Nr. 178-181 27.12.2002

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

1351. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la rechizițiile de bunuri și prestările de servicii în interes public (nr. 1011-III, 11 decembrie 2002).

1352. Lege cu privire la rechizițiile de bunuri și prestările de servicii în interes public (nr. 1384-XV, 11 octombrie 2002).

1353. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1021-III, 16 decembrie 2002). 1354. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1440-XV, 8 noiembrie 2002).

1355. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2002 nr. 681-XV din 27 noiembrie 2001 (nr. 1030-III, 23 decembrie 2002). 1356. Lege pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2002 nr. 681-XV din 27 noiembrie 2001 (nr. 1546-XV, 19 decembrie 2002).

1357. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 107 din Codul de procedură penalănbsp; (nr. 1045-III, 25 decembrie 2002).

1358. Lege pentru completarea articolului 107 din Codul de procedură penală (nr. 1561-XV, 19 decembrie 2002).

1359. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 1 din Legea nr. 1160-XV din 21 iunie 2002 privind punerea în aplicare a Codului penal al Republicii Moldova (nr. 1031-III, 23 decembrie 2002).

1360. Lege pentru modificarea articolului 1 din Legea nr. 1160-XV din 21 iunie 2002 privind punerea în aplicare a Codului penal al Republicii Moldova (nr. 1563-XV, 19 decembrie 2002).

1361. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea articolului 1 din Legea nr. 1125-XV din 13 iunie 2002 pentru punerea în aplicare a Codului civil al Republicii Moldova (nr. 1032-III, 23 decembrie 2002).

1362. Lege privind modificarea articolului 1 din Legea nr. 1125-XV din 13 iunie 2002 pentru punerea în aplicare a Codului civil al Republicii Moldova (nr. 1565-XV, 19 decembrie 2002).

1363. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală (nr. 1523-XV, 12 decembrie 2002).

1364. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind licențierea unor genuri de activitate (nr. 1525-XV, 12 decembrie 2002).

1365. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la privatizare (nr. 1529-XV, 12 decembrie 2002). .

nbsp;1366. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii cu privire la tariful vamal (nr. 1531-XV, 12 decembrie 2002).

1367. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind controlul public asupra activității de stat (nr. 1536-XV, 13 decembrie 2002).

1368. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la evaluarea conformității produselor (nr. 1537-XV, 13 decembrie 2002).

1369. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Republica Croația privind comerțul și colaborarea economică (nr. 1538-XV, 13 decembrie 2002).

1370. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Slovace privind colaborarea comercială și economică (nr. 1540-XV, 13 decembrie 2002).

1371.Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1543-XV, 13 decembrie 2002).

1372. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la inspecția înainte de expediție (nr. 1544-XV, 13 decembrie 2002).

1373. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2002 nr. 681-XV din 27 noiembrie 2001 (nr. 1545-XV, 19 decembrie 2002).

1374. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind contracararea activității extremiste (nr. 1550-XV, 19 decembrie 2002).

1375. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru completarea Legii nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (nr. 1556-XV, 19 decembrie 2002).

1376. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea articolului 107 din Codul de procedură penală (nr. 1560-XV, 19 decembrie 2002).

1377. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii privind punerea în aplicare a Codului penal al Republicii Moldova (nr. 1562-XV, 19 decembrie 2002).

1378. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind modificarea articolului 1 din Legea nr. 1125-XV din 13 iunie 2002 pentru punerea în aplicare a Codului civil al Republicii Moldova (nr. 1564-XV, 19 decembrie 2002).

1379. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Regulamentului privind formarea și utilizarea mijloacelor fondului de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat (nr. 1567-XV, 20 decembrie 2002).

1380. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind protecția socială suplimentară a unor beneficiari de pensii stabilite în sistemul public de asigurări sociale (nr. 1568-XV, 20 decembrie 2002).

1381. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind ocuparea forței de muncă și protecția socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă (nr. 1572-XV, 20 decembrie 2002).

1382. Hotărîre privind numirea membrilor în Comisia centrală de control al declarațiilor cu privire la venituri și proprietate (nr. 1575-XV, 20 decembrie 2002).

1383. Hotărîre privind demisia unui deputat în Parlament (nr. 1579-XV, 20 decembrie 2002).

1384. Decret privind acordarea gradului special de general-maior de poliție domnului Constantin TELIPIZ (nr. 1022-III, 17 decembrie 2002).

1385. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Iuri CICINOV (nr. 1025-III, 23 decembrie 2002).

1386. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic doamnei Evghenia SUGAC (nr. 1029-III, 23 decembrie 2002).

1387. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 1035-III, 24 decembrie 2002).

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

33. Decizie despre sistarea procesului privind controlul constituționalității art. 171 din Codul electoral (Legea nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, cu modificările și completările ulterioare) (nr. 6, 16 decembrie 2002).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1785. Hotărîre despre initierea negocierilor asupra prolongării termenului de utilizare a documentelor specificate la punctele 1.2, 1.3, 1.9, 2.2, 2.3 și 2.10 din anexa la Acordul între Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind călătoriile fără vize ale cetățenilor (nr. 788, 17 iunie 2002).

