Nr. 185-189 31.12.2002

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

1393. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la filantropie și sponsorizare (nr. 1047-III, 25 decembrie 2002).

1394. Lege cu privire la filantropie și sponsorizare (nr. 1420-XV, 31 octombrie 2002).

1395. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 902-XII din 29 ianuarie 1992 cu privire la Procuratură și Legii nr. 45-XIII din 12 aprilie 1994 privind activitatea operativă de investigații (nr. 1023-III, 23 decembrie 2002).

1396. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 902-XII din 29 ianuarie 1992 cu privire la Procuratură și Legii nr. 45-XIII din 12 aprilie 1994 privind activitatea operativă de investigații (nr. 1428-XV, 7 noiembrie 2002).

1397. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii taxei de stat nr. 1216-XII din 3 decembrie 1992 și a Codului fiscal (nr. 1038-III, 24 decembrie 2002).

1398. Lege pentru modificarea și completarea Legii taxei de stat nr. 1216-XII din 3 decembrie 1992 și a Codului fiscal (nr. 1454-XV, 8 noiembrie 2002).

1399. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi (nr. 1041-III, 25 decembrie 2002).

1400. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi (nr. 1500-XV, 5 decembrie 2002).

1401. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului cu privire la recunoașterea reciprocă a licențelor pentru desfășurarea activității în construcții, eliberate de autoritățile de licențiere ale statelor membre ale Comunității Statelor Independente (nr. 1024-III, 23 decembrie 2002).

1402. Lege pentru ratificarea Acordului cu privire la recunoașterea reciprocă a licențelor pentru desfășurarea activității în construcții, eliberate de autoritățile de licențiere ale statelor membre ale Comunității Statelor Independente (nr. 1503-XV, 5 decembrie 2002).

1403. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea titlului III al Codului fiscal (nr. 1040-III, 25 decembrie 2002).

1404. Lege pentru completarea titlului III al Codului fiscal (nr. 1533-XV, 13 decembrie 2002).

1405. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 718-XII din 17 septembrie 1991 privind partidele și alte organizații social-politice (nr. 1052-III, 27 decembrie 2002).

1406. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 718-XII din 17 septembrie 1991 privind partidele și alte organizații social-politice (nr. 1534-XV, 13 decembrie 2002).

1407. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Republica Croația privind comerțul și colaborarea economică (nr. 1050-III, 25 decembrie 2002).

1408. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Republica Croația privind comerțul și colaborarea economică (nr. 1539-XV, 13 decembrie 2002).

1409. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Slovace privind colaborarea comercială și economică (nr. 1051-III, 25 decembrie 2002).

1410. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Slovace privind colaborarea comercială și economică (nr. 1541-XV, 13 decembrie 2002).

1411. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 12 din Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind licențierea unor genuri de activitate (nr. 1028-III, 23 decembrie 2002).

1412. Lege pentru completarea articolului 12 din Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind licențierea unor genuri de activitate (nr. 1542-XV, 13 decembrie 2002).

1413. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 24 din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (nr. 1042-III, 25 decembrie 2002).

1414. Lege pentru completarea articolului 24 din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (nr. 1557-XV, 19 decembrie 2002).

1415. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice (nr. 1058-III, 27 decembrie 2002).

1416. Lege cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice (nr. 1569-XV, 20 decembrie 2002).

1417. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2003 nr. 1463-XV din 15 noiembrie 2002 (nr. 1059-III, 27 decembrie 2002).

1418. Lege pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2003 nr. 1463-XV din 15 noiembrie 2002 (nr. 1581-XV, 26 decembrie 2002).

1419. Hotărîre asupra rezultatelor controlului executării Legii nr. 612-XIV din 1 octombrie 1999 cu privire la protecția plantelor (nr. 1526-XV, 12 decembrie 2002).

1420. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii învățămîntului (nr. 1551-XV, 19 decembrie 2002).

1421. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru completarea articolului 40 din Legea învățămîntului (nr. 1552-XV, 19 decembrie 2002).

1422. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Convenției europene cu privire la controlul achiziționării și deținerii armelor de foc de către particulari (nr. 1577-XV, 20 decembrie 2002).

1423. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2003 nr. 1463-XV din 15 noiembrie 2002 (nr. 1580-XV, 26 decembrie 2002).

1424. Decret privind conferirea Ordinului Republicii domnului Vasile IOVV (nr. 1033-III, 24 decembrie 2002).

1425. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Ralif SAFIN (nr. 1034-III, 24 decembrie 2002).

1426. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Valentin DRAGAN (nr. 1036-III, 24 decembrie 2002).

1427. Decret privind conferirea titlului onorific Om Emerit doamnei Antonina BALDOVICI (nr. 1037-III, 24 decembrie 2002).

1428. Decret privind rechemarea domnului Alexei ANDRIEVSCHI din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova (nr. 1039-III, 24 decembrie 2002).

1429. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Afanasi MANDAJI (nr. 1043-III, 25 decembrie 2002).

1430. Decret privind conferirea titlului onorific Maestru al Literaturii domnului Alexandr MILEAH (nr. 1044-III, 25 decembrie 2002).

1431. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Valeriu MIRONESCU (nr. 1046-III, 25 decembrie 2002).

1432. Decret pentru modificarea articolului 1 din Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 90-III din 21 iunie 2001 (nr. 1049-III, 25 decembrie 2002).

1433. Decret privind aprobarea unor grațieri individuale (nr. 1053-III, 27 decembrie 2002).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1805. Hotărîre despre activitatea Agenției de Stat pentru Silvicultură Moldsilva (nr. 1646, 19 decembrie 2002).

1806. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la măsurile de redresare economico-financiară a întreprinderilor zonale (interjudețene) de stat pentru selecție și reproducție în zootehnie Maximovca și Sîngerei (nr. 1649, 23 decembrie 2002).

1807. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind licențierea unor genuri de activitate (nr. 1650, 23 decembrie 2002).

1808. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind licențierea unor genuri de activitate (nr. 1651, 23 decembrie 2002).

1809. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului privind colaborarea între guvernele statelor-membre ale GUUAM în domeniul combaterii terorismului, crimei organizate și altor tipuri de infracțiuni grave
(nr. 1652, 23 decembrie 2002).

1810. Hotărîre cu privire la completarea Regulamentului Administrației de Stat a Aviației Civile (nr. 1653, 23 decembrie 2002).

1811. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru completarea articolului 13 din Legea cu privire la poliție (nr. 1654, 23 decembrie 2002).

1812. Hotărîre despre aprobarea Procedurii de încetare a activității subzonei Zonei Antreprenoriatului Liber Expo-Business-Chișinău și modului de asigurare a garanțiilor de stat pentru rezidenții ei (nr. 1655, 23 decembrie 2002).

1813. Hotărîre cu privire la decernarea Premiului de stat pentru realizări în domeniul calității, productivității și competitivității (nr. 1656, 23 decembrie 2002).

1814. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Lituania cu privire la cooperare și asistența reciprocă în domeniul vamal (nr. 1657, 23 decembrie 2002).

1815. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Regulamentul privind ținerea Registrului gospodăriilor țărănești (de fermier) (nr. 1658, 23 decembrie 2002).

1816. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova (nr. 1659, 23 decembrie 2002).

1817. Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 917 din 3 septembrie 2001 (nr. 1660, 23 decembrie 2002).

1818. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 1180 din 6 septembrie 2002 (nr. 1661, 23 decembrie 2002).

1819. Hotărîre privind modul de executare a hotărîrilor Curții Constituționale (nr. 1662, 23 decembrie 2002).

1820. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de activități privind realizarea Concepției reformei militare (nr. 1663, 23 decembrie 2002).

1821. Hotărîre cu privire la instituirea Colegiului Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției (nr. 1664, 23 decembrie 2002).

1822. Hotărîre despre alocarea mijloacelor financiare (nr. 1665, 23 decembrie 2002).

1823. Hotărîre despre aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului Republicii Moldova Cu privire la repartizarea volumului investițiilor capitale finanțate de la bugetul de stat pe anul 2003 (nr. 1666, 23 decembrie 2002).

1824. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii privind cooperativele de întreprinzător (nr. 1669, 24 decembrie 2002).

1825. Hotărîre cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1047 din 5 august 2002 (nr. 1670, 24 decembrie 2002).

1826. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1671, 24 decembrie 2002).

1827. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 76 din 2 februarie 1999 (nr. 1672, 24 decembrie 2002).

1828. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modificarea articolului 1 din Legea nr. 1125-XV din 13 iunie 2002 pentru punerea în aplicare a Codului civil al Republicii Moldova (nr. 1673, 24 decembrie 2002).

1829. Hotărîre cu privire la reorganizarea Liceului internat republican de coregrafie (nr. 1674, 24 decembrie 2002).

1830. Hotărîre despre instituirea sărbătorii profesionale Ziua lucrătorilor din domeniul culturii (nr. 1675, 24 decembrie 2002).

1831. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea art. 107 din Codul de procedură penală (nr. 1676, 24 decembrie 2002).

1832. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii privind punerea în aplicare a Codului penal al Republicii Moldova (nr. 1677, 24 decembrie 2002).

1833. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului Organului de investigare a măsurilor antidumping, compensatorii și de salvgardare (nr. 1678, 24 decembrie 2002).

1834. Hotărîre despre delimitarea terenurilor proprietate publică în județul Orhei (nr. 1679, 24 decembrie 2002).

1835. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de hotărîre a Parlamentului Republicii Moldova Privind structura, numărul de personal și devizul de cheltuieli pe anul 2003 al Curții de Conturi a Republicii Moldova (nr. 1680, 24 decembrie 2002).

1836. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 44 din 18 ianuarie 1995 (nr. 1685, 25 decembrie 2002).

1837. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind completarea Legii nr. 1070-XIV din 22 iunie 2000 privind Nomenclatorul specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățămînt superior (nr. 1686, 25 decembrie 2002).

1838. Hotărîre privind rezultatele activității economiei naționale și executarea bugetului în 9 luni ale anului 2002 (nr. 1687, 25 decembrie 2002).

1839. Hotărîre cu privire la administrarea unică a apeductului Soroca-Bălți (nr. 1689, 26 decembrie 2002).

1840. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Ștefan ODAGIU, viceprim-ministru, ministrul economiei (nr. 1690, 27 decembrie 2002).

1841. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri (nr. 1691, 27 decembrie 2002).

1842. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege cu privire la Sistemul informațional integral automatizat de evidență a infracțiunilor, a proceselor penale aferente acestora și a persoanelor ce le-au comis (nr. 1692, 27 decembrie 2002).

1843. Hotărîre cu privire la Programul de stat de combatere a criminalității și corupției pentru anii 2003-2005 (nr. 1693, 27 decembrie 2002).

1844. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1695, 27 decembrie 2002).

1845. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova (nr. 1696, 27 decembrie 2002).

1846. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii cu privire la Academia de Științe a Moldovei (nr. 1697, 27 decembrie 2002).

1847. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii învățămîntului (nr. 1698, 27 decembrie 2002).

1848. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind modificarea Legii asigurării cu pensii a militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne și abrogarea unor acte legislative (nr. 1699, 27 decembrie 2002).

1849. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1700, 27 decembrie 2002).

1850. Hotărîre cu privire la anularea datoriilor întreprinderilor fondate în procesul reorganizării Asociației Republicane de Producție Termocomenergo (nr. 1701, 27 decembrie 2002).

1851. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 269-XIII din 9 noiembrie 1994 cu privire la ieșirea și intrarea în Republica Moldova (nr. 1702, 27 decembrie 2002).

1852. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 27 din Legea privind deșeurile de producție și menajere (nr. 1703, 27 decembrie 2002).

1853. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de hotărîre a Parlamentului Republicii Moldova pentru completarea Hotărîrii Parlamentului nr. 433-XII din 26 decembrie 1990 cu privire la zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în Republica Moldova (nr. 1704, 27 decembrie 2002).

1854. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind modificarea anexei la Legea pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 1705, 27 decembrie 2002).

1855. Hotărîre cu privire la organele de stare civilă ale Departamentului Tehnologii Informaționale (nr. 1706, 27 decembrie 2002).

1856. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii cu privire la energia electrică (nr. 1708, 27 decembrie 2002).

1857. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de hotărîre a Parlamentului Republicii Moldova Cu privire la desfășurarea referendumului republican legislativ (nr. 1709, 27 decembrie 2002).

1858. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectelor de legi pentru modificarea și completarea unor acte legislative ce reglementează modul de organizare și desfășurare a întrunirilor (nr. 1710, 27 decembrie 2002).

1859. Hotărîre cu privire la elaborarea Cadrului de cheltuieli pe termen mediu pentru anii 2004-2006 și a proiectului de buget pe anul 2004 (nr. 1711, 27 decembrie 2002).

1860. Hotărîre privind aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 489 din 4 mai 1998 (nr. 1712, 27 decembrie 2002).

1861. Hotărîre cu privire la redresarea situației economico-financiare și de creație a instituțiilor teatral-concertistice (nr. 1713, 27 decembrie 2002).

1862. Hotărîre cu privire la serviciul juridic al autorităților administrației publice (nr. 1714, 27 decembrie 2002).

1863. Hotărîre cu privire la perceperea taxei pentru asistență vamală în domeniul protecției proprietății intelectuale (nr. 1715, 27 decembrie 2002).

1864. Hotărîre cu privire la aprobarea Modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1079 din 15 august 2002 (nr. 1716, 27 decembrie 2002).

1865. Hotărîre despre aprobarea Regulamentului privind remunerarea administratorului procesului de insolvabilitate (nr. 1717, 27 decembrie 2002).

1866. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind ratificarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Tadjikistan pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe proprietate (capital) (nr. 1718, 27 decembrie 2002).

1867. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului privind comerțul și colaborarea economică între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia (nr. 1719, 27 decembrie 2002).

1868. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la modificarea literei g) a articolului 88 din Constituția Republicii Moldova (nr. 1720, 27 decembrie 2002).

1869. Hotărîre despre proiectul Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Departamentul Energiei al Statelor Unite ale Americii privind acordarea grantului pentru ameliorarea securității și managementului surselor radioactive (nr. 1721, 27 decembrie 2002).

1870. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 993 din 23 iulie 2002 (nr. 1722, 27 decembrie 2002).

1871. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 902 din 29 august 2001 (nr. 1723, 27 decembrie 2002).

1872. Dispoziție (nr. 125-d, 23 decembrie 2002).

1873. Dispoziție (nr. 127-d, 24 decembrie 2002).

1874. Dispoziție (nr. 128-d, 24 decembrie 2002).

1875. Dispoziție (nr. 129-d, 24 decembrie 2002).

1876. Dispoziție (nr. 130-d, 24 decembrie 2002).

1877. Dispoziție (nr. 131-d, 27 decembrie 2002).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

416. Hotărîre despre aprobarea Regulamentului cu privire la garantarea solvabilității organizațiilor de asigurare (nr. 91, 21 noiembrie 2002).