salvgardare (nr. 1324, 9 octombrie 2002)

nbsp;

1458. Hotărîre cu privire la jubileul de 50 ani de la fondarea Societății pe Acțiuni Combinatul de Vinuri Cricova (nr. 1325, 10 octombrie 2002)

nbsp;

1459. Hotărîre cu privire la aprobarea Modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 933 din 12 septembrie 2000 (nr. 1326, 10 octombrie 2002)

nbsp;

1460. Hotărîre privind decernarea Marelui Premiu în domeniul viti-vinicol în anul 2002 (nr. 1328, 10 octombrie 2002)

nbsp;

1461. Hotărîre despre aprobarea Deciziei Consiliului Economic al C.S.I. cu privire la modificările și completările introduse în Lista operațiunilor de producere și tehnologice, după executarea cărora marfa se consideră originară din țara în care ele au avut loc (nr. 1329, 10 octombrie 2002)

nbsp;

1462. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (nr. 1330, 10 octombrie 2002)

nbsp;

1463. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind ratificarea amendamentelor la unele garanții de plată (nr. 1331, 10 octombrie 2002)

nbsp;

1464. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Ștefan ODAGIU, viceprim-ministru al Republicii Moldova, ministrul economiei (nr. 1332, 10 octombrie 2002)

nbsp;

1465. Hotărîre cu privire la organizarea și desfășurarea Sesiunii a XIX-a Consiliului Interstatal pentru colaborarea țărilor-membre ale C.S.I. în domeniul geodeziei, cartografiei, cadastrului și teledetecției asupra pămîntului (Chișinău, 21-24 octombrie 2002) (nr.1333, 10 octombrie 2002)

nbsp;

1466. Hotărîre privind unele măsuri de executare a prevederilor Acordului de colaborare pentru combaterea încălcărilor drepturilor în domeniul proprietății intelectuale (nr. 1334, 10 octombrie 2002)

nbsp;

1467. Hotărîre pentru aprobarea Planului de activitate a Guvernului Republicii Moldova pe trimestrul IV al anului 2002 (nr. 1336, 10 octombrie 2002)

nbsp;

1468. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind cantinele de ajutor social (nr. 1337, 14 octombrie 2002)

nbsp;

1469. Hotărîre privind reorganizarea Agenției de Stat Moldpres (nr. 1338, 14 octombrie 2002)

nbsp;

1470. Hotărîre despre aprobarea modificărilor și completărilor la Regulamentul cu privire la modul de prestare și achitare a serviciilor locative, comunale și necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor și condițiile deconectării acestora de la /reconectării la sistemele de încălzire și alimentare cu apă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 191 din 19 februarie 2002 (nr. 1339, 15 octombrie 2002)

nbsp;

1471. Hotărîre cu privire la numirea domnului Victor ȚVIRCUN în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Arabiei Saudite, prin cumul, cu reședința la Ankara (nr. 1340, 15 octombrie 2002)

nbsp;

1472. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației Republicii Moldova pentru participarea la cea de-a IX-a Reuniune a șefilor de state și de guverne ale țărilor-membre la Organizația Internațională a Francofoniei (Liban, Beirut, 17-20 octombrie 2002) (nr. 1341, 15 octombrie 2002)

nbsp;

1473. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege despre ratificarea unor acte privind restructurarea euroobligațiunilor emise de către Republica Moldova în anul 1997 (nr. 1348, 16 octombrie 2002)

nbsp;

1474. Hotărîre privind stabilirea zilei de întîlnire a membrilor Guvernului și a conducătorilor organelor administrației publice centrale și locale cu cetățenii (nr. 1349, 16 octombrie 2002)

nbsp;

1475. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui GORODENSCHI Grigore (nr. 1350, 16 octombrie 2002)

nbsp;

1476. Dispoziție (nr. 99-d, 10 octombrie 2002)

nbsp;

1477. Informație (nr. 0906-1150, 9 octombrie 2002)

nbsp;

PARTEA III

nbsp;

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare a Moldovei

nbsp;

319. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 38/1, 3 octombrie 2002)

nbsp;

320. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării SA Ștoc (nr. 38/2, 3 octombrie 2002)

nbsp;

321. Ordonanță cu privire la sistarea acțiunii scrisorii CNVM nr. 01-467 din 08.02.2000 privind blocarea pachetului de acțiuni ale SA La casa nouă (nr. 38/3-O, 3 octombrie 2002)

nbsp;

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

nbsp;

322. Hotărîre privind abrogarea unor hotărîri ale Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei (nr. 242, 10 octombrie 2002)

nbsp;

PARTEA IV

nbsp;

Publicații ale agenților economici

nbsp;

PARTEA V

nbsp;

Avize pierderi de acte