Nr. 173-17 17.12.2002

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale

Președintelui Republicii Moldova

1320. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea articolului 17 din Legea nr. 491-XIV din 9 iulie 1999 privind finanțele publice locale (nr. 1001-III, 6 decembrie 2002).

1321. Lege pentru modificarea și completarea articolului 17 din Legea nr. 491-XIV din 9 iulie 1999 privind finanțele publice locale (nr. 1497-XV, 29 noiembrie 2002).

1322. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului cu privire la recunoașterea reciprocă a licențelor pentru desfășurarea activității în construcții, eliberate de autoritățile de licențiere ale statelor membre ale Comunității Statelor Independente (nr. 1502-XV, 5 decembrie 2002).

1323. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului privind asigurarea populației cu preparate medicamentoase, vaccinuri și alte preparate imunobiologice, articole de uz medical și tehnică medicală, fabricate pe teritoriul statelor membre ale Comunității Statelor Independente (nr. 1506-XV, 5 decembrie 2002).

1324. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii privind partidele și alte organizații social-politice (nr. 1509-XV, 5 decembrie 2002).

1325. Hotărîre privind demisia unui membru al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (nr. 1511-XV, 6 decembrie 2002).

1326. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2002 (nr. 1515-XV, 6 decembrie 2002).

1327. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru completarea articolului 103 al Titlului III Taxa pe valoarea adăugată din Codul fiscal (nr. 1521-XV, 6 decembrie 2002).

1328. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr. 15-XV din 22 martie 2001 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului (nr. 1522-XV, 6 decembrie 2002).

1329. Decret privind numirea domnului Vasile ȘOVA în funcția de ministru al reintegrării Republicii Moldova (nr. 1012, 12 decembrie 2002).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

57. Hotărîre privind rezultatele reviziei financiare pe anul 2001 la Ministerul Muncii și Protecției Sociale (nr. 93, 10 octombrie 2002).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1727. Hotărîre pentru stabilirea volumului anual de alcool etilic nedenaturat, destinat utilizării în industria de parfumerie și cosmetică (nr. 1574, 9 decembrie 2002).

1728. Hotărîre despre aprobarea Regulamentului privind modul de restituire din buget a sumelor accizelor, achitate de către agenții economici pentru alcoolul etilic nedenaturat, procurat în scopul utilizării în medicină și în industria de parfumerie și cosmetică (nr. 1583, 10 decembrie 2002).

1729. Hotărîre despre aprobarea modificărilor și completărilor operate în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova (nr. 1584, 10 decembrie 2002).

1730. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 100-XV din 26 aprilie 2001 privind actele de stare civilă (nr. 1585, 10 decembrie 2002).

1731. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 26 din Legea cu privire la arme (nr. 1586, 10 decembrie 2002).

1732. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind Drapelul de Stat al Republicii Moldova (nr. 1588, 10 decembrie 2002).

1733. Hotărîre cu privire la reorganizarea școlii speciale nr. 8 pentru copii cu vederea slabă din municipiul Chișinău în liceu cu profil tehnologic pentru copii cu vederea slabă (nr. 1590, 10 decembrie 2002).

1734. Hotărîre cu privire la confirmarea în funcție a dlui Mitrofan CIOBANU (nr. 1591, 10 decembrie 2002).

1735. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2002 (nr. 1593, 11 decembrie 2002).

1736. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea art. 88 din Codul de procedură civilă (nr. 1594, 11 decembrie 2002).

1737. Hotărîre cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 1152 din 2 septembrie 2002 (nr. 1595, 12 decembrie 2002).

1738. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației Republicii Moldova în legătură cu vizita oficială a dlui Vladimir VORONIN, Președintele Republicii Moldova, în Statele Unite ale Americii (16-21 decembrie 2002) (nr. 1596, 12 decembrie 2002).

1739. Hotărîre cu privire la redresarea situației economico-financiare a societăților pe acțiuni Fertilitate-Strășeni și Fertilitate-Călărași (nr. 1598, 13 decembrie 2002).

1740. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui CATRINESCU Anatolie (nr. 1602, 16 decembrie 2002).

1741. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui BABENCO Oleg (nr. 1603, 16 decembrie 2002).

1742. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dnei POGOLȘA Lilia (nr. 1604, 16 decembrie 2002).

1743. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui COJOCARU Tudor (nr. 1605, 16 decembrie 2002).

1744. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui ZGARDAN Vasile (nr. 1606, 16 decembrie 2002).

1745. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui COȘULEANU Ion (nr. 1607, 16 decembrie 2002).

1746. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui GОRBU Gheorghe (nr. 1608, 16 decembrie 2002).

1747. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui LEȘCINSCHI Serghei (nr. 1609, 16 decembrie 2002)

1748. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui JALOBA Corneliu (nr. 1610, 16 decembrie 2002).

1749. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui TĂBОRȚĂ Iurie (nr. 1611, 16 decembrie 2002).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Consiliului municipal Chișinău

398. Decizie cu privire la aprobarea Cataloagelor de prețuri la serviciile furnizate populației și agenților economici de către S.A. Apă-Canal Chișinău (nr. 5/1, 11 noiembrie 2002).