Nr. 20-24 29.01.2016


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

43. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea articolului 19 din Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului (nr. 1918-VII, 25 ianuarie 2016)

44. Lege pentru modificarea şi completarea articolului 19 din Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului (nr. 233, 10 decembrie 2015)

45. Decret privind promulgarea Legii pentru implementarea prevederilor Actului privind îndeplinirea obligațiilor fiscale cu privire la conturile străine (FATCA) și pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1919-VII, 25 ianuarie 2016)

46. Lege pentru implementarea prevederilor Actului privind îndeplinirea obligaţiilor fiscale cu privire la conturile străine (FATCA) şi pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 241, 29 decembrie 2015)

47. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1920-VII, 25 ianuarie 2016)

48. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 242, 29 decembrie 2015)

49. Hotărîre pentru aprobarea Programului de activitate al Guvernului şi acordarea votului de încredere Guvernului (nr.1, 20 ianuarie 2016)

50. Decret privind numirea Guvernului (nr. 1915-VII, 20 ianuarie 2016)

51. Decret privind constituirea Consiliului Suprem de Securitate (nr. 1916-VII, 21 ianuarie 2016)

52. Decret privind conferirea „Ordinului de Onoare” domnului Raed ARAFAT (nr. 1917-VII, 21 ianuarie 2016)

53. Decret privind numirea domnului Anatol CIOBANU în funcţia de șef adjunct al Direcției generale drept a Aparatului Președintelui Republicii Moldova (nr. 1921-VII, 25 ianuarie 2016)

54. Decret privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii” domnului Valentin ŢÎMBALIUC (nr. 1922-VII, 26 ianuarie 2016)

55. Decret privind conferirea de distincţii de stat unor colaboratori ai Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat (nr. 1923-VII, 26 ianuarie 2016)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

2. Hotărâre pentru controlul constituționalității Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 1877-VII din 21 decembrie 2015 privind desemnarea candidatului pentru funcţia de Prim-ministru (Sesizarea nr. 59a/2015) (nr. 32, 29 decembrie 2015)

3. Decizie de inadmisibilitate a Sesizării nr. 3a/2016 privind controlul constituționalității Hotărârii Parlamentului nr. 1 din 20 ianuarie 2016 pentru aprobarea Programului de activitate al Guvernului şi acordarea votului de încredere Guvernului și a Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 1915-VII din 20 ianuarie 2016 privind numirea Guvernului (învestirea Guvernului) (nr. 2, 22 ianuarie 2016)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

5. Hotărîre cu privire la Raportul de audit TI „Asigură Sistemul Informațional Automatizat „Asistență Socială” protejarea activelor, integritatea datelor și funcționează eficient pentru a atinge scopurile și obiectivele organizaționale?” (nr. 49, 22 decembrie 2015)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

20. Hotărîre cu privire la aprobarea Reglementării tehnice privind ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare (nr. 8, 20 ianuarie 2016)

21. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Andrei GALBUR (nr. 9, 27 ianuarie 2016)

22. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Octavian CALMÎC (nr. 10, 27 ianuarie 2016)

23. Hotărîre cu privire la suspendarea raporturilor de serviciu ale doamnei Violeta VĂSA (nr. 11, 27 ianuarie 2016)

24. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Andrei SPÎNU (nr. 12, 27 ianuarie 2016)

25. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Serghei PALIHOVICI (nr. 13, 27 ianuarie 2016)

26. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Sergiu CEAUȘ (nr. 14, 27 ianuarie 2016)

27. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Tudor COPACI (nr. 15, 27 ianuarie 2016)

28. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Valentin GUZNAC (nr. 16, 27 ianuarie 2016)

29. Dispoziţie (nr. 2-d, 26 ianuarie 2016)

30. Dispoziţie (nr. 3-d, 26 ianuarie 2016)

31. Dispoziţie (nr. 4-d, 26 ianuarie 2016)

32. Dispoziţie (nr. 5-d, 26 ianuarie 2016)

33. Dispoziţie (nr. 6-d, 27 ianuarie 2016)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

87. Ordin cu privire la aprobarea Listei standardelor conexe la Reglementarea tehnică privind instalaţiile pe cablu care transportă persoane (nr. 04, 18 ianuarie 2016)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

88. Informaţie privind aplicarea corectă a unor prevederi din Codul fiscal aferente modificărilor operate prin Legea nr.71 din 12.04.2015 (nr. 14/3-07/7, 14 ianuarie 2016)

89. Extras din Registrul de stat al auditorilor care deţin certificatele de calificare pentru auditul general (AG), auditul participanţilor profesionişti la piaţa asigurărilor (AA), auditul participanţilor profesionişti la piaţa valorilor mobiliare (AVM), auditul asociaţiilor de economii şi împrumut (AAEÎ), auditul instituţiilor financiare (AIF), conform situaţiei din 1 ianuarie 2016.

90. Extras din Registrul de stat al societăţilor de audit, al auditorilor întreprinzători individuali, conform situaţiei din 1 ianuarie 2016.

91. Lista auditorilor la care activitatea în domeniul auditului general (AG), auditul participanţilor profesionişti la piaţa asigurărilor (AA), auditul participanţilor profesionişti la piaţa valorilor mobiliare (AVM) auditul asociaţiilor de economii şi împrumut (AAEÎ), auditul instituţiilor financiare (AIF), este suspendată conform art. 24 al Legii nr. 61-XVI din 16.03.2007 privind activitatea de audit, conform situaţiei din 1 ianuarie 2016.

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

92. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri de exercitare a activității de executare a domnului Tuceacov Eduard (nr. 58, 21 ianuarie 2016)

93. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri de exercitare a activității de executare a domnului Musteață Ion (nr. 59, 21 ianuarie 2016)

94. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri de exercitare a activității de executare a domnului Novicov Dmitrii (nr. 60, 21 ianuarie 2016)

Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova

95. Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr.20 din 5 februarie 2009 „Cu privire la unele măsuri de diminuare a numărului de construcții neautorizate”(nr. 156, 22 decembrie 2015)

Acte ale Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova

96. Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de Etică și Management (nr. 1048, 29 octombrie 2015)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

97. Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr. 346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” (nr. 400-O, 9 octombrie 2015)

Acte ale Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală

98. Decizie cu privire la abrogarea Deciziei nr.1/57 din 12.01.2012 şi a pct.5.1 din Decizia nr.3/1566 din 20.09.2013 referitoare la Asociaţia Naţională pentru Protecţia Creaţiei Intelectuale (ANPCI) (nr. 11/107, 25 ianuarie 2016)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

99. Hotărîre privind nivelul de rentabilitate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale la tarife reglementate în anul 2016 (nr. 16/2016, 26 ianuarie 2016)

100. Hotărîre privind tarifele la gazele naturale (nr. 19/2016, 26 ianuarie 2016)

Acte ale Agenţiei Naţionale Antidoping

101. Ordin privind aprobarea și publicarea Listei interzise pentru anul 2016 (nr. 1-B, 18 ianuarie 2016)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

102. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP” S.A. (nr. 3/3, 22 ianuarie 2016)

103. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 3/4, 22 ianuarie 2016)

104. Hotărîre cu privire la aprobarea structurii şi statelor de personal (nr. 3/9, 22 ianuarie 2016)

105. Hotărîre cu privire la aplicarea prevederilor Regulamentului privind Fondul de compensare a investitorilor (nr. 4/1, 25 ianuarie 2016)

106. Ordonanţă cu privire la anularea suspendării operațiunilor la conturile bancare ale Asociației de Economii și Împrumut „MĂGDĂCEȘTI” (nr. 3/6-O, 22 ianuarie 2016)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

107. Hotărîre cu privire la rapoartele financiare ale concurenților electorali din campania electorală a alegerilor locale noi din 15 noiembrie 2015 (nr. 4313, 20 noiembrie 2015)

108. Hotărîre cu privire la aprobarea avizului asupra proiectului de lege nr. 452 din 11 noiembrie 2015 pentru modificarea Codului electoral (nr. 4314, 20 noiembrie 2015)

109. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Cantemir (nr. 4317, 20 noiembrie 2015)

110. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cîrnățeni, raionul Căușeni (nr. 4318, 20 noiembrie 2015)

111. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Baroncea, raionul Drochia (nr. 4319, 20 noiembrie 2015)

112. Hotărîre cu privire la ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cocieri, raionul Dubăsari (nr. 4320, 20 noiembrie 2015)

113. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Edineţ, raionul Edineț (nr. 4321, 20 noiembrie 2015)

114. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Călugăr, raionul Fălești (nr. 4322, 20 noiembrie 2015)

115. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Egorovca, raionul Fălești (nr. 4323, 20 noiembrie 2015)

116. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Pietrosu, raionul Fălești (nr. 4324, 20 noiembrie 2015)

117. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Scumpia, raionul Fălești (nr. 4325, 20 noiembrie 2015)

118. Hotărîre cu privire la ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul raional Florești (nr. 4326, 20 noiembrie 2015)

119. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Mirești, raionul Hîncești (nr. 4327, 20 noiembrie 2015)

120. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Răzeni, raionul Ialoveni (nr. 4328, 20 noiembrie 2015)

121. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Văsieni, raionul Ialoveni (nr. 4329, 20 noiembrie 2015)

122. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Sărata-Răzeși, raionul Leova (nr. 4330, 20 noiembrie 2015)

123. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cristești, raionul Nisporeni (nr. 4331, 20 noiembrie 2015)

124. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Mitoc, raionul Orhei (nr. 4332, 20 noiembrie 2015)

125. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Alexăndreni, raionul Sîngerei (nr. 4333, 20 noiembrie 2015)

126. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Micăuți, raionul Strășeni (nr. 4334, 20 noiembrie 2015)

127. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Șoldănești (nr. 4335, 20 noiembrie 2015)

128. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Rogojeni, raionul Șoldănești (nr. 4336, 20 noiembrie 2015)

129. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Palanca, raionul Ștefan-Vodă (nr. 4337, 20 noiembrie 2015)

130. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Chiștelnița, raionul Telenești (nr. 4338, 20 noiembrie 2015)

131. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Măcărești, raionul Ungheni (nr. 4339, 20 noiembrie 2015)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

132. Decizie cu privire la propunerile de monitorizare a serviciilor de programe ale unor radiodifuzori (nr. 1/2, 21 ianuarie 2016)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte