Nr. 161-3 03.12.2002

nbsp;Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

1248. Legea Republicii Moldova cu privire la distincțiile de stat ale Republicii Moldova (nr. 1123-XII, 30 iulie 1992).

1249. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 303 din Codul de procedură penală (nr. 983-III, 27 noiembrie 2002).

1250. Lege pentru modificarea articolului 303 din Codul de procedură penală (nr. 1425-XV, 7 noiembrie 2002). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1251. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Codului de executare a sancțiunilor de drept penal și a Legii nr. 1226-XIII din 27 iunie 1997 cu privire la arestarea preventivă (nr. 984-III, 27 noiembrie 2002).

1252. Lege pentru modificarea Codului de executare a sancțiunilor de drept penal și a Legii nr. 1226-XIII din 27 iunie 1997 cu privire la arestarea preventivă (nr. 1430-XV, 7 noiembrie 2002).

1253. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la completarea Legii reglementării de stat a activității comerciale externe nr. 1031-XIV din 8 iunie 2000 (nr. 979-III, 26 noiembrie 2002).

1254. Lege cu privire la completarea Legii reglementării de stat a activității comerciale externe nr. 1031-XIV din 8 iunie 2000 (nr. 1431-XV, 7 noiembrie 2002).

1255. Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Convenției dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Canadei pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit (nr. 986-III, 29 noiembrie 2002).

1256. Lege privind ratificarea Convenției dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Canadei pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit (nr. 1437-XV, 7 noiembrie 2002).

1257. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului cu privire la transferul corpurilor persoanelor decedate (nr. 980-III, 26 noiembrie 2002).

1258. Lege pentru ratificarea Acordului cu privire la transferul corpurilor persoanelor decedate (nr. 1451-XV, 8 noiembrie 2002).

1259. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului II din Legea nr. 173-XIV din 22 octombrie 1998 pentru modificarea și completarea Codului funciar (nr. 987-III, 29 noiembrie 2002).

1260. Lege pentru modificarea articolului II din Legea nr. 173-XIV din 22 octombrie 1998 pentru modificarea și completarea Codului funciar (nr. 1457-XV, 14 noiembrie 2002).

1261. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea anexei la Legea nr. 431-XIII din 19 aprilie 1995 privind statutul municipiului Chișinău (nr. 989-III, 29 noiembrie 2002).

1262. Lege pentru modificarea anexei la Legea nr. 431-XIII din 19 aprilie 1995 privind statutul municipiului Chișinău (nr. 1483-XV, 22 noiembrie 2002).

1263. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 41 din Legea nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat (nr. 988-III, 29 noiembrie 2002).

1264. Lege pentru modificarea articolului 41 din Legea nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat (nr. 1485-XV, 22 noiembrie 2002).

1265. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind ratificarea Convenției dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Italiene pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe capital și prevenirea evaziunii fiscale (nr. 1467-XV, 21 noiembrie 2002).

1266. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 461-XV din 30 iulie 2001 privind piața produselor petroliere (nr. 1472-XV, 21 noiembrie 2002).

1267. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea anexei la Legea privind statutul municipiului Chișinău (nr. 1482-XV, 22 noiembrie 2002).

1268. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2002 (nr. 1486-XV, 28 noiembrie 2002).

1269. Decret privind eliberarea doamnei Valentina PROȚENCO din funcția de președinte al Judecătoriei de sector Anenii Noi (nr. 985-III, 27 noiembrie 2002).

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

29. Aviz asupra proiectului de lege constituțională privind modificarea art. 88 lit. g) din Constituție (nr. 3, 26 noiembrie 2002).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

55. Hotărîre privind controlul asupra utilizării resurselor financiare și materiale pentru lichidarea consecințelor calamităților naturale din 26-28 noiembrie 2000 (nr. 84-m, 2 august 2002).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1656. Hotărîre cu privire la crearea Agenției Naționale pentru Conservarea Energiei (nr. 1527, 26 noiembrie 2002).

1657. Hotărîre despre aprobarea Regulamentului Fondului național pentru conservarea energiei (nr. 1528, 26 noiembrie 2002).

1658. Hotărîre cu privire la aprobarea Raportului Energiei pe anii 2000-2002 (nr. 1529, 26 noiembrie 2002).

1659. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova (nr. 1530, 26 noiembrie 2002).

1660. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea art. 15 din Legea nr. 386-XV din 19 iulie 2001 cu privire la tutun și la produsele din tutun (nr. 1531, 26 noiembrie 2002).

1661. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlamentul Republicii Moldova a proiectului Codului transportului feroviar (nr. 1532, 27 noiembrie 2002).

1662. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea anexei nr. 2 la Legea nr. 1217-XIII din 25 iunie 1997 cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1997-1998 (nr. 1533,
27 noiembrie 2002).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor

și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

379. Hotărîre cu privire la extinderea teritorială a atribuțiilor de funcție ale Agențiilor Teritoriale ale CNVM (nr. 45/6, 21 noiembrie 2002).

380. Hotărîre cu privire la modificarea unor acte normative (nr. 47/1, 29 noiembrie 2002).

381. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender (nr. 47/3, 29 noiembrie 2002).