Nr. 190-197 31.12.2002

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

1434. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1054-III, 27 decembrie 2002)

1435. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1446-XV, 8 noiembrie 2002).

1436. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la răspunderea materială a militarilor (nr. 1055-III, 27 decembrie 2002).

1437. Lege cu privire la răspunderea materială a militarilor (nr. 1477-XV, 22 noiembrie 2002).

1438. Decret pentru promulgarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003 (nr. 1065-III, 30 decembrie 2002).

1439. Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003 (nr. 1519-XV, 6 decembrie 2002).

1440. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea titlurilor III și IV din Codul fiscal (nr. 1056-III, 27 decembrie 2002).

1441. Lege pentru modificarea și completarea titlurilor III și IV din Codul fiscal (nr. 1527-XV, 12 decembrie 2002).

1442. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1061-III, 30 decembrie 2002).

1443. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1528-XV, 12 decembrie 2002).

1444. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2002 nr. 740-XV din 20 decembrie 2001 (nr. 1062-III, 30 decembrie 2002).

1445. Lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2002 nr. 740-XV din 20 decembrie 2001 (nr. 1553-XV, 19 decembrie 2002).

1446. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenției europene cu privire la protecția juridică a serviciilor cu acces condiționat și a serviciilor de acces condiționat (nr. 1066-III, 30 decembrie 2002).

1447. Lege pentru ratificarea Convenției europene cu privire la protecția juridică a serviciilor cu acces condiționat și a serviciilor de acces condiționat (nr. 1554-XV, 19 decembrie 2002).

1448. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenției europene cu privire la televiziunea transfrontalieră (nr. 1067-III, 30 decembrie 2002).

1449. Lege pentru ratificarea Convenției europene cu privire la televiziunea transfrontalieră (nr. 1555-XV, 19 decembrie 2002).

1450. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului privind asigurarea populației cu preparate medicamentoase, vaccinuri și alte preparate imunobiologice, articole de uz medical și tehnică medicală, fabricate pe teritoriul statelor membre ale Comunității Statelor Independente (nr. 1057-III, 27 decembrie 2002).

1451. Lege pentru ratificarea Acordului privind asigurarea populației cu preparate medicamentoase, vaccinuri și alte preparate imunobiologice, articole de uz medical și tehnică medicală, fabricate pe teritoriul statelor membre ale Comunității Statelor Independente (nr. 1558-XV, 19 decembrie 2002).

1452. Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Regulamentului privind modul de organizare și funcționare a Comisiei centrale de control al declarațiilor cu privire la venituri și proprietate și a Regulamentului privind modul de organizare și funcționare a comisiilor departamentale de control al declarațiilor cu privire la venituri și proprietate (nr. 1063-III, 30 decembrie 2002).

1453. Lege pentru aprobarea Regulamentului privind modul de organizare și funcționare a Comisiei centrale de control al declarațiilor cu privire la venituri și proprietate și a Regulamentului privind modul de organizare și funcționare a comisiilor departamentale de control al declarațiilor cu privire la venituri și proprietate (nr. 1576-XV, 20 decembrie 2002).

1454. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenției europene cu privire la controlul achiziționării și deținerii armelor de foc de către particulari (nr. 1068-III, 30 decembrie 2002).

1455. Lege pentru ratificarea Convenției europene cu privire la controlul achiziționării și deținerii armelor de foc de către particulari (nr. 1578-XV, 20 decembrie 2002).

1456. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2002 nr. 740-XV din 20 decembrie 2001 (nr. 1064-III, 30 decembrie 2002).

1457. Lege pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2002 nr. 740-XV din 20 decembrie 2001 (nr. 1584-XV, 26 decembrie 2002).

1458. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la veterani (nr. 1582-XV, 26 decembrie 2002).

1459. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2002 (nr. 1583-XV, 26 decembrie 2002).

1460. Hotărîre pentru modificarea și completarea Hotărîrii Parlamentului nr. 468-XIII din 31 mai 1995 privind asigurarea activității Curții Constituționale, salarizarea Președintelui, judecătorilor și judecătorilor-asistenți ai Curții Constituționale (nr. 1588-XV, 26 decembrie 2002).

1461. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Mihail LAUR (nr. 1060-III, 30 decembrie 2002)..

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

62. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra eficienței gestionării patrimoniului public de către întreprinderile de prestare a serviciilor de aprovizionare cu apă și canalizare în perioada anilor 1999-2001 (nr. 100, 24 octombrie 2002).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1878. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului național de gazificare a Republicii Moldova (nr. 1643, 19 decembrie 2002).

1879. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova (nr. 1725, 30 decembrie 2002).

1880. Hotărîre cu privire la baterea și emiterea unor monede jubiliare și comemorative (nr. 1726, 30 decembrie 2002).

1881. Hotărîre cu privire la acordarea ajutorului material persoanelor din județele Tighina, Cahul și Edineț care au avut de suferit în urma subinundațiilor și ploilor abundente din luna iulie 2002 (nr. 1727, 30 decembrie 2002).

1882. Hotărîre cu privire la transmiterea unui edificiu (nr. 1728, 30 decembrie 2002).

1883. Hotărîre despre aprobarea Programului-pilot Copiii cu disabilități (nr. 1730, 31 decembrie 2002).

1884. Hotărîre cu privire la normele de asigurare materială a copiilor orfani și celor rămași fără ocrotire părintească din casele de copii de tip familial (nr. 1733, 31 decembrie 2002).

1885. Hotărîre cu privire la transmiterea, modificarea destinației și schimbul unor terenuri (nr. 1734, 31 decembrie 2002).

1886. Hotărîre cu privire la transmiterea patrimoniului (nr. 1735, 31 decembrie 2002).

1887. Hotărîre cu privire la reglementarea activității organelor Serviciului Fiscal de Stat (nr. 1736, 31 decembrie 2002).

1888. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru completarea art. 26 din Legea învățămîntului (nr. 1738, 31 decembrie 2002).

1889. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la cinematografie (nr. 1739, 31 decembrie 2002).

1890. Hotărîre despre aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului Republicii Moldova Privind măsurile de redresare a situației economico-financiare a editurilor de stat Cartea Moldovei și Lumina (nr. 1740, 31 decembrie 2002).

1891. Dispoziție (nr. 126-d, 23 decembrie 2002)..

1892. Dispoziție (nr. 132-d, 31 decembrie 2002).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

417. Comunicat privind modul de încasare și evidență a veniturilor bugetare pentru anul 2003 (nr. 07/3-111, 23 decembrie 2002).

418. Regulament cu privire la procedura de încheiere, acțiune și reziliere a Acordului privind acordarea scutirii de plata impozitului pe venit a agenților economici, în capitalul social al căror cota-parte a investițiilor străine depășește suma echivalentă cu 1 milion dolari SUA.nbsp;

419. Instrucțiunea privind restituirea sumelor taxei pe valoarea adăugată.

Acte ale Agenției Naționalenbsp; pentru Reglementare în Telecomunicații și Informatică

420. Hotărîre despre modificarea p. 1 al Hotărîrii Consiliului de Administrație nr. 11 din 02.03.2001 Cu privire la reglementarea serviciilor de IP-telefonie și aprobarea tarifului pentru Deficitul de Acces la prestarea acestor servicii (nr. 12/2, 26 decembrie 2002).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

421. Hotărîre cu privire la ratele dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei (nr. 332, 26 decembrie 2002).

422. Hotărîre privind modificarea și completarea Regulamentului cu privire la modul de întocmire și prezentare a rapoartelor privind rata medie la creditele acordate de băncile comerciale (nr. 338, 26 decembrie 2002).