Nr. 154-157 21.11.2002

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale

Președintelui Republicii Moldova

1198. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii telecomunicațiilor nr. 520-XIII din 7 iulie 1995 (nr. 968-III, 18 noiembrie 2002).

1199. Lege pentru modificarea și completarea Legii telecomunicațiilor nr. 520-XIII din 7 iulie 1995 (nr. 1134-XV, 14 iunie 2002).

1200. Decret pentru promulgarea Legii privind informațiile științifico-tehnologice (nr. 961-III, 14 noiembrie 2002).

1201. Lege privind informațiile științifico-tehnologice (nr. 1344-XV, 3 octombrie 2002).

1202. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 1648nbsp;al Codului penal (nr. 959-III, 13 noiembrie 2002).

1203. Lege pentru modificarea articolului 1648nbsp;al Codului penal (nr. 1371-XV, 10 octombrie 2002).

1204. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea unor convenții ale Organizației Internaționale a Muncii (nr. 967-III, 15 noiembrie 2002).

1205. Lege pentru ratificarea unor convenții ale Organizației Internaționale a Muncii (nr. 1404-XV, 24 octombrie 2002).

1206. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la ratificarea Addendumului la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova referitor la împrumutul pe termen lung în valoare de 20 miliarde de lei românești, semnat la București la 1 septembrie 1993, modificat prin Addendumul semnat la București la 17 ianuarie 2000 (nr. 969-III, 18 noiembrie 2002).

1207. Lege cu privire la ratificarea Addendumului la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova referitor la împrumutul pe termen lung în valoare de 20 miliarde de lei românești, semnat la București la 1 septembrie 1993, modificat prin Addendumul semnat la București la 17 ianuarie 2000 (nr. 1444-XV, 8 noiembrie 2002).

1208. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la notariat (nr. 962-III, 14 noiembrie 2002).

1209. Lege cu privire la notariat (nr. 1453-XV, 8 noiembrie 2002).

1210. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 15 din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 681-XV din 27 noiembrie 2001 (nr. 970-III, 18 noiembrie 2002).

1211. Lege pentru completarea articolului 15 din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 681-XV din 27 noiembrie 2001 (nr. 1461-XV, 14 noiembrie 2002).

1212. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru completarea Legii bugetului de stat pe anul 2002 nr. 681-XV din 27 noiembrie 2001 (nr. 1426-XV, 7 noiembrie 2002).

1213. Hotărîre pentru completarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr. 609-XIV din 1 octombrie 1999 privind formarea organelor Procuraturii, reședința lor și circumscripțiile de activitate, structura și personalul (nr. 1429-XV, 7 noiembrie 2002).

1214. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru completarea articolului 17 din Legea privind finanțele publice locale (nr. 1432-XV, 7 noiembrie 2002).

1215. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru completarea articolului 17 din Legea privind finanțele publice locale (nr. 1433-XV, 7 noiembrie 2002).

1216. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru compensarea diferenței de tarife la energia electrică și la gazele naturale utilizate de locuitorii unor localități din stînga Nistrului (nr. 1434-XV, 7 noiembrie 2002).

1217. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind ratificarea Convenției dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Canadei pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit (nr. 1436-XV, 7 noiembrie 2002).

1218. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 1217-XIII din 25 iunie 1997 cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1997-1998 (nr. 1438-XV, 7 noiembrie 2002).

1219. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la migrațiune (nr. 1439-XV, 7 noiembrie 2002).

1220. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind ratificarea Acordului de credit și proiect dintre banca germană Kreditanstalt fьr Wiederaufbau (KfW), Republica Moldova și Societatea pe Acțiuni Micro Enterprise Credit din Moldova (MEC) (nr. 1441-XV, 8 noiembrie 2002).

1221. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la ratificarea Addendumului la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova referitor la împrumutul pe termen lung în valoare de 20 miliarde de lei românești, semnat la București la 1 septembrie 1993, modificat prin Addendumul semnat la București la 17 ianuarie 2000 (nr. 1443-XV, 8 noiembrie 2002).

1222. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice centrale și locale (nr. 1445-XV, 8 noiembrie 2002).

1223. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii cu privire la antreprenoriat și întreprinderi (nr. 1447-XV, 8 noiembrie 2002).

1224. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind modificarea articolului 4 din Legea taxei de stat (nr. 1449-XV, 8 noiembrie 2002).

1225. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului cu privire la transferul persoanelor decedate (nr. 1450-XV, 8 noiembrie 2002).

1226. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru completarea articolului 15 din Legea bugetului de stat pe anul 2002 (nr. 1460-XV, 14 noiembrie 2002).

1227. Decret privind eliberarea deplinelor puteri doamnei Ala BUJNIȚA, șef al secției convenții internaționale a Ministerului Finanțelor (nr. 960-III, 13 noiembrie 2002).

1228. Decret privind confirmarea domnului Gheorghe TABUNȘCIC, Guvernator (Bașkan) al Găgăuziei (Gagauz-Yeri), în funcția de membru al Guvernului (nr. 963-III, 15 noiembrie 2002).

1229. Decret privind conferirea Ordinului Republicii domnului Nicolai CHISEEV (nr. 964-III, 15 noiembrie 2002).

1230. Decret privind conferirea gradului de clasificare domnului Vasile RUSU, Procuror General (nr. 965-III, 15 noiembrie 2002).

1231. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de lucrători din industrie (nr. 966-III, 15 noiembrie 2002).

1232. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 971-III, 19 noiembrie 2002).

1233. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 972-III, 19 noiembrie 2002).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

50. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Curții de Conturi privind rezultatele reviziei financiare a Cancelariei de Stat a Republicii Moldova, unor instituții subordonate în perioada anilor 2000-2001 și a prefecturilor județene în anii 1999-2001 nr. 30 din 18 aprilie 2002 (nr. 74, 19 iulie 2002).

51. Hotărîre despre modificarea și completarea Hotărîrii Curții de Conturi nr. 47 din 24.05.02 Privind rezultatele controlului asupra activității Departamentului Vamal și subdiviziunilor teritoriale în anul 2001 (nr. 78, 31 iulie 2002).

52. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra unor aspecte ale activității Оntreprinderii Mixte moldo-germane Semger S.R.L. (nr. 85, 19 septembrie 2002).

53. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra executării devizului de cheltuieli pentru întreținerea Direcției generale agricultură și alimentație a Consiliului județean Soroca în perioada anului 2001 - I semestru al anului 2002 (nr. 86, 19 septembrie 2002).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1583. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației Republicii Moldova în legătură cu vizitele oficiale ale dlui Vladimir VORONIN, Președintele Republicii Moldova, în Republica Tadjikistan și Republica Kîrgîză (5-8 noiembrie 2002) (nr. 1406, 1 noiembrie 2002).

1584. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului instituției narcologice a Ministerului Sănătății și Regulamentului Centrului de dezintoxicare medicală din cadrul instituțiilor medicale (spital județean, municipal) subordonate Ministerului Sănătății (nr. 1433, 7 noiembrie 2002).

1585. Hotărîre cu privire la aprobarea devizului de venituri și cheltuieli pe mijloace extrabugetare ale Ministerului Apărării pe anul 2002 (nr. 1436, 11 noiembrie 2002).

1586. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 502 din 12 septembrie 1996 (nr. 1439, 11 noiembrie 2002).

1587. Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 500 din 21 iunie 2001 (nr. 1441, 11 noiembrie 2002).

1588. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului Republicii Moldova Despre aprobarea regulamentelor privind modul de organizare și funcționare a Comisiei centrale de control al declarațiilor cu privire la venituri și proprietate și a comisiilor departamentale de control al declarațiilor cu privire la venituri și proprietate (nr. 1448, 12 noiembrie 2002).

1589. Hotărîre despre proiectul de lege pentru ratificarea Acordului între Republica Moldova și Republica Croația privind comerțul și colaborarea economică (nr. 1449, 12 noiembrie 2002).

1590. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr. 151 privind protecția dreptului de organizare și procedurile de determinare a condițiilor de ocupare a funcțiilor publice (nr. 1450, 12 noiembrie 2002).

1591. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de cooperare militară între Ministerul Apărării al Republicii Moldova și Ministerul Apărării Naționale al Republicii Elene (nr. 1452, 12 noiembrie 2002).

1592. Hotărîre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 748 din 3 noiembrie 1995 (nr. 1455, 12 noiembrie 2002).

1593. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1456, 12 noiembrie 2002).

1594. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind selectarea investitorilor pentru fondarea întreprinderilor noi sau pentru majorarea capitalului social al celor existente (nr. 1458, 12 noiembrie 2002).

1595. Hotărîre privind aprobarea componenței nominale a Comisiei interdepartamentale pentru convertirea în acțiuni a datoriilor creditoare față de stat (nr. 1459, 12 noiembrie 2002).

1596. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea articolului 28 al Legii nr. 1100-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice (nr. 1460, 12 noiembrie 2002).

1597. Hotărîre privind rezultatele reviziei financiare efectuate în Cancelaria de Stat a Republicii Moldova și ale controlului asupra activității economico-financiare a unor instituții subordonate acesteia (nr. 1461, 12 noiembrie 2002).

1598. Hotărîre privind aprobarea Planului de măsuri pentru urgentarea implementării asigurărilor obligatorii de asistență medicală (nr. 1462, 12 noiembrie 2002).

1599. Hotărîre despre aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului Republicii Moldova Cu privire la programul măsurilor de reducere a consumului de băuturi alcoolice, de eradicare a consumului ilicit de droguri și de alte substanțe psihotrope, de prevenire a consecințelor unui astfel de consum, de educare a populației în spiritul abstinenței și al unui mod de viață sănătos (nr. 1463, 12 noiembrie 2002).

1600. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2002 (nr. 1464, 13 noiembrie 2002).

1601. Hotărîre privind aprobarea procedurii de încetare a funcționării zonei economice libere și modul de asigurare a garanțiilor de stat, prevăzute rezidenților acesteia (nr. 1465, 13 noiembrie 2002).

1602. Hotărîre privind modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 761 din 31 iulie 2000 (nr. 1466, 13 noiembrie 2002).

1603. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege cu privire la modalitatea introducerii și scoaterii bunurilor pe/din teritoriul Republicii Moldova de către cetățeni (nr. 1467, 13 noiembrie 2002).

1604. Hotărîre cu privire la modificarea componenței Comisiei Unificate de Control din partea Republicii Moldova (nr. 1468, 13 noiembrie 2002).

1605. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2003 (nr. 1469, 13 noiembrie 2002).

1606. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a părții moldave a Comitetului bilateral ad-hoc de cooperare între Republica Moldova și statul Carolina de Nord (S.U.A.) (nr. 1470, 13 noiembrie 2002).

1607. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la instituția publică națională a audiovizualului (nr. 1472, 14 noiembrie 2002).

1608. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Iacob TIMCIUC, ministrul energeticii (nr. 1473, 14 noiembrie 2002).

1609. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri imobiliare (nr. 1474, 14 noiembrie 2002).

1610. Hotărîre privind modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 460 din 15 iunie 2001 (nr. 1475, 14 noiembrie 2002).

1611. Hotărîre cu privire la organizarea și desfășurarea Festivalului Național de Teatru Nenea Iancu (nr. 1477, 15 noiembrie 2002).

1612. Hotărîre cu privire la indemnizațiile adresate familiilor cu copii (nr. 1478, 15 noiembrie 2002).

1613. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui GREBENCEA Ștefan (nr. 1479, 18 noiembrie 2002).

1614. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui BABII Leonid (nr. 1480, 18 noiembrie 2002).

1615. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației Republicii Moldova pentru participare la Summit-ul Consiliului Parteneriatului Euro-Atlantic (C.P.E.A.) (Praga, 21-22 noiembrie 2002) (nr. 1481, 18 noiembrie 2002).

1616. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1482, 18 noiembrie 2002).

1617. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea unor acte legislative (nr. 1484, 18 noiembrie 2002).

1618. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru completarea Codului cu privire la contravențiile administrative (nr. 1485, 18 noiembrie 2002).

1619. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 12 din Legea reglementării de stat a activității comerciale externe (nr. 1487, 18 noiembrie 2002).

1620. Hotărîre cu privire la Оntreprinderea de stat Medisan (nr. 1496, 19 noiembrie 2002).

1621. Dispoziție (nr. 103-d, 1 noiembrie 2002).

1622. Dispoziție (nr. 104-d, 11 noiembrie 2002).

1623. Dispoziție (nr. 105-d, 14 noiembrie 2002).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

358. Circulară (nr. 10/1-2-07/614, 4 octombrie 2002).

359. Circulară (nr. 10/1-2-07/707, 15 noiembrie 2002).

360. Instrucțiune privind evidența contribuabililor.

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

361. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind accesul la informațiile deținute de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (nr. 25/6, 27 iunie 2002).

362. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 43/1, 7 noiembrie 2002).

363. Informații despre fondurile de investiții la 01.10.02.

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte