Nr. 25-30 05.02.2016


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

56. Decret pentru promulgarea Legii privind participarea Republicii Moldova la misiuni și operații internaționale (nr. 1925-VII, 26 ianuarie 2016)

57. Lege privind participarea Republicii Moldova la misiuni şi operaţii internaţionale (nr. 219, 3 decembrie 2015)

58. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 414-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule (nr.1927-VII, 27 ianuarie 2016)

59. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 414-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule (nr. 239, 29 decembrie 2015)

60. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1926-VII, 26 ianuarie 2016)

61. Lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 240, 29 decembrie 2015)

62. Decret privind conferirea titlului onorific „Artist al Poporului” domnului Florin PIERSIC (nr. 1924-VII, 26 ianuarie 2016)

63. Decret privind eliberarea domnului Alexandru JIZDAN din funcţia de director adjunct al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova (nr. 1928-VII, 29 ianuarie 2016)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

4. Hotărâre pentru controlul constituţionalităţii articolului 28 lit. b) din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024-XIV din 2 iunie 2000 (Sesizarea nr.10a/2015) (nr. 24, 6 octombrie 2015)

5. Decizie de inadmisibilitate a Sesizării nr. 38a/2015 privind controlul constituţionalităţii Legii nr. 26 din 13 martie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător (reglementarea prin licențiere a activității farmaceutice) (nr. 6, 13 octombrie 2015)

6. Decizie de inadmisibilitate a Sesizării nr. 41g/2015 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 4 alin. (4) din Legea nr. 333 din 10 noiembrie 2006 cu privire la statutul ofiţerului de urmărire penală (nr. 8, 9 noiembrie 2015)

7. Decizie de inadmisibilitate a Sesizării nr. 47a/2015 pentru controlul constituţionalităţii Hotărârii Guvernului nr. 1026 din 2 noiembrie 2010 privind organizarea activităţii de inspectare fiscală (nr. 12, 15 decembrie 2015)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

6. Hotărîre privind Raportul auditului de conformitate a exercițiului bugetar și gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din raionul Orhei pe anul 2014 (nr. 48, 21 decembrie 2015)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

34. Hotărîre pentru modificarea și completarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1478 din 15 noiembrie 2002 (nr. 27, 1 februarie 2016)

35. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Strategiei inovaţionale a Republicii Moldova pentru perioada 2013-2020 „Inovaţii pentru competitivitate” (nr. 28, 1 februarie 2016)

36. Hotărîre cu privire la completarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr. 816 din 11 noiembrie 2015 (nr. 29, 1 februarie 2016)

37. Hotărîre privind desemnarea unui membru al Colegiului Centrului Naţional Anticorupţie (nr. 30, 1 februarie 2016)

38. Hotărîre cu privire la abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 31, 1 februarie 2016)

39. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 18 din Legea nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale (nr. 32, 1 februarie 2016)

40. Hotărîre cu privire la acordarea Bursei de excelenţă a Guvernului şi a Bursei nominale (pe domenii) pentru doctoranzi pe anul 2016 (nr. 33, 1 februarie 2016)

41. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului dintre Ministerul Economiei al Republicii Moldova şi Ministerul Industriei al Republicii Belarus privind implementarea proiectului comun de renovare a parcului de autobuze în Republica Moldova (nr. 34, 1 februarie 2016)

42. Hotărîre pentru aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Regatului Spaniei privind recunoaşterea diplomelor, titlurilor științifice, calificărilor şi competenţelor (nr. 35, 1 februarie 2016)

43. Hotărîre cu privire la modificarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 36, 1 februarie 2016)

44. Hotărîre сu privire la aprobarea Reglementării tehnice privind punerea la dispoziție pe piață a brichetelor care prezintă caracteristici de siguranță pentru copii și interzicerea introducerii pe piață a brichetelor fantezie (nr. 37, 1 februarie 2016)

45. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului naţional de armonizare a legislaţiei pentru anul 2016 (nr. 38, 1 februarie 2016)

46. Hotărîre cu privire la aprobarea componenţei nominale a delegaţiei moldovenești în legătură cu vizita de lucru a domnului Pavel FILIP, Prim-ministru, în România (or. Bucureşti, 26 ianuarie 2016) (nr. 39, 1 februarie 2016)

47. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 40, 1 februarie 2016)

48. Hotărîre cu privire la suspendarea raporturilor de serviciu ale doamnei Lilia PALII ((nr. 41, 3 februarie 2016)

49. Hotărîre cu privire la reconfirmarea în funcţie a domnului Valeriu TRIBOI (nr. 42, 3 februarie 2016)

50. Hotărîre cu privire la reconfirmarea în funcţie a domnului Vitalie IURCU (nr. 43, 3 februarie 2016)

51. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Simion BOTNARI (nr. 44, 3 februarie 2016)

52. Hotărîre cu privire la reconfirmarea în funcţie a doamnei Maria CĂRĂUŞ (nr. 45, 3 februarie 2016)

53. Hotărîre cu privire la reconfirmarea în funcţie a domnului Igor ŞAROV (nr. 46, 3 februarie 2016)

54. Hotărîre cu privire la reconfirmarea în funcţie a domnului Gheorghe POSTICĂ (nr. 47, 3 februarie 2016)

55. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Iurie CRĂCIUNEAC (nr. 48, 3 februarie 2016)

56. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Boris GÎLCA (nr. 49, 3 februarie 2016)

57. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a doamnei Nighina AZIZOV (nr. 50, 3 februarie 2016)

58. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a doamnei Viorica DUMBRĂVEANU (nr. 51, 3 februarie 2016)

59. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a doamnei Laura GRECU (nr. 52, 3 februarie 2016)

60. Hotărîre cu privire la suspendarea raporturilor de serviciu ale doamnei Laura GRECU (nr. 53, 3 februarie 2016)

61. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Mircea BUGA (nr. 54, 3 februarie 2016)

62. Hotărîre cu privire la reconfirmarea în funcţie a domnului Vitali CIOLAC (nr. 55, 3 februarie 2016)

63. Hotărîre cu privire la reconfirmarea în funcţie a domnului Vitalie TARLEV (nr. 56, 3 februarie 2016)

64. Hotărîre cu privire la reconfirmarea în funcţie a domnului Dmitrii PARFENTIEV (nr. 57, 3 februarie 2016)

65. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Leonid BUJOR (nr. 58, 3 februarie 2016)

66. Dispoziţie (nr. 7-d, 3 februarie 2016)

67. Dispoziţie (nr. 8-d, 3 februarie 2016)

68. Dispoziţie (nr. 9-d, 3 februarie 2016)

69. Dispoziţie (nr. 10-d, 3 februarie 2016)

70. Dispoziţie (nr. 11-d, 3 februarie 2016)

71. Dispoziţie (nr. 12-d, 3 februarie 2016)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

133. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 (nr. 10, 2 februarie 2016)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

134. Ordin privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare (nr. 5, 26 ianuarie 2016)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

135. Ordin cu privire la reînvestirea cu împuterniciri de exercitare a activității notariale a notarului public Sofroniuc Svetlana (nr. 47, 19 ianuarie 2016)

136. Ordin cu privire la schimbarea teritoriului de activitate a notarilor publici Cojocari Dorina şi Sofroniuc Svetlana (nr. 48, 19 ianuarie 2016)

137. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri de exercitare a activității de executare a doamnei Crețu Adriana (nr. 92, 1 februarie 2016)

138. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri de exercitare a activității de executare a domnului Gosic Andrei (nr. 93, 1 februarie 2016)

139. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri de exercitare a activității de executare a doamnei Bușuleac Mariana (nr. 94, 1 februarie 2016)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova

140. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1040, 31 decembrie 2015)

141. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1041, 31 decembrie 2015)

142. Ordin сu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1042, 31 decembrie 2015)

143. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1043, 31 decembrie 2015)

144. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1044, 31 decembrie 2015)

145. Ordin сu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1045, 31 decembrie 2015)

146. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1046, 31 decembrie 2015)

147. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1047, 31 decembrie 2015)

148. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1048, 31 decembrie 2015)

149. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1049, 31 decembrie 2015)

150. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1050, 31 decembrie 2015)

151. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1051, 31 decembrie 2015)

152. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1052, 31 decembrie 2015)

153. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1053, 31 decembrie 2015)

154. Ordin cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 995 din 22.12.2015 (nr. 23, 20 ianuarie 2016)

Acte ale Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor al Republicii Moldova

155. Ordin cu privire la aprobarea Standardelor ocupaţionale ”714020 Operator la telecomunicaţii”, ”714017 Montator linii aeriene de telecomunicaţii” şi ”714019 Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor” (nr. 05, 25 ianuarie 2016)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

156. Hotărîre cu privire la executarea Hotărîrii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.60/10 din 12.12.2014 (nr. 5/1, 29 ianuarie 2016)

157. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării unor societăți pe acțiuni (nr. 5/2, 29 ianuarie 2016)

158. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 5/3, 29 ianuarie 2016)

159. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţelor Întreprinderii Mixte Compania de Asigurări „GRAWE CARAT ASIGURĂRI” S.A. (nr. 5/4, 29 ianuarie 2016)

160. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Brokerului de Asigurare – Reasigurare „CAPITAL BROKER” S.R.L. (nr. 5/5, 29 ianuarie 2016)

161. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „KLASSIKA ASIGURĂRI” S.A. (nr. 5/6, 29 ianuarie 2016)

162. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Societăţii de Asigurări-Reasigurări „MOLDCARGO” S.A. (nr. 5/7, 29 ianuarie 2016)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

163. Hotărîre cu privire la inițierea procedurii de validare a unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 4340, 8 decembrie 2015)

164. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului strategic al Comisiei Electorale Centrale pentru anii 2016-2019 (nr. 4341, 8 decembrie 2015)

165. Hotărîre cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarilor comunei Ochiul Roș, raionul Anenii Noi, şi comunei Sărata-Galbenă, raionul Hînceşti (nr. 4342, 8 decembrie 2015)

166. Hotărîre cu privire la dizolvarea consiliilor electorale de circumscripţie sătesc Coșernița nr. 7, raionul Criuleni, şi comunal Lingura nr. 17, raionul Cantemir, precum şi a birourilor electorale ale secţiilor de votare (nr. 4343, 8 decembrie 2015)

167. Hotărîre cu privire la modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 1029 din 9 decembrie 2011 ”Cu privire la aprobarea structurii și efectivului-limită ale Comisiei Electorale Centrale” (nr. 4344, 8 decembrie 2015)

168. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul municipal Chișinău (nr. 4345, 8 decembrie 2015)

169. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ochiul Roș, raionul Anenii Noi (nr. 4346, 8 decembrie 2015)

170. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Basarabeasca (nr. 4347, 8 decembrie 2015)

171. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Carabetovca, raionul Basarabeasca (nr. 4348, 8 decembrie 2015)

172. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Briceni, raionul Briceni (nr. 4349, 8 decembrie 2015)

173. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Medveja, raionul Briceni (nr. 4350, 8 decembrie 2015)

174. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Cahul (nr. 4351, 8 decembrie 2015)

175. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Cahul, raionul Cahul (nr. 4352, 8 decembrie 2015)

176. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Lucești, raionul Cahul (nr. 4353, 8 decembrie 2015)

177. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Hîrjauca, raionul Călărași (nr. 4354, 8 decembrie 2015)

178. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Căușeni, raionul Căușeni (nr. 4355, 8 decembrie 2015)

179. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Tănătari, raionul Căușeni (nr. 4356, 8 decembrie 2015)

180. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Cimișlia (nr. 4357, 8 decembrie 2015)

181. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Cimișlia, raionul Cimișlia (nr. 4358, 8 decembrie 2015)

182. Hotărîre cu privire la ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul raional Criuleni (nr. 4359, 8 decembrie 2015)

183. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Criuleni, raionul Criuleni (nr. 4360, 8 decembrie 2015)

184. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Hîrtopul Mare, raionul Criuleni (nr. 4361, 8 decembrie 2015)

185. Hotărîre cu privire la sesizarea nr. CEC 7/14118 din 27 octombrie 2015 privind starea de incompatibilitate a unui consilier al Consiliului orășenesc Drochia, raionul Drochia (nr. 4362, 8 decembrie 2015)

186. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Petreni, raionul Drochia (nr. 4363, 8 decembrie 2015)

187. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cocieri, raionul Dubăsari (nr. 4364, 8 decembrie 2015)

188. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Călugăr, raionul Fălești (nr. 4365, 8 decembrie 2015)

189. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Chetriș, raionul Fălești (nr. 4366, 8 decembrie 2015)

190. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Florești, raionul Florești (nr. 4367, 8 decembrie 2015)

191. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Izvoare, raionul Florești (nr. 4368, 8 decembrie 2015)

192. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ștefănești, raionul Florești (nr. 4369, 8 decembrie 2015.

Acte ale Instituţiei Publice Oficiul Naţional al Viei şi Vinului

193. Ordin cu privire la aprobarea formularelor de acte pentru luarea în evidenţă a producătorilor de struguri destinaţi fabricării produselor vitivinicole cu DOP şi/sau IGP şi a producătorilor de produse vitivinicole cu DOP şi/sau IGP, precum şi a formularelor de acte conexe luării în evidenţă (nr. 04, 21 decembrie 2015)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

194. Hotărîre cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naţionale a Moldovei (nr. 9, 28 ianuarie 2016)

195. Hotărîre cu privire la nivelul ratei de bază a Băncii Naţionale a Moldovei la creditele pe termen lung (nr. 10, 28 ianuarie 2016)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte