Nr. 177-24 24.12.2002

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale

Președintelui Republicii Moldova

1349. Decret privind revocarea domnului Ion PĂCURARU din funcția de ministru al culturii (nr. 1026, 23 decembrie 2002).

1350. Decret privind numirea domnului Veaceslav MADAN în funcția de ministru al culturiinbsp; (nr. 1027, 23 decembrie 2002).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

59. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra unor aspecte ale activității Agenției Naționale Cadastru, Resurse Funciare și Geodezie (actualmente Agenția de Stat Relații Funciare și Cadastru) și a unor întreprinderi subordonate în cadrul Primului Proiect de Cadastru, finanțat din contul creditului extern, conform Acordului dintre Republica Moldova și Asociația Internațională de Dezvoltare (nr. 22, 27 martie 2002). .

60. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra gestionării patrimoniului public de către Оntreprinderea Municipală Parcul urban de autobuze în anii 2000-2001 și 6 luni ale anului 2002 (nr. 89, 3 octombrie 2002).

61. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra activității economico-financiare a Оntreprinderii de Stat Inspectoratul Transporturilor de Mărfuri și Călători a Ministerului Transporturilor și Comunicațiilor în perioada anului 2000-6 luni ale anului 2002 (nr. 102, 25 octombrie 2002).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1762. Hotărîre cu privire la transmiterea unei clădiri de la balanța Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare la balanța Inspectoratului de Poliție al județului Orhei al Ministerului Afacerilor Internenbsp; (nr. 1612, 17 decembrie 2002).

1763. Hotărîre cu privire la crearea Centrului Științifico-Practic de Chirurgie Cardiovasculară în Republica Moldova (nr. 1613, 17 decembrie 2002).

1764. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 45 din 8 februarie 1993 (nr. 1614, 17 decembrie 2002).

1765. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Vasile IOVV, prim-viceprim-ministru (nr. 1616, 17 decembrie 2002).

1766. Hotărîre pentru acordarea deplinelor puteri domnului Victor GAICIUC, ministru al apărării al Republicii Moldova (nr. 1617, 17 decembrie 2002).

1767. Hotărîre cu privire la transmiterea unor fonduri fixe (nr. 1618, 17 decembrie 2002).

1768. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1619, 17 decembrie 2002).

1769. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului între Departamentul Trupelor de Grăniceri al Republicii Moldova, Departamentul Vamal al Republicii Moldova și Comitetul de Stat pentru paza frontierei de stat al Ucrainei, Serviciul Vamal de Stat al Ucrainei privind activitatea punctelor de trecere locale peste frontiera de stat moldo-ucraineană (nr. 1620, 17 decembrie 2002).

1770. Hotărîre privind modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 627 din 17 mai 2002 cu privire la aprobarea componenței colegiului Ministerului Afacerilor Interne (nr. 1621, 17 decembrie 2002).

1771. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului cu privire la introducerea modificărilor și completărilor în Acordul între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Belarus privind principiile perceperii impozitelor indirecte la exportul și importul mărfurilor (lucrărilor) (nr. 1622, 17 decembrie 2002).

1772. Hotărîre cu privire la eliberarea grîului alimentar din Rezerva de Stat (nr. 1625, 17 decembrie 2002).

1773. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1626, 17 decembrie 2002).

1774. Hotărîre pentru completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 844 din 30 iulie 1998 (nr. 1627, 17 decembrie 2002).

1775. Hotărîre privind unele măsuri de protecție socială a unor categorii de populație (nr. 1628, 17 decembrie 2002).

1776. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege privind contracararea activității extremiste (nr. 1632, 18 decembrie 2002).

1777. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii cu privire la drepturile persoanelor aparținînd minorităților naționale și la statutul juridic al organizațiilor lor nr. 382-XV din 19 iulie 2001 (nr. 1633, 18 decembrie 2002).

1778. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea art. 5 al Legii nr. 1309-XIV din 19 octombrie 2000 cu privire la privatizarea întreprinderilor din industria tutunului și industria vinificației (nr. 1634, 18 decembrie 2002).

1779. Hotărîre cu privire la unele măsuri suplimentare de evidență și control asupra circulației armelor de foc ilegal deținute de către cetățeni (nr. 1635, 18 decembrie 2002).

1780. Hotărîre cu privire la decernarea Premiului anual al Guvernului Republicii Moldova pentru cel mai dotat inventator (nr. 1637, 18 decembrie 2002).

1781. Hotărîre cu privire la zilele de odihnă din luna ianuarie 2003 (nr. 1648, 20 decembrie 2002).

1782. Dispoziție (nr. 121-d, 17 decembrie 2002).

1783. Dispoziție (nr. 122-d, 18 decembrie 2002).

1784. Dispoziție (nr. 124-d, 19 decembrie 2002).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

404. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării unor societăți pe acțiuni (nr. 48/2, 17 decembrie 2002)

405. Hotărîre cu privire la desemnarea administratorilor din oficiu ai participanților profesioniști la piața valorilor mobiliare în proces denbsp; lichidare (nr. 48/3, 17 decembrie 2002).