Nr. 151-153 14.11.2002

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale

Președintelui Republicii Moldova

1176. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 951-III, 8 noiembrie 2002).

1177. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1257-XV, 19 iulie 2002).

1178. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la completarea Legii bugetului de stat pe anul 2002 nr. 681-XV din 27 noiembrie 2001 (nr. 941-III, 31 octombrie 2002).

1179. Lege cu privire la completarea Legii bugetului de stat pe anul 2002 nr. 681-XV din 27 noiembrie 2001 (nr. 1365-XV, 10 octombrie 2002).

1180. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 20 din titlul II al Codului fiscal (nr. 953-III, 11 noiembrie 2002).

1181. Lege pentru completarea articolului 20 din titlul II al Codului fiscal (nr. 1405-XV, 24 octombrie 2002).

1182. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la ratificarea Acordului de cooperare dintre Guvernul Republicii Moldova și Organizația Internațională pentru Migrațiuni (nr. 954-III, 11 noiembrie 2002).

1183. Lege cu privire la ratificarea Acordului de cooperare dintre Guvernul Republicii Moldova și Organizația Internațională pentru Migrațiuni (nr. 1411-XV, 24 octombrie 2002).

1184. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea Constituției Republicii Moldova (nr. 1414-XV, 31 octombrie 2002).

1185. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru completarea Constituției Republicii Moldova (nr. 1415-XV, 31 octombrie 2002).

1186. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova (nr. 1416-XV, 31 octombrie 2002).

1187. Hotărîre privind instituirea Comisiei pentru definitivarea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2003 (nr. 1417-XV, 31 octombrie 2002).

1188. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea anexei nr. 2 la Legea nr. 1217-XIII din 25 iunie 1997 cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1997-1998 (nr. 1418-XV, 31 octombrie 2002).

1189. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 1217-XIII din 25 iunie 1997 cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1997-1998 (nr. 1419-XV, 31 octombrie 2002).

1190. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii privind gospodăriile țărănești (de fermier) (nr. 1422-XV, 1 noiembrie 2002).

1191. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind protecția consumatorului (nr. 1423-XV, 1 noiembrie 2002).

1192. Hotărîre cu privire la formarea Comisiei de anchetă pentru studierea motivelor nedeclarării la timp a gazelor naturale importate de către fosta Aprogaztranzit-S.A. (nr. 1455-XV, 8 noiembrie 2002).

1193. Decret privind acordarea gradului special de general-maior de poliție domnului Gheorghe PAPUC (nr. 952-III, 10 noiembrie 2002).

1194. Decret privind numirea unui membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului (nr. 955-III, 11 noiembrie 2002).

1195. Decret privind rechemarea domnului Vitalie GORDAȘ din funcția de Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Consiliul Europei (nr. 956-III, 11 noiembrie 2002).

1196. Decret privind constituirea Comisiei naționale pentru integrare europeană (nr. 957-III, 13 noiembrie 2002).

1197. Decret privind revocarea domnului Anatol CUPȚOV din funcția de ministru al transporturilor și comunicațiilor (nr. 958-III, 13 noiembrie 2002).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

49. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului asupra respectării legislației la importul și evidența energiei electrice din Ucraina de către О.S. Moldtranselectro, О.S. Moldelectrica, alte firme și la realizarea acesteia S.A. RED-NORD și S.A. RED-NORD-VEST în perioada anilor 1998-2001 (nr. 66, 4 iulie 2002).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1553. Hotărîre cu privire la transmiterea unei donații (nr. 1408, 1 noiembrie 2002).

1554. Hotărîre cu privire la aprobarea Completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 925 din 21 decembrie 1994 (nr. 1411, 5 noiembrie 2002).

1555. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii privind activitatea operativă de investigații (nr. 1412, 5 noiembrie 2002).

1556. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru completarea Legii privind Inspecția Muncii (nr. 1413, 5 noiembrie 2002).

1557. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de consultări dintre Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova și Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Finlanda (nr. 1414, 5 noiembrie 2002).

1558. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii reglementării de stat a activității comerciale externe (nr. 1415, 5 noiembrie 2002).

1559. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței Colegiului Ministerului Afacerilor Externe (nr. 1416, 5 noiembrie 2002).

1560. Hotărîre privind modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 999 din 24 iulie 2002 (nr. 1417, 5 noiembrie 2002).

1561. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind protecția socială suplimentară a unor beneficiari de pensii, stabilite prin sistemul public de asigurări sociale (nr. 1418, 6 noiembrie 2002).

1562. Hotărîre cu privire la sărbătorirea jubileului de 330 de ani din ziua nașterii Domnitorului Moldovei, scriitorului, eminentului om de știință și cultură Dimitrie Cantemir (nr. 1419, 6 noiembrie 2002).

1563. Hotărîre cu privire la instalarea stelei în memoria cetățenilor Moldovei căzuți în cel de-al II-lea război mondial pentru apărarea or. Leningrad (nr. 1420, 6 noiembrie 2002).

1564. Hotărîre privind modul de atestare a colaboratorilor Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției și condițiile de corespundere a lor gradelor speciale deținute (nr. 1429, 6 noiembrie 2002).

1565. Hotărîre privind transmiterea unor spații (nr. 1430, 6 noiembrie 2002).

1566. Hotărîre cu privire la rechemarea domnului Vitalie GORDAȘ din funcția de Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Consiliul Europei (nr. 1431, 6 noiembrie 2002).

1567. Hotărîre cu privire la unele măsuri pentru implementarea asigurărilor obligatorii de asistență medicală (nr. 1432, 7 noiembrie 2002).

1568. Hotărîre cu privire la măsurile de prevenire a conducerii mijloacelor de transport în stare de ebrietate (nr. 1434, 7 noiembrie 2002)

1569. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de hotărîre a Parlamentului Republicii Moldova Pentru completarea art. 1 din Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova Privind formarea organelor Procuraturii, reședința lor și circumscripțiile de activitate, structura și personalul (nr. 1435,
11 noiembrie 2002).

1570. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui MUNTEAN Feodor (nr. 1437, 11 noiembrie 2002).

1571. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dnei SAMOTEEV Raisa (nr. 1438, 11 noiembrie 2002).

1572. Hotărîre cu privire la transmiterea căminului amplasat în str. Hristo Botev, 25, mun. Chișinău (nr. 1440, 11 noiembrie 2002).

1573. Hotărîre cu privire la comercializarea articolelor din tutun, marcate cu timbre de control și cu timbre de acciz autohtone (nr. 1442, 11 noiembrie 2002).

1574. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1443, 11 noiembrie 2002).

1575. Hotărîre cu privire la aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Polone cu privire la cooperare și asistență reciprocă în domeniul vamal (nr. 1444, 11 noiembrie 2002).

1576. Hotărîre despre aprobarea Acordului privind aplicarea normelor, regulilor și cerințelor tehnice, medicale, farmaceutice, sanitare, veterinare și fitosanitare față de mărfurile importate în țările-membre ale Comunității Statelor Independente (nr. 1445, 11 noiembrie 2002).

1577. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1446, 11 noiembrie 2002).

1578. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 754 din 8 august 1997 (nr. 1447, 12 noiembrie 2002).

1579. Hotărîre privind modificarea și completarea unor hotărîrinbsp; ale Guvernului Republicii Moldova (nr. 1451, 12 noiembrie 2002).

1580. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației Republicii Moldova în legătură cu participarea la cea de-a 8-a Mini-Sesiune a Congresului Puterilor Locale și Regionale din Europa (or. Strasbourg, Franța, 14-15 noiembrie 2002) (nr. 1453, 12 noiembrie 2002).

1581. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova (nr. 1454, 12 noiembrie 2002).

1582. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 672 din 19 iunie 1998 (nr. 1457, 12 noiembrie 2002).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

354. Ordin cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a Standardului Național de Contabilitate 63 Prezentarea informației în rapoartele financiare ale asociațiilor de economii și împrumut și ale altor instituții similare și Comentariilor cu privire la aplicarea lui (nr. 89, 28 octombrie 2002).

Acte ale Ministerului Ecologiei, Construcțiilor și Dezvoltării

Teritoriului al Republicii Moldova

355. Ordin despre aprobarea Regulamentului privind instalarea plăcilor comemorative și de identificare pe obiectivele de arhitectură (nr. 135, 13 iunie 2002).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

356. Hotărîre cu privire la completarea hotărîrii Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 126 din 6 iunie 2002 Privind aprobarea Instrucțiunii cu privire la înregistrarea și autorizarea de către Banca Națională a Moldovei a angajamentelor externe private (nr. 269,
7 noiembrie 2002).

357. Hotărîre privind abrogarea Instrucțiunii cu privire la controlul asupra plăților pentru serviciile de inspecție înainte de expediție a mărfurilor importate și a unor prevederi ale Instrucțiunii cu privire la controlul asupra plăților pentru importul de mărfuri, servicii (nr. 270, 7 noiembrie 2002).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte