Nr. 149-150 07.11.2002

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale

Președintelui Republicii Moldova

1151. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 336-XIV din 1 aprilie 1999 privind restructurarea datoriilor întreprinderilor din sectorul electroenergetic (nr. 942-III, 31 octombrie 2002).

1152. Lege pentru completarea Legii nr. 336-XIV din 1 aprilie 1999 privind restructurarea datoriilor întreprinderilor din sectorul electroenergetic (nr.1375-XV, 10 octombrie 2002).

1153. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului de la Cartagena privind biosecuritatea la Convenția privind diversitatea biologică (nr. 945-III, 31 octombrie 2002).

1154. Lege pentru ratificarea Protocolului de la Cartagena privind biosecuritatea la Convenția privind diversitatea biologică (nr. 1381-XV, 11 octombrie 2002).

1155. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 789-XIII din 26 martie 1996 cu privire la Curtea Supremă de Justiție (nr. 943-III, 31 octombrie 2002).

1156. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 789-XIII din 26 martie 1996 cu privire la Curtea Supremă de Justiție (nr. 1383-XV, 11 octombrie 2002).

1157. Decret privind promulgarea Legii pentru abrogarea Legii nr. 295-XIV din 19 februarie 1999 cu privire la prelungirea mandatelor consiliilor sătești (comunale), orășenești (municipale) și ale primarilor satelor (comunelor), orașelor (municipiilor) și a unor prevederi din alte acte legislative (nr. 944-III, 31 octombrie 2002).

1158. Lege pentru abrogarea Legii nr. 295-XIV din 19 februarie 1999 cu privire la prelungirea mandatelor consiliilor sătești (comunale), orășenești (municipale) și ale primarilor satelor (comunelor), orașelor (municipiilor) și a unor prevederi din alte acte legislative (nr. 1396-XV, 17 octombrie 2002).

1159. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii bugetului de stat pe anul 2002 nr. 681-XV din 27 noiembrie 2001 (nr. 947-III, 1 noiembrie 2002).

1160. Lege pentru completarea Legii bugetului de stat pe anul 2002 nr. 681-XV din 27 noiembrie 2001 (nr. 1409-XV, 24 octombrie 2002).

1161. Hotărîre cu privire la aprobarea Politicii de stat în domeniul medicamentului (nr. 1352-XV, 3 octombrie 2002).

1162. Hotărîre asupra rezultatelor controlului executării Legii nr. 267-XIV din 3 februarie 1999 privind minimul de asistență medicală gratuită, garantat de stat (nr. 1395-XV, 17 octombrie 2002).

1163. Hotărîre pentru aprobarea Listei direcțiilor prioritare de cercetare-dezvoltare pe anii 2003-2010, finanțate din bugetul de stat (nr. 1401-XV, 24 octombrie 2002).

1164. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru ratificarea unor convenții ale Organizației Internaționale a Muncii (nr. 1403-XV, 24 octombrie 2002).

1165. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind completarea unor acte legislative (nr. 1406-XV, 24 octombrie 2002).

1166. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1407-XV, 24 octombrie 2002).

1167. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru completarea Legii bugetului de stat pe anul 2002 (nr. 1408-XV, 24 octombrie 2002).

1168. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la ratificarea Acordului de cooperare dintre Guvernul Republicii Moldova și Organizația Internațională pentru Migrațiuni (nr. 1410-XV, 24 octombrie 2002). .....

1169. Hotărîre asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2003 (nr. 1412-XV, 25 octombrie 2002).

1170. Hotărîre asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2003 (nr. 1413-XV, 25 octombrie 2002).

1171. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind măsurile de redresare economico-financiară a întreprinderilor formate ca urmare a reorganizării sovhozului-fabrică Moldova (nr. 1424-XV, 1 noiembrie 2002).

1172. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Mihail CAMERZAN (nr. 946-III, 1 noiembrie 2002).

1173. Decret privind conferirea medaliei Pentru Vitejie elevului Andrei BLIȘCEAC (nr. 948-III, 4 noiembrie 2002).

1174. Decret privind conferirea titlului onorific Maestru în Artă domnului Nicolae BABIN (nr. 949-III,
4 noiembrie 2002).

1175. Decret privind conferirea titlului onorific Om Emerit domnului Nicolai DATI (nr. 950-III, 4 noiembrie 2002).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

46. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra încasării la buget a taxei de stat la instanțele de judecată și Inspectoratul Fiscal Principal de Stat în perioada a. 2001 - I semestru al a. 2002 (nr. 79, 1 august 2002).

47. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra executării bugetului comunei Petrești și gestionării patrimoniului public local în anii 1999-2001 (nr. 80, 1 august 2002).

48. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra executării bugetului com. Ciorești în anul 2001 și primul semestru al anului 2002 (nr. 81, 1 august 2002).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1520. Hotărîre privind aprobarea componenței nominale a delegației Republicii Moldova în legătură cu vizita de lucru a dlui Vladimir VORONIN, Președintele Republicii Moldova, în regiunea Odesa, Ucraina, 30-31 octombrie 2002 (nr. 1379, 29 octombrie 2002).

1521. Hotărîre privind aprobarea componenței nominale a delegației Republicii Moldova în legătură cu vizita de lucru a domnului Vasile TARLEV, Prim-ministru al Republicii Moldova, la Moscova, Federația Rusă, 24 octombrie 2002 (nr. 1382, 29 octombrie 2002).

1522. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 300 din 12 martie 2002 (nr. 1384, 30 octombrie 2002).

1523. Hotărîre cu privire la aprobarea Concepției politicii de cadre juridice (nr. 1385, 30 octombrie 2002).

1524. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui FILIP Vasile (nr. 1386, 31 octombrie 2002).

1525. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui BOTNARI Vladimir (nr. 1387, 31 octombrie 2002).

1526. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui SCUTARU Serghei (nr. 1388, 31 octombrie 2002).

1527. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui PETRAȘ Vladimir (nr. 1389, 31 octombrie 2002).

1528. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la introducerea completărilor și modificărilor în art. 49 al Codului fiscal (nr. 1390, 31 octombrie 2002).

1529. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Protocolului la Acordul cu privire la mărimea taxei de stat și modalitatea încasării ei la examinarea litigiilor economice dintre subiecții economici ai diferitor state (nr. 1391, 31 octombrie 2002).

1530. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului între Departamentul Trupelor de Grăniceri al Republicii Moldova și Comitetul de stat pentru paza frontierei de stat al Ucrainei privind interacțiunea în interesele pazei frontierei de stat moldo-ucrainene (nr. 1392, 31 octombrie 2002).

1531. Hotărîre cu privire la rezultatele încorporării cetățenilor în serviciul militar în termen în primăvara anului 2002 și sarcinile principale privind încorporarea în serviciul militar în termen și cu termen redus și serviciul de alternativă în toamna anului 2002 (nr. 1393, 31 octombrie 2002).

1532. Hotărîre cu privire la aprobarea Modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1369 din 7 decembrie 2001 (nr. 1394, 31 octombrie 2002).

1533. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Оnțelegerii de colaborare între Ministerul Culturii al Republicii Moldova și Ministerul Patrimoniului Cultural din Republica Ungară pentru anii 2002-2005 (nr. 1395, 31 octombrie 2002).

1534. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Belarus privind cooperarea tehnico-științifică și de producție (nr. 1396, 31 octombrie 2002).

1535. Hotărîre pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Belarus privind colaborarea în domeniul atestării cadrelor științifice și științifico-didactice de înaltă calificare (nr. 1397, 31 octombrie 2002).

1536. Hotărîre cu privire la abrogarea unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova (nr. 1398, 31 octombrie 2002).

1537. Hotărîre despre aprobarea avizului la proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1399, 31 octombrie 2002).

1538. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modificarea Codului de procedură penală (nr. 1400, 31 octombrie 2002).

1539. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri dlui Ștefan ODAGIU, viceprim-ministru, ministrul economiei (nr. 1401, 31 octombrie 2002).

1540. Hotărîre cu privire la abrogarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 1203 din 13 septembrie 2002 (nr. 1402, 31 octombrie 2002).

1541. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1403, 1 noiembrie 2002).

1542. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Tadjikistan privind colaborarea comercial-economică (nr. 1407, 1 noiembrie 2002).

1543. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului interguvernamental privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor (nr. 1409, 4 noiembrie 2002).

1544. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Titlului III și Titlului IV din Codul fiscal (nr. 1410, 4 noiembrie 2002).

1545. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui OLARU Tudor (nr. 1421, 6 noiembrie 2002).

1546. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui BUZU Vasile (nr. 1422, 6 noiembrie 2002).

1547. Hotărîre cu privire la reconfirmarea în funcție a dlui RADU Gheorghe (nr. 1423, 6 noiembrie 2002).

1548. Hotărîre cu privire la reconfirmarea în funcție a dlui ȘTIRBU Tudor (nr. 1424, 6 noiembrie 2002).

1549. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui VASILACHE Ghenadie (nr. 1425, 6 noiembrie 2002).

1550. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui CHIROȘCA Dorian (nr. 1426, 6 noiembrie 2002).

1551. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui BOIEȘTEAN Gheorghe (nr. 1427, 6 noiembrie 2002).

1552. Hotărîre cu privire la numirea în funcția de subprefect (nr. 1428, 6 noiembrie 2002).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

340. Regulament cu privire la procedura de încheiere, acțiune și reziliere a Acordului privind scutirea de plata impozitului pe venit a agenților micului business și a gospodăriilor țărănești (de fermier).

341. Informație (nr. 10/1-2-07/667, 28 octombrie 2002).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

342. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului activității FINN Hermes-Agro SA (nr. 38/4, 3 octombrie 2002).

343. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 40/1, 17 octombrie 2002).

344. Hotărîre cu privire la înregistrarea în Registrul de stat al valorilor mobiliare a obligațiunilor (nr. 40/1-1, 17 octombrie 2002).

345. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării prin transformare a unor societăți pe acțiuni (nr. 40/2, 17 octombrie 2002).

346. Hotărîre cu privire retragerea licențelor deținute de SRL Furor pentru dreptul de activitate de brokeraj și de dealer și SRL ARS-Vista pentru dreptul de activitate de dealer (nr. 40/3, 17 octombrie 2002).

347. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrilor CNVM nr. 28/4 din 25.07.2000 și nr. 33/4, 33/5, 33/6 din 05.09.2002 (nr. 40/5, 17 octombrie 2002).

348. Hotărîre cu privire la aprobarea actului de reevaluare a valorilor mobiliare deținute de FIP Moldcreditinvest în proces de lichidare (nr. 40/7, 17 octombrie 2002).

349. Hotărîre cu privire la aprobarea actului de reevaluare a valorilor mobiliare deținute de FIP Zodiac-Invest în proces de lichidare (nr. 40/8, 17 octombrie 2002).

350. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii CNVM nr. 45/4 din 14.12.2000 (nr. 40/9, 17 octombrie 2002).

351. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare 45/4 din 14.12.2000 (nr. 42/2, 24 octombrie 2002).

352. Hotărîre cu privire la Agențiile Teritoriale ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (nr. 42/3, 24 octombrie 2002).

353. Ordonanță cu privire la deblocarea conturilor personale ale SRL Trandafir-F.O.N.D., SRL Muncești-F.O.N.D., SRL Real-T-F.O.N.D. (nr. 40/6-O, 17 octombrie 2002).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte