Nr. 162-165 06.12.2002

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

1270. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2002 nr. 681-XV din 27 noiembrie 2001 (nr. 990-III, 29 noiembrie 2002).

1271. Lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2002 nr. 681-XV din 27 noiembrie 2001 (nr. 1487-XV, 28 noiembrie 2002).

1272. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea Codului penal (nr. 1473-XV, 21 noiembrie 2002).

1273. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind anularea penalităților istorice ale agenților economici care au achitat integral contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii, conform situației din 1 aprilie 2002 (nr. 1474-XV, 21 noiembrie 2002).

1274. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind ratificarea amendamentelor la unele garanții de plată (nr. 1475-XV, 21 noiembrie 2002).

1275. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind modificarea și completarea Legii achiziției de mărfuri, lucrări și servicii pentru necesitățile statului (nr. 1479-XV, 22 noiembrie 2002).

1276. Hotărîre asupra proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003 (nr. 1480-XV, 22 noiembrie 2002).

1277. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind indexarea depunerilor bănești ale cetățenilor Republicii Moldova în Banca de Economii (nr. 1481-XV, 22 noiembrie 2002).

1278. Hotărîre privind rezultatele controlului executării Legii nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiționare (nr. 1495-XV, 28 noiembrie 2002).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1663. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 328 din 22 aprilie 1999 (nr. 1498, 20 noiembrie 2002).

1664. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului cu privire la dezvoltarea cooperării în domeniul tehnologiilor Spark între Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova și Oficiul Programului Spark al Ministerului Tehnicii și Științei al Republicii Populare Chineze (nr. 1519, 26 noiembrie 2002).

1665. Hotărîre cu privire la numirea domnului Alexei TULBURE în funcția de Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Consiliul Europei, cu sediul la Strasbourg (nr. 1520, 26 noiembrie 2002).

1666. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege cu privire la inspecția înainte de expediție (nr. 1521, 26 noiembrie 2002).

1667. Hotărîre privind aprobarea componenței nominale a Comisiei pentru desfășurarea concursurilor și negocierilor directe la privatizarea patrimoniului public (nr. 1523, 26 noiembrie 2002).

1668. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modificarea și completarea Codului electoral (nr. 1524, 26 noiembrie 2002).

1669. Hotărîre cu privire la alocarea de mijloace financiare Comisiei Electorale Centrale (nr. 1525, 26 noiembrie 2002).

1670. Hotărîre cu privire la acordarea unui ajutor material primăriei Albota de Jos, județul Taraclia (nr. 1526, 26 noiembrie 2002).

1671. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Slovace privind colaborarea comercială și economică (nr. 1534, 27 noiembrie 2002).

1672. Hotărîre cu privire la aprobarea modelelor de factură și registre în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală (nr. 1535, 27 noiembrie 2002).

1673. Hotărîre cu privire la alocarea de mijloace financiare (nr. 1536, 27 noiembrie 2002).

1674. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului național de dezvoltare a lucrărilor publice remunerate pentru anul 2003 (nr. 1537, 27 noiembrie 2002).

1675. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a Comisiei republicane permanente pentru organizarea expertizei, evaluării și comercializării bunurilor sechestrate și a Listei produselor agricole perisabile care nu sînt sechestrabile (nr. 1538, 27 noiembrie 2002).

1676. Hotărîre cu privire la unele măsuri de revitalizare a ramurii tutunului (nr. 1539, 28 noiembrie 2002).

1677. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind completarea articolului 103 al Titlului III Taxa pe valoarea adăugată din Codul fiscal (nr. 1540, 29 noiembrie 2002).

1678. Hotărîre cu privire la măsurile de restabilire a drepturilor de activitate a Biroului din Republica Moldova în Consiliul Biroului Sistemului internațional Cartea Verde (nr. 1541, 29 noiembrie 2002).

1679. Hotărîre privind activitatea Ministerului Finanțelor în anul 2001 și în 10 luni ale anului 2002 (nr. 1542, 29 noiembrie 2002).

1680. Hotărîre privind aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova (nr. 1549, 4 decembrie 2002).

1681. Dispoziție (nr. 106-d, 26 noiembrie 2002).

1682. Dispoziție (nr. 107-d, 27 noiembrie 2002).

1683. Dispoziție (nr. 108-d, 27 noiembrie 2002).

1684. Dispoziție (nr. 109-d, 29 noiembrie 2002).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor

și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Transporturilor și Comunicațiilor al Republicii Moldova

382. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea de autorizații tehnice pentru exploatarea transportului auto specializat pe piața produselor petroliere (nr. 256, 5 noiembrie 2002).

Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

383. Completări la Nomenclatorul specializărilor pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățămînt superior din Republica Moldova.

Acte ale Departamentului Vamal al Republicii Moldova

384. Ordin cu privire la perfectarea actelor vamale la vămuirea mărfurilor provenite din tranzacțiile economice externe (nr. 276-O, 24 octombrie 2002).

Acte ale Concernului Republican pentru Gospodărirea Apelor Apele Moldovei

385. Regulament privind modul de stabilire a limitelor la utilizarea apelor pentru determinarea plății pentru apă.

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

386. Hotărîre cu privire la înregistrarea în Registrul de stat al valorilor mobiliare a acțiunilor (nr. 45/1, 21 noiembrie 2002).

387. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării SA Tavas (nr. 45/2, 21 noiembrie 2002).

388. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender (nr. 45/3, 21 noiembrie 2002).

389. Hotărîre cu privire la suspendarea licenței pentru dreptul de activitate profesionistă pe piața valorilor mobiliare - brokeraj eliberată anterior BC EuroCreditBank SA (nr. 45/5, 21 noiembrie 2002).

390. Hotărîre cu privire la înregistrarea acțiunilor în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 47/2, 29 noiembrie 2002).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

391. Hotărîre privind modificarea Instrucțiunii Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova și a Băncii Naționale a Moldovei cu privire la plasarea hîrtiilor de valoare de stat în formă de înscrieri în conturi nr. 03/3-2/08207/8 din 20 ianuarie 1995 (nr. 282, 21 noiembrie 2002).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte