Nr. 126-127 09.12.2002

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale

Președintelui Republicii Moldova

1000. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la avocatură (nr. 875-III, 6 septembrie 2002).

1001. Lege cu privire la avocatură (nr. 1260-XV, 19 iulie 2002).

1002. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la statutul refugiaților (nr. 866-III, 4 septembrie 2002).

1003. Lege cu privire la statutul refugiaților (nr. 1286-XV, 25 iulie 2002).

1004. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 867-III, 4 septembrie 2002).

1005. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii doamnei Mariana DURLEȘTEANU (nr. 869-III, 5 septembrie 2002).

1006. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de colaboratori ai Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova (nr. 870-III, 5 septembrie 2002).

1007. Decret privind conferirea titlului onorific Om Emerit domnului Petru BOICO (nr. 874-III, 6 septembrie 2002).

1008. Decret privind numirea doamnei Iulia GROSU în funcția de judecător la Tribunalul municipiului Bălți (nr. 876-III, 9 septembrie 2002).

1009. Decret privind numirea domnului Veaceslav ZAMLINSCHI în funcția de judecător la Judecătoria de sector Soroca (nr. 877-III, 9 septembrie 2002).

1010. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 878-III, 9 septembrie 2002).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1268. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a Grupului economic de lucru pentru cooperare economică în cadrul Pactului de Stabilitate în Europa de Sud-Est (nr. 1132, 30 august 2002).

1269.nbsp; Hotărîre cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 483 din 4 mai 1998 (nr. 1136, 30 august 2002).

1270. Hotărîre pentru modificarea și completarea Regulamentului cu privire la modul de creare și distribuire a mijloacelor fondului extrabugetar pentru finanțarea lucrărilor de constituire a bazei normative în construcții (nr. 1140, 30 august 2002).

1271. Hotărîre cu privire la organizarea și desfășurarea ședinței a 17-a a Consiliului Interstatal pentru Colaborarea Țărilor Membre ale C.S.I. în domeniul construcțiilor și a ședinței a 22-a a Comisiei tehnico-științifice interstatale pentru reglementări tehnice, standardizare și certificare în domeniul construcțiilor (Chișinău, octombrie 2002) (nr. 1141, 30 august 2002).

1272. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1997-1998 nr. 1217-XIII din 25 iunie 1997 (nr. 1142, 30 august 2002).

1273. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte legislative (nr. 1143, 30 august 2002).

1274. Hotărîre cu privire la aprobarea Modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova (nr. 1144, 30 august 2002).

1275. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de intenții între Ministerul Sănătății al Republicii Moldova și Ministerul Sănătății al Republicii Populare Chineze privind crearea la Chișinău a unui centru de medicină tradițională chineză (nr. 1147, 30 august 2002).

1276. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la abrogarea Legii nr. 1570-XIII din 26 februarie 1998 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1148, 30 august 2002).

1277. Hotărîre privind alocarea mijloacelor financiare pentru participarea Republicii Moldova la Forul tehnico-științific Россия единая (or. Nijnii Novgorod, Federația Rusă) (nr. 1149, 30 august 2002).

1278. Hotărîre despre aprobarea Regulamentului cu privire la normativele de cheltuieli pentru desfășurarea conferințelor, simpozioanelor, festivalurilor etc. de către instituțiile publice finanțate de la bugetul de stat (nr. 1151, 2 septembrie 2002).

1279. Hotărîre privind constituirea grupului de negociere a Acordului de credit între Guvernul Republicii Moldova și Fondul Dezvoltării Economice Arabe din Kuwait (nr. 1153, 2 septembrie 2002).

1280. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Ministerul Apărării al Republicii Moldova și Ministerul Apărării al Republicii Slovace cu privire la colaborarea în domeniul militar (nr. 1154, 2 septembrie 2002).

1281. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice centrale și locale (nr. 1155, 3 septembrie 2002).

1282. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea unor convenții ale Organizației Internaționale a Muncii (nr. 1156, 4 septembrie 2002).

1283. Hotărîre cu privire la transmiterea unei clădiri de la balanța Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare la balanța Departamentului Trupelor de Carabinieri al Ministerului Afacerilor Interne (nr. 1157, 5 septembrie 2002).

1284. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Anatolii CUPȚOV, ministrul transporturilor și comunicațiilor (nr. 1158, 5 septembrie 2002).

1285. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse cu privire la colaborarea tehnico-militară (nr. 1159, 5 septembrie 2002).

1286. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului cu privire la rețeaua hidrometeorologică interstatală a Comunității Statelor Independente (nr. 1160, 5 septembrie 2002).

1287. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind livrarea mărfurilor în cadrul cooperării de producție pentru anul 2003 (nr. 1161, 5 septembrie 2002).

1288. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui JOSAN Mihail (nr. 1162, 5 septembrie 2002).

1289. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui COȘLEȚ Petru (nr. 1163, 5 septembrie 2002).

1290. Hotărîre cu privire la numirea în funcția de subprefect (nr. 1164, 5 septembrie 2002).

1291. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui POSTICA Vladimir (nr. 1165, 5 septembrie 2002).

1292. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui BUCINSCHI Iurii (nr. 1166, 5 septembrie 2002).

1293. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui BĂLUȚĂ Dumitru (nr. 1167, 5 septembrie 2002).

1294. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dnei GUZUN Raisa (nr. 1168, 5 septembrie 2002).

1295. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui SLIPENCHI Vitalie (nr. 1169, 5 septembrie 2002).

1296. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui SPIVACENCO Iurie (nr. 1170, 5 septembrie 2002).

1297. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui TARAN Serghei (nr. 1171, 5 septembrie 2002).

1298. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind ratificarea Acordului de credit și proiect între Banca Germană Kreditanstalt fьr Wiederaufbau (KfW), Republica Moldova și Micro Enterprise Credit din Moldova S.A. (MEC) (nr. 1173, 5 septembrie 2002).

1299. Hotărîre cu privire la desemnarea dlui Constantin CLIPA, prim-viceministru al afacerilor interne, în calitate de Reprezentant al Republicii Moldova la Inițiativa Anticorupție a Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est (nr. 1174, 5 septembrie 2002).

1300. Hotărîre cu privire la activitatea Departamentului Statistică și Sociologie în anul 2001, ianuarie-mai 2002 și măsurile de redresare a situației în domeniul statisticii (nr. 1175, 5 septembrie 2002).

1301. Hotărîre pentru aprobarea Acordului privind serviciile aeriene între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Cipru (nr. 1176, 5 septembrie 2002).

1302. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru completarea Codului penal și Codului de procedură penală (nr. 1177, 6 septembrie 2002).

1303. Hotărîre despre constituirea Comisiei pentru coordonarea problemelor privind rambursarea de către agenții economici a creditelor acordate de Ministerul Finanțelor (nr. 1178, 6 septembrie 2002).

1304. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea Legii cu privire la protecția socială suplimentară a invalizilor de război, a participanților la cel de-al doilea război mondial și a familiilor lor (nr. 1179, 6 septembrie 2002).

1305. Hotărîre cu privire la transmiterea unor clădiri (nr. 1180, 6 septembrie 2002).

1306. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la modificarea unor acte legislative

(nr. 1181, 6 septembrie 2002).

1307. Hotărîre privind aprobarea Modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 740 din 25 iulie 2000 (nr. 1182, 6 septembrie 2002).

1308. Hotărîre cu privire la aprobarea Modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 448 din 9 aprilie 1998 (nr. 1183, 6 septembrie 2002).

1309. Hotărîre cu privire la repartizarea alocațiilor bugetare prevăzute pe anul 2002 pentru majorări salariale angajaților instituțiilor din sfera cercetare-dezvoltare, finanțate de la bugetul de stat (nr. 1184, 6 septembrie 2002).

1310. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1185, 6 septembrie 2002).

1311. Hotărîre cu privire la desfășurarea ședinței a II-a a Comisiei mixte interguvernamentale moldo-chineze pentru colaborare comercial-economică (mun. Chișinău, 12-14 septembrie 2002) (nr. 1187, 9 septembrie 2002).

1312. Hotărîre privind aprobarea Planului de admitere la doctorat și postdoctorat pentru anul de studii 2002-2003

(nr. 1188, 9 septembrie 2002).

1313. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1195, 11 septembrie 2002).

1314. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dnei LUSCALOV Nona (nr. 1196, 11 septembrie 2002).

1315. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dnei ȘCOLA Stela (nr. 1197, 11 septembrie 2002).

1316. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui AFANASIEV Veaceslav (nr. 1198, 11 septembrie 2002).nbsp;

1317. Dispoziție (nr. 83-d, 30 august 2002).

1318. Dispoziție (nr. 84-d, 2 septembrie 2002).

1319. Dispoziție (nr. 85-d, 5 septembrie 2002).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

288. Hotărîre cu privire la completarea și modificarea Hotărîrii Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare Privind aprobarea Modului de acordare și retragere a licențelor pentru activitatea pe piața valorilor mobiliare nr. 12/1 din 28.10.99 (nr. 21/9, 30 mai 2002).

289. Ordonanță cu privire la deblocarea contului SA Moldindconbak în registrul deținătorilor valorilor mobiliare ale SA Bucuria (nr. 33/8-O, 5 septembrie 2002).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte