Nr. 23-12 02.12.2002

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale

Președintelui Republicii Moldova

107. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Codului cu privire la contravențiile administrative și a Legii nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi (nr. 491-III, 5 februarie 2002).

108. Lege pentru modificarea și completarea Codului cu privire la contravențiile administrative și a Legii nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi (nr. 746-XV, 21 decembrie 2001).

109. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Codului penal (nr. 492-III, 5 februarie 2002).

110. Lege pentru modificarea și completarea Codului penal (nr. 772-XV, 27 decembrie 2001).

111. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 72 al Legii nr. 186-XIV din 6 noiembrie 1998 privind administrația publică locală (nr. 496-III, 8 februarie 2002).

112. Lege pentru modificarea articolului 72 al Legii nr. 186-XIV din 6 noiembrie 1998 privind administrația publică locală (nr. 835-XV, 7 februarie 2002).

113. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Legea nr. 332-XIV din 26 martie 1999 privind acordarea de licențe pentru unele genuri de activitate (nr. 811-XV, 5 februarie 2002).

114. Hotărîre privind abrogarea articolului 2 din Hotărîrea Parlamentului nr. 502-XIV din 14 iulie 1999 (nr. 817-XV, 5 februarie 2002).

115. Hotărîre privind remiterea proiectului Codului muncii Comisiei pentru protecție socială, sănătate și familie (nr. 818-XV, 5 februarie 2002).

116. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 186-XIV din 6 noiembrie 1998 privind administrația publică locală (nr. 834-XV, 7 februarie 2002).

117. Decret privind eliberarea domnului Dumitru TALAI din funcția de judecător (nr. 493-III, 7 februarie 2002).

118. Decret privind abrogarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 400-II din 16 decembrie 1997 (nr. 494-III, 7 februarie 2002).

119. Decret privind revocarea domnului Mihail MANOLI din funcția de ministru al finanțelor (nr. 495-III, 7 februarie 2002).

120. Decret privind desemnarea membrilor Comisiei mixte de demarcare a frontierei de stat dintre Republica Moldova și Ucraina din partea Republicii Moldova (nr. 497-III, 8 februarie 2002).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

166. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 1009 din 27 septembrie 2001 (nr. 90, 31 ianuarie 2002).

167. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de colaborare între Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova și Ministerul Afacerilor Interne al Federației Ruse pe anii 2002-2003 (nr. 96, 5 februarie 2002).

168. Hotărîre despre extinderea termenului de utilizare a unor documente prevăzute în anexa la Acordul între Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind călătoriile fără vize ale cetățenilor (nr. 97, 5 februarie 2002).

169. Hotărîre despre aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Lituania cu privire la abolirea regimului de vize pentru titularii pașapoartelor diplomatice (nr. 98, 5 februarie 2002).

170. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii cu privire la expertiza judiciară (nr. 99, 5 februarie 2002).

171. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului între Ministerul Apărării al Republicii Moldova și Ministerul Apărării Naționale al României privind colaborarea în domeniul topogeodeziei militare (nr. 100, 5 februarie 2002).

172. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Ministerul Apărării al Republicii Moldova și Ministerul Federal al Apărării al Republicii Federale Germania cu privire la cooperarea în domeniul militar (nr. 101, 5 februarie 2002).

173. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Convenției europene privind suprimarea legalizării actelor îndeplinite de către agenții diplomatici sau consulari (nr. 102, 5 februarie 2002).

174. Hotărîre cu privire la numirea domnului Mihail LAUR în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Slovenia, Republica Slovacă și în Republica Cehă, prin cumul, cu reședința la Budapesta (nr. 103, 5 februarie 2002).

175. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 104, 5 februarie 2002).

176. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului între Republica Moldova și Republica Croația privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor (nr. 106, 5 februarie 2002).

177. Hotărîre cu privire la abrogarea Hotărîrii Consiliului de Miniștri al R.S.S. Moldovenești nr. 120 din 29 martie 1982 (nr. 110, 5 februarie 2002).

178. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Slovenia privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor (nr. 111, 5 februarie 2002).

179. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind importul unor autospeciale pentru sistemul sănătății publice (nr. 112, 5 februarie 2002).

180. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea art. 9 din Legea condominiului în fondul locativ (nr. 113, 6 februarie 2002).

181. Hotărîre despre aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului Cu privire la repartizarea volumului investițiilor capitale, prevăzute în bugetul de stat pe anul 2002 (nr. 114, 6 februarie 2002).

182. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui IAȚIUC Anatolie (nr. 117, 7 februarie 2002).

183. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui OANȚA Gheorghe (nr. 118, 7 februarie 2002).

184. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui STRATAN Andrei (nr. 119, 7 februarie 2002).

185. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege despre anularea datoriilor istorice ale Departamentului trupelor de carabinieri al Ministerului Afacerilor Interne față de buget (nr. 120, 7 februarie 2002).

186. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 121, 7 februarie 2002).

187. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la modificarea Legii instituțiilor financiare (nr. 123, 7 februarie 2002).

188. Hotărîre cu privire modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 613 din 4 septembrie 1995 (nr. 124, 7 februarie 2002).