Nr. 170-172 13.12.2002

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

nbsp;1302. Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea amendamentelor la unele garanții de plată (nr. 1005-III, 9 decembrie 2002).

1303. Lege privind ratificarea amendamentelor la unele garanții de plată (nr. 1476-XV, 21 noiembrie 2002).

1304. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 4 din Legea taxei de stat nr. 1216-XII din 3 decembrie 1992 (nr. 1006-III, 9 decembrie 2002).

1305. Lege pentru modificarea articolului 4 din Legea taxei de stat nr. 1216-XII din 3 decembrie 1992 ( nr. 1478-XV, 22 noiembrie 2002).

1306. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea anexei la Legea nr. 1070-XIV din 22 iunie 2000 privind aprobarea Nomenclatorului specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățămînt superior (nr. 1002-III, 6 decembrie 2002).

1307. Lege pentru completarea anexei la Legea nr. 1070-XIV din 22 iunie 2000 privind aprobarea Nomenclatorului specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățămînt superior (nr. 1489-XV, 28 noiembrie 2002).

1308. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru completarea Legii nr. 1070-XIV din 22 iunie 2000 privind aprobarea Nomenclatorului specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățămînt superior (nr. 1488-XV, 28 noiembrie 2002).

1309. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Titlului III și Titlului IV din Codul fiscal (nr. 1490-XV, 28 noiembrie 2002).

1310. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1492-XV, 28 noiembrie 2002).

1311. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului la Acordul cu privire la mărimea taxei de stat și ordinea încasării ei la examinarea litigiilor economice dintre subiecții economici ai diferitelor state (nr. 1493-XV, 28 noiembrie 2002).

1312. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru completarea unor acte legislative (nr. 1498-XV, 29 noiembrie 2002).

1313. Hotărîre asupra proiectului Legii muzeelor (nr. 1499-XV, 29 noiembrie 2002).

1314. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii cu privire la asigurări (nr. 1501-XV, 5 decembrie 2002).

1315. Hotărîre asupra proiectului Legii asistenței sociale (nr. 1505-XV, 5 decembrie 2002).

1316. Decret privind eliberarea deplinelor puteri domnului Nicolae TĂBĂCARU, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Federală Germania (nr. 991-III, 29 noiembrie 2002).

1317. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Grigore MUSTEAȚĂ (nr. 992-III, 29 noiembrie 2002).

1318. Decret privind constituirea Consiliului Național pentru Dezvoltare Durabilă și Reducerea Sărăciei (nr. 996-III, 3 decembrie 2002).

1319. Decret privind conferirea de distincții de stat domnilor Mihail URSUL și Vitalie TONU (nr. 999-III, 5 decembrie 2002).

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

30. Hotărîre pentru controlul constituționalității unor prevederi din Legea contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10 februarie 2000 cu modificările și completările operate prin Legea nr. 726-XV din 7 decembrie 2001 și Legea nr. 833-XV din 7 februarie 2002 (nr. 46, 21 noiembrie 2002).

31. Hotărîre cu privire la desfășurarea concursului pentru funcția de judecător-asistent al Curții Constituționale (nr. 48, 2 decembrie 2002).

32. Aviz asupra proiectului de lege constituțională pentru modificarea și completarea unor articole din Constituția Republicii Moldova (nr. 4, 28 noiembrie 2002).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

56. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra eficacității gestionării patrimoniului public la SA Termocom în anii 2000, 2001 și primul semestru al anului 2002 (nr. 91, 9 octombrie 2002).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1687. Hotărîre cu privire la criteriile de ținere a contabilității de către unele categorii de agenți economici (nr. 1476, 14 noiembrie 2002).

1688. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege cu privire la veterani (nr. 1522, 26 noiembrie 2002).

1689. Hotărîre cu privire la măsurile de asanare a situației financiare a S.A. Termocom și de consolidare a bazei tehnico-materiale a sistemului de alimentare cu căldură a mun. Chișinău (nr. 1544, 2 decembrie 2002).

1690. Hotărîre despre proiectul de lege cu privire la statutul forței militare (nr. 1545, 2 decembrie 2002).

1691. Hotărîre despre aprobarea Regulamentului privind formarea și gestionarea mijloacelor destinate revitalizării viticulturii (nr. 1546, 2 decembrie 2002).

1692. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea alineatului (2) al articolului 15 din Legea privind taxele locale nr. 186-XIII din 19 iulie 1994 (nr. 1547, 3 decembrie 2002).

1693. Hotărîre privind aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului Republicii Moldova Pentru modificarea și completarea Hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova nr. 468-XIII din 31 mai 1995 Privind asigurarea activității Curții Constituționale, salarizarea Președintelui, judecătorilor și judecătorilor-asistenți ai Curții Constituționale (nr. 1548, 4 decembrie 2002).

1694. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea Legii cu privire la Guvern (nr. 1550, 4 decembrie 2002).

1695. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de hotărîre a Parlamentului Republicii Moldova Pentru modificarea și completarea Hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova nr. 468-XIII din 31 mai 1995 Privind asigurarea activității Curții Constituționale, salarizarea Președintelui, judecătorilor și judecătorilor-asistenți ai Curții Constituționale (nr. 1551, 4 decembrie 2002).

1696. Hotărîre cu privire la activitatea autorităților administrației publice locale și a Prefecturii județului Soroca în vederea dezvoltării social-economice a județului și intensificării măsurilor de protecție socială a populației (nr. 1554, 5 decembrie 2002).

1697. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1555, 5 decembrie 2002).

1698. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea Legii nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (nr. 1556, 5 decembrie 2002).

1699. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui VASILACHE Alexandru (nr. 1557, 5 decembrie 2002).

1700. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui SCALNОI Vitalie (nr. 1559, 5 decembrie 2002).

1701. Hotărîre cu privire la reconfirmarea în funcție a dlui CUȘNIR Vladimir (nr. 1560, 5 decembrie 2002).

1702. Hotărîre despre aprobarea componenței nominale a delegației Republicii Moldova la ședința a 14-a a Consiliului Economic al C.S.I. (20 decembrie 2002, or. Moscova) (nr. 1561, 5 decembrie 2002).

1703. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1562, 6 decembrie 2002).

1704. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modificarea și completarea Legii pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului (nr. 1563, 6 decembrie 2002).

1705. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2002 nr. 681-XV din 27 noiembrie 2001 (nr. 1565, 6 decembrie 2002).

1706. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1568, 9 decembrie 2002).

1707. Hotărîre despre aprobarea Protocolului adițional la Acordul între guvernele statelor participante la Cooperarea Economică a Mării Negre privind cooperarea în combaterea criminalității, în special a formelor sale organizate (nr. 1569, 9 decembrie 2002).

1708. Hotărîre cu privire la măsurile urgente de trecere la noua bază normativă de deviz în construcții (nr. 1570, 9 decembrie 2002).

1709. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1571, 9 decembrie 2002).

1710. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului comercial între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Indonezia (nr. 1572, 9 decembrie 2002).

1711. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Letone cu privire la asistență reciprocă în domeniul vamal (nr. 1573, 9 decembrie 2002).

1712. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege despre ratificarea Acordului între Republica Moldova și Republica Armenia pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe proprietate (nr. 1575, 9 decembrie 2002).

1713. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul de la Kyoto la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite cu privire la schimbarea climei (nr. 1576, 9 decembrie 2002).

1714. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru completarea anexei nr. 2 la Legea cu privire la Imnul de Stat al Republicii Moldova (nr. 1577, 9 decembrie 2002).

1715. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Dmitrii TODOROGLO, viceprim-ministru, ministrul agriculturii și industriei alimentare (nr. 1579, 9 decembrie 2002).

1716. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1580, 9 decembrie 2002).

1717. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Codului electoral (nr. 1581, 9 decembrie 2002).

1718. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru completarea Legii nr. 837-XIII din 17 mai 1996 cu privire la asociațiile obștești (nr. 1582, 9 decembrie 2002).

1719. Dispoziție (nr. 110-d, 29 noiembrie 2002).

1720. Dispoziție (nr. 111-d, 2 decembrie 2002).

1721. Dispoziție (nr. 113-d, 4 decembrie 2002).

1722. Dispoziție (nr. 114-d, 4 decembrie 2002).

1723. Dispoziție (nr. 115-d, 4 decembrie 2002).

1724. Dispoziție (nr. 116-d, 4 decembrie 2002).

1725. Dispoziție (nr. 117-d, 4 decembrie 2002).

1726. Dispoziție (nr. 118-d, 5 decembrie 2002).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

392. Ordin privind executarea art. 136 lit. h) al Titlului V al Codului fiscal (nr. 160, 4 octombrie 2002).

393. Ordin cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a Standardului Național de Contabilitate 62 Contabilitatea în partidă simplă (nr. 104, 27 noiembrie 2002).

394. Comunicat.

Acte ale Agenției Naționale

pentru Reglementare în Energetică

395. Hotărîre cu privire la completarea hotărîrii Consiliului de administrație al ANRE nr.43 din 11 septembrie 2001 (nr. 70, 6 decembrie 2002).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

396. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului activității participantului profesionist la piața valorilor mobiliare SA Exiton-Sprad (nr. 45/4, 21 noiembrie 2002).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

397. Hotărîre cu privire la modificarea Instrucțiunii nr. 8/1001 privind ordinea de acordare a creditelor în valută străină (nr. 304, 5 decembrie 2002).