1786. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la instituția publică a audiovizualului (nr. 972, 22 iulie 2002).

1787. Hotărîre cu privire la măsurile suplimentare pentru depozitarea centralizată și neutralizarea pesticidelor inutilizabile și interzise (nr. 1543, 29 noiembrie 2002).

1788. Hotărîre privind aprobarea componenței nominale a delegației Republicii Moldova în legătură cu vizita de lucru a dlui Vasile TARLEV, Prim-ministru al Republicii Moldova, în Republica Uzbekistan (9-11 decembrie 2002) (nr. 1553, 5 decembrie 2002).

1789. Hotărîre despre aprobarea Modificărilor și completărilor operate în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova (nr. 1629, 17 decembrie 2002).

1790. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea Legii bugetului de stat pe anul 2002 (nr. 1630, 17 decembrie 2002).

1791. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2003 nr. 1463-XV din 15 noiembrie 2002 (nr. 1631, 18 decembrie 2002).

1792. Hotărîre cu privire la aprobarea Contractului-tip de acordare a asistenței medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală (nr. 1636, 18 decembrie 2002).

1793. Hotărîre cu privire la modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1237 din 20 septembrie 2002 (nr. 1638, 18 decembrie 2002).

1794. Hotărîre cu privire la aprobarea Modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova (nr. 1639, 18 decembrie 2002).

1795. Hotărîre cu privire la repartizarea fondului de rezervă al Consiliului Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică (nr. 1640, 18 decembrie 2002).

1796. Hotărîre pentru modificarea și completarea Regulamentului concursurilor investiționale și comerciale și negocierilor directe privind privatizarea patrimoniului public (nr. 1644, 19 decembrie 2002).

1797. Hotărîre cu privire la rechemarea dlui Alexei ANDRIEVSCHI din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Ucraina și, prin cumul, în Georgia și Republica Azerbaidjan (nr. 1645, 19 decembrie 2002).

1798. Hotărîre cu privire la acordarea ajutorului material (nr. 1647, 20 decembrie 2002).

1799. Hotărîre privind redistribuirea volumului investițiilor capitale prevăzute în bugetul de stat pe anul 2002, aprobate prin Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 1115-XV din 6 iunie 2002 (nr. 1668, 24 decembrie 2002).

1800. Hotărîre cu privire la situația din județul Chișinău în domeniile agroalimentar, protecția mediului, gestionarea resurselor naturale și unele măsuri de redresare a ei (nr. 1681, 24 decembrie 2002).

1801. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dnei BOGDAN Lilia (nr. 1682, 25 decembrie 2002).

1802. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui VIERU Mihai (nr. 1683, 25 decembrie 2002).

1803. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui CEBAN Valeriu (nr. 1684, 25 decembrie 2002).

1804. Hotărîre cu privire la instituirea Comitetului Interministerialnbsp; pentru Dezvoltarea Durabilă și Reducerea Sărăciei (nr. 1688, 25 decembrie 2002).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

406. Ordin cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a Standardului Național de Contabilitate 9 Contabilitatea consumurilor aferente lucrărilor de cercetări științifice și de proiectare-experimentare (nr. 115, 18 decembrie 2002).

407. Regulamentul privind statutul, drepturile și obligațiile executorilor de buget.

Acte ale Departamentului Vamal al Republicii Moldova

408. Regulamentul privind modul de utilizare a mijloacelor bănești încasatenbsp; ca taxă pentru efectuarea procedurilor vamale.

Acte ale Serviciului de Stat de Arhivă al Republicii Moldova

409. Ordin referitor la aprobarea Instrucțiunii cu privire la condițiile tehnice de păstrare a documentelor pe suport de hîrtie ale Fondului Arhivistic al Republicii Molodva (nr. 99, 2 octombrie 2002).

Acte ale Procuraturii Generale a Republicii Moldova

410. Ordin (nr. 108/4, 14 iunie 2002).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

411. Hotărîre cu privire la retragerea licenței și excluderea participantului profesionist la piața valorilor mobiliare Internațional Commercial Bank (Moldova) S.A. din Registrul de stat al licențelor eliberate, suspendate și retrase (nr. 48/4, 17 decembrie 2002).

412. Hotărîre cu privire la acordarea SRL Finmarket Service a licenței pentru dreptul de activitate profesionistă pe piața valorilor mobiliare - underwriting (nr. 48/5, 17 decembrie 2002).

413. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului de ordine interioară a Direcției executive a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (nr. 48/6, 17 decembrie 2002).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

414. Hotărîre privind modificarea și completarea Instrucțiunii nr. 10018-25 cu privire la condițiile de activitate a magazinelor duty free cu valută străină (nr. 326, 19 decembrie 2002). 415. Hotărîre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului național de plăți al Republicii Moldova (nr. 328, 19 decembrie 2002).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte