Nr. 146-148 31.10.2002

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale

Președintelui Republicii Moldova

1120. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 1308-XIII din 25 iulie 1997 privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului (nr. 937-III, 28 octombrie 2002).

1121. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1308-XIII din 25 iulie 1997 privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului (nr. 1254-XV, 19 iulie 2002).

1122. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 129-XIII din 31 mai 1994 cu privire la judecata arbitrală (arbitraj) (nr. 931-III, 24 octombrie 2002).

1123. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 129-XIII din 31 mai 1994 cu privire la judecata arbitrală (arbitraj) (nr. 1345-XV, 3 octombrie 2002).

1124. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului cu privire la tranzitul de energie și putere electrică a țărilor membre ale Comunității Statelor Independente (nr. 925-III, 22 octombrie 2002).

1125. Lege pentru ratificarea Acordului cu privire la tranzitul de energie și putere electrică a țărilor membre ale Comunității Statelor Independente (nr. 1358-XV, 4 octombrie 2002).

1126. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului cu privire la asigurarea funcționării în paralel a sistemelor electroenergetice ale țărilor membre ale Comunității Statelor Independente (nr. 926-III, 22 octombrie 2002).

1127. Lege pentru ratificarea Acordului cu privire la asigurarea funcționării în paralel a sistemelor electroenergetice ale țărilor membre ale Comunității Statelor Independente (nr. 1360-XV, 4 octombrie 2002).

1128. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului cu privire la rețeaua hidrometeorologică interstatală a Comunității Statelor Independente (nr. 930-III, 23 octombrie 2002).

1129. Lege pentru ratificarea Acordului cu privire la rețeaua hidrometeorologică interstatală a Comunității Statelor Independente (nr. 1363-XV, 4 octombrie 2002).

1130. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului cu privire la dezvoltarea activității de tîrguri și expoziții în cadrul Comunității Statelor Independente (nr. 935-III, 25 octombrie 2002).

1131. Lege pentru ratificarea Acordului cu privire la dezvoltarea activității de tîrguri și expoziții în cadrul Comunității Statelor Independente (nr. 1367-XV, 10 octombrie 2002).

1132. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de colaborare privind soluționarea problemelor invalidității și ale invalizilor (nr. 932-III, 24 octombrie 2002).

1133. Lege pentru ratificarea Acordului de colaborare privind soluționarea problemelor invalidității și ale invalizilor (nr. 1377-XV, 10 octombrie 2002).

1134. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului privind ordinea acordării pensiilor și a asigurării de stat a angajaților organelor afacerilor interne ale statelor membre ale Comunității Statelor Independente (nr. 933-III, 24 octombrie 2002).

1135. Lege pentru ratificarea Acordului privind ordinea acordării pensiilor și a asigurării de stat a angajaților organelor afacerilor interne ale statelor membre ale Comunității Statelor Independente (nr. 1388-XV, 11 octombrie 2002).

1136. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului cu privire la cooperarea statelor membre ale Comunității Statelor Independente în timpul evacuării cetățenilor acestora din țările terțe în cazul producerii situațiilor excepționale (nr. 938-III, 28 octombrie 2002).

1137. Lege pentru ratificarea Acordului cu privire la cooperarea statelor membre ale Comunității Statelor Independente în timpul evacuării cetățenilor acestora din țările terțe în cazul producerii situațiilor excepționale (nr. 1390-XV, 11 octombrie 2002).

1138. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea articolului 1648nbsp;din Codul penal (nr. 1370-XV, 10 octombrie 2002).

1139. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru completarea Legii privind restructurarea datoriilor întreprinderilor din sectorul electroenergetic (nr. 1374-XV, 10 octombrie 2002).

1140. Hotărîre privind aprobarea Concepției politicii migraționale a Republicii Moldova (nr. 1386-XV, 11 octombrie 2002).

1141. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea Codului de executare a sancțiunilor de drept penal și a Legii cu privire la arestarea preventivă (nr. 1391-XV, 17 octombrie 2002).

1142. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea Codului de procedură penală (nr. 1392-XV, 17 octombrie 2002).

1143. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la difuzarea exemplarelor de opere și fonograme (nr. 1393-XV, 17 octombrie 2002).

1144. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1394-XV, 17 octombrie 2002).

1145. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la înregistrarea dactiloscopică (nr. 1397-XV, 18 octombrie 2002).

1146. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1398-XV, 18 octombrie 2002).

1147. Decret privind eliberarea din serviciul militar în termen și trecerea în rezervă a militarilor, durata serviciului militar al cărora a expirat, precum și încorporarea cetățenilor în serviciul militar în termen și cu termen redus în noiembrie-decembrie 2002 (nr. 934-III, 25 octombrie 2002).

1148. Decret privind conferirea Ordinului Republicii domnului Mihail POPOVICI (nr. 936-III, 28 octombrie 2002).

1149. Decret privind acordarea drapelului de luptă (nr. 939-III, 29 octombrie 2002).

1150. Decret privind numirea domnului Victor ȚVIRCUN, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Turcia, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Arab Saudit (nr. 940-III, 29 octombrie 2002).

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

27. Hotărîre pentru controlul constituționalității art. II din Legea nr. 1307-XV din 25 iulie 2002 Cu privire la modificarea art. 10 din Legea nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi și a art. 21 din Legea nr. 110-XIII din 18 mai 1994 cu privire la arme (nr. 39, 15 octombrie 2002).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1495. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței Colegiului Ministerului Educației (nr. 1305, 4 octombrie 2002).

1496. Hotărîre despre aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea condițiilor de muncă la locurile de muncă și modul de aplicare a listelor ramurale de lucrări pentru care pot fi stabilite sporuri de compensare pentru munca prestată în condiții nefavorabile (nr. 1335, 10 octombrie 2002).

1497. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Legii privind partidele și alte organizații social-politice (nr. 1352, 18 octombrie 2002).

1498. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1355, 18 octombrie 2002).

1499. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului decretului Președintelui Republicii Moldova privind constituirea Consiliului Național pentru Dezvoltare Durabilă și Reducerea Sărăciei (nr. 1360, 18 octombrie 2002).

1500. Hotărîre privind aprobarea Regulamentului reprezentanților în proprietatea industrială (nr. 1362, 21 octombrie 2002).

1501. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea Legii nr. 1070-XIV din 22 iunie 2000 privind aprobarea Nomenclatorului specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățămînt superior (nr. 1364, 21 octombrie 2002).

1502. Hotărîre cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 489 din 4 mai 1998 (nr. 1365, 21 octombrie 2002).

1503. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru aprobarea Regulamentului privind formarea și utilizarea mijloacelor fondului de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat (nr. 1366, 22 octombrie 2002).

1504. Hotărîre despre activitatea Agenției de Stat Relații Funciare și Cadastru (nr. 1367, 22 octombrie 2002).

1505. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru completarea articolului 12 din Legea privind licențierea unor genuri de activitate nr. 451-XV din 30 iulie 2001 (nr. 1368, 23 octombrie 2002).

1506. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1369, 23 octombrie 2002).

1507. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii cu privire la asigurări (nr. 1370, 23 octombrie 2002).

1508. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție și desemnarea în funcție a unor persoane (nr. 1371, 23 octombrie 2002).

1509. Hotărîre cu privire la activitatea Biroului din Republica Moldova în Consiliul Birourilor al Sistemului CARTE VERDE (nr. 1373, 24 octombrie 2002).

1510. Hotărîre privind alocarea mijloacelor financiare pentru achitarea serviciilor de mediere între acționarii
S.A. Terminal (nr. 1374, 25 octombrie 2002).

1511. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui MARIAN Boris (nr. 1375, 25 octombrie 2002).

1512. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui CLIPA Constantin (nr. 1376, 28 octombrie 2002).

1513. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui COREȚCHI Ion (nr. 1377, 28 octombrie 2002).

1514. Hotărîre despre aprobarea Regulamentului cu privire la Zona Economică Liberă Ungheni-Business (nr. 1378, 28 octombrie 2002).

1515. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului-tip al direcției generale județene (municipale) învățămînt (nr. 1380, 29 octombrie 2002).

1516. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației Republicii Moldova pentru participare la ședința a II-a a Comisiei interguvernamentale mixte moldo-bulgare pentru cooperare comercială, economică, științifică și tehnică (Republica Bulgaria, Sofia, 28-29 octombrie 2002) (nr. 1381, 29 octombrie 2002).

1517.nbsp; Hotărîre cu privire la activitatea autorităților administrației publice locale și prefecturii județului Ungheni în vederea respectării legislației în vigoare și dezvoltării social-economice a județului (nr. 1383, 30 octombrie 2002).

1518. Dispoziție (nr. 100-d, 21 octombrie 2002).

1519. Dispoziție (nr. 101-d, 24 octombrie 2002).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

332. Nomenclatorul și tarifele serviciilor cu plată prestate de subdiviziunile Ministerului Justiției persoanelor fizice și juridice nebugetare.

Acte ale Camerei de Licențiere a Republicii Moldova

333. Ordin cu privire la mijloacele extrabugetare ale Camerei de Licențiere (nr. 29-g, 2 iulie 2002).

334. Ordin privind aprobarea condițiilor de licențiere a unor genuri de activitate (nr. 38-g, 16 septembrie 2002).

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare

în Telecomunicații și Informatică

335. Hotărîre cu privire la stabilirea mărimii plăților de reglementare pentru anul 2003 (nr. 11, 28 octombrie 2002).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

336. Hotărîre cu privire la reluarea valabilității licențelor unor participanți profesioniști la piața valorilor mobiliare (nr. 40/4, 17 octombrie 2002).

337. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei publice a valorilor mobiliare ale BC Eurocreditbank (nr. 42/1, 24 octombrie 2002).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

338. Hotărîre cu privire la ratele dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei (nr. 249, 23 octombrie 2002).

339. Hotărîre privind modificarea Regulamentului nr. 5/08 cu privire la modul de formare și menținere a rezervelor obligatorii de către băncile comerciale ale Republicii Moldova (nr. 252, 23 octombrie 2002).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte