Nr. 169-12 12.12.2002

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale

Președintelui Republicii Moldova

1281. Decret privind promulgarea Legii pentru compensarea diferenței de tarife la energia electrică și la gazele naturale utilizate de locuitorii unor localități din stînga Nistrului (nr. 993-III, 29 noiembrie 2002).

1282. Lege pentru compensarea diferenței de tarife la energia electrică și la gazele naturale utilizate de locuitorii unor localități din stînga Nistrului (nr. 1435-XV, 7 noiembrie 2002).

1283. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 4 din Legea taxei de stat nr. 1216-XII din 3 decembrie 1992 și a articolului 3 din Legea nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte (nr. 994-III, 29 noiembrie 2002).

1284. Lege pentru completarea articolului 4 din Legea taxei de stat nr. 1216-XII din 3 decembrie 1992 și a articolului 3 din Legea nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte (nr. 1452-XV, 8 noiembrie 2002).

1285. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Legea nr. 1217-XIII din 25 iunie 1997 cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1997-1998 (nr. 998-III, 3 decembrie 2002).

1286. Lege privind modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Legea nr. 1217-XIII din 25 iunie 1997 cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1997-1998 (nr. 1466-XV, 21 noiembrie 2002).

1287. Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Convenției dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Italiene pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe capital și prevenirea evaziunii fiscale și a Protocolului adițional la această convenție (nr. 1004-III, 9 decembrie 2002).

1288. Lege privind ratificarea Convenției dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Italiene pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe capital și prevenirea evaziunii fiscale și a Protocolului adițional la această convenție (nr. 1468-XV, 21 noiembrie 2002).

1289. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Constituției Republicii Moldova (nr. 1007-III, 10 decembrie 2002).

1290. Lege pentru modificarea Constituției Republicii Moldova (nr. 1469-XV, 21 noiembrie 2002).

1291. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 70 din Constituția Republicii Moldova (nr. 1008-III, 10 decembrie 2002).

1292. Lege pentru completarea articolului 70 din Constituția Republicii Moldova (nr. 1470-XV, 21 noiembrie 2002).

1293. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Constituției Republicii Moldova (nr. 1009-III, 10 decembrie 2002).

1294. Lege pentru modificarea Constituției Republicii Moldova (nr. 1471-XV, 21 noiembrie 2002).

1295. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (nr. 1003-III, 9 decembrie 2002).

1296. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (nr. 1520-XV, 6 decembrie 2002).

1297. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru completarea Legii cu privire la Guvern (nr. 1508-XV, 5 decembrie 2002).

1298. Hotărîre privind modificarea componenței Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (nr. 1510-XV, 6 decembrie 2002).

1299. Hotărîre cu privire la numirea unui viceguvernator al Băncii Naționale a Moldoveinbsp; (nr. 1512-XV, 6 decembrie 2002).

1300. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Vasile ZGARDAN (nr. 995-III, 3 decembrie 2002).

1301. Decret privind numirea domnului Vasile ZGARDAN în funcția de ministru al transporturilor și comunicațiilor (nr. 1000-III, 5 decembrie 2002).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1685. Hotărîre privind administrarea proiectului de construcție a Terminalului petrolier și portului de mărfuri și călători de la Giurgiulești, precum și a infrastructurii aferente (nr. 1566, 6 decembrie 2002).

1686. Hotărîrenbsp; privind aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova (nr. 1567, 9 decembrie 2002).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte