Nr. 159-160 29.11.2002

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale

Președintelui Republicii Moldova

1234. Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului de credit și proiect dintre banca germană Kreditanstalt fьr Wiederaufbau (KfW), Republica Moldova și Societatea pe Acțiuni Micro Enterprise Credit din Moldova (MEC) (nr. 976-III, 25 noiembrie 2002).

1235. Lege privind ratificarea Acordului de credit șiproiect dintre banca germană Kreditanstalt fьr Wiederaufbau (KfW), Republica Moldova și Societatea pe Acțiuni Micro Enterprise Credit din Moldova (MEC) (nr. 1442-XV, 8 noiembrie 2002).

1236. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1427-XV, 7 noiembrie 2002).

1237. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea articolului II din Legea nr. 173-XIV din 22 octombrie 1998 pentru modificarea și completarea Codului funciar (nr. 1456-XV, 14 noiembrie 2002).

1238. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la măsurile de redresare a situației economico-financiare a întreprinderilor zootehnice (nr. 1458-XV, 14 noiembrie 2002).

1239. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii privind partidele și alte organizații social-politice (nr. 1464-XV, 15 noiembrie 2002).

1240. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat (nr. 1484-XV, 22 noiembrie 2002).

1241. Decret privind conferirea gradelor de calificare funcționarilor din Aparatul Președintelui Republicii Moldova (nr. 973-III, 21 noiembrie 2002).

1242. Decret privind eliberarea deplinelor puteri domnului Veaceslav PITUȘCAN, consilier al Ambasadei Republicii Moldova în Regatul Belgiei (nr. 974-III, 21 noiembrie 2002).

1243. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de lucrători din complexul agroindustrial (nr. 975-III, 21 noiembrie 2002).

1244. Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător (nr. 977-III, 25 noiembrie 2002).

1245. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 978-III, 26 noiembrie 2002.

1246. Decret privind constituirea Comisiei de stat pentru organizarea manifestărilor consacrate împlinirii a 190 de ani de la înființarea Mitropoliei Chișinăului și a Оntregii Moldove (nr. 981-III, 26 noiembrie 2002).

1247. Decret privind numirea domnului Alexei Tulbure în funcția de Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Consiliul Europei (nr. 982-III, 27 noiembrie 2002).

Acte ale Curții Constituționale a

Republicii Moldova

28. Hoărîre cu privire la validarea mandatului de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 45, 19 noiembrie 2002).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

54. Hotărîre privind rezultatele reviziei financiare și ale controlului asupra eficienței gestionării patrimoniului public la Compania de Stat Teleradio-Moldova în anii 2000-2002 (semestrul I) (nr. 90, 9 octombrie 2002).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1624. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor la proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003 (nr. 1471, 13 noiembrie 2002).

1625. Hotărîre cu privire la ameliorarea situației în domeniul radioprotecției și securității nucleare (nr. 1483, 18 noiembrie 2002).

1626. Hotărîre cu privire la aprobarea Listei hotărîrilor Guvernului Republicii Moldova care se abrogă (nr. 1486, 18 noiembrie 2002).

1627. Hotărîre despre aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 891 din 9 iulie 2002 (nr. 1488, 18 noiembrie 2002).

1628. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului de măsuri pentru utilizarea în economia națională a unor resurse naturale autohtone (bentonite, diatomite, tripoluri) (nr. 1489, 19 noiembrie 2002).

1629. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea anexei la Titlul IV din Codul fiscal (nr. 1490, 19 noiembrie 2002).

1630. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1491, 19 noiembrie 2002).

1631. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1492, 19 noiembrie 2002).

1632. Hotărîre despre modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova (nr. 1493, 19 noiembrie 2002).

1633. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1494, 19 noiembrie 2002).

1634. Hotărîre cu privire la crearea Școlii Republicane de Meserii (nr. 1495, 19 noiembrie 2002).

1635. Hotărîre cu privire la alocări financiare (nr. 1497, 20 noiembrie 2002). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1636. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege despre modificarea Legii privind statutul municipiului Chișinău (nr. 1499, 20 noiembrie 2002).

1637. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat (nr. 1500, 20 noiembrie 2002).

1638. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2002 nr. 681-XV din 27 noiembrie 2001 (nr. 1501, 20 noiembrie 2002).

1639. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind indexarea depunerilor bănești ale cetățenilor Republicii Moldova în Banca de Economii (nr. 1502, 20 noiembrie 2002).

1640. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui ROTARU Oleg (nr. 1503, 21 noiembrie 2002).

1641. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui BAJURA Ion (nr. 1504, 21 noiembrie 2002).

1642. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui STARODUB Dumitru (nr. 1505, 21 noiembrie 2002).

1643. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui CEBOTARI Nicolae (nr. 1506, 21 noiembrie 2002).

1644. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui ȘVEȚ Nicolae (nr. 1507, 21 noiembrie 2002).

1645. Hotărîre cu privire la aprobarea Nomenclatorului-tip al unităților de comerț cu amănuntul (nr. 1508, 21 noiembrie 2002).

1646. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modificarea Legii nr. 173-XIV din 22 octombrie 1998 pentru modificarea și completarea Codului funciar (nr. 1509, 21 noiembrie 2002).

1647. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației Republicii Moldova în legătură cu inaugurarea bisericii Sf. Dumitru din or. Dmitrovsk, regiunea Oriol, Federația Rusă (nr. 1510, 21 noiembrie 2002).

1648. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind meșteșugurile populare artistice (nr. 1511, 21 noiembrie 2002).

1649. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Protocolului la Convenția privind asistența juridică și raporturile juridice în materie civilă, familială și penală din 22 ianuarie 1993 (nr. 1512, 21 noiembrie 2002).

1650. Hotărîre pentru aprobarea Hotărîrii Consiliului șefilor de guverne al Comunității Statelor Independente privind Regulamentul despre Consiliul conducătorilor serviciilor vamale ale statelor-membre ale Comunității Statelor Independente (în redacție nouă) (nr. 1513, 21 noiembrie 2002).

1651. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor prevederi din Constituție (nr. 1514, 21 noiembrie 2002).

1652. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 1238 din 23 septembrie 2002 (nr. 1515, 21 noiembrie 2002).

1653. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 127 din 16 februarie 2001 (nr. 1516, 21 noiembrie 2002).

1654. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare
(nr. 1517, 21 noiembrie 2002).

1655. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii cu privire la tariful vamal (nr. 1518, 25 noiembrie 2002).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

375. Hotărîre privind modificarea hotărîrii Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 252 din 23 octombrie 2002 (Monitorul Oficial nr. 146-148 din 31 octombrie 2002) și a Regulamentului nr. 5/08 cu privire la modul de formare și menținere a rezervelor obligatorii de către băncile comerciale ale Republicii Moldova, aprobat prin hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 40 din 26 decembrie 1995 (Monitorul Oficial nr. 8-9 din 08 februarie 1996 (nr. 279, 21 noiembrie 2002).

376. Hotărîre privind modificarea Regulamentului cu privire la sistemul electronic de înscrieri în conturi ale hîrtiilor de valoare de stat dematerializate nr. 9/08 din 02 februarie 1996 (nr. 280, 21 noiembrie 2002).

377. Hotărîre cu privire la ratele dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei (nr. 281, 21 noiembrie 2002).

378. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Normelor nr. 10018-20 cu privire la organizarea și funcționarea pe teritoriul Republicii Moldova a caselor de schimb valutar și punctelor de schimb de pe lîngă hoteluri (nr. 283, 21 noiembrie 2002).