Nr. 132-133 07.01.2003

nbsp;Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

526. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2003 nr. 1463-XV din 15 noiembrie 2002 (nr. 1326-III, 26 iunie 2003).

527. Lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2003 nr. 1463-XV din 15 noiembrie 2002 (nr. 257-XV din 20 iunie 2003).

528. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului cu privire la transportarea încărcăturilor speciale și a producției cu destinație militară (nr. 247-XV, 19 iunie 2003).

529. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Codului navigației maritime comerciale al Republicii Moldova (nr. 249-XV, 19 iunie 2003).

530. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la anularea penalităților și sancțiunilor financiare (amenzilor) (nr. 258-XV, 20 iunie 2003).

531. Decret privind numirea domnului Mihail MACAR în funcția de judecător pînă la atingerea plafonului de vîrstă (nr. 1330-III, 26 iunie 2003)

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

788. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului de stat de regenerare și împădurire a terenurilor fondului forestier pe anii 2003-2020 (nr. 737, 17 iunie 2003).

789. Hotărîre despre aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului Republicii Moldova Cu privire la participarea militarilor Armatei Naționale la operațiunile internaționale post-conflict cu caracter umanitar (nr. 745, 21 iunie 2003).

790. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind ratificarea Acordului de credit pentru dezvoltare între Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare a Băncii Mondiale (nr. 747, 24 iunie 2003). ..

791. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii privatizării fondului de locuințe nr. 1324-XII din 10 martie 1993 (nr. 748, 24 iunie 2003).

792. Hotărîre despre modificarea Regulamentului privind plasarea excedentelor bugetului asigurărilor sociale de statnbsp; în băncile comerciale ale Republicii Moldova la conturi de depozit în termen (nr. 749, 24 iunie 2003).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

793. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind ratificarea Acordului de credit pentru dezvoltare (Proiectul de Facilitare a Comerțului și Transportului în Europa de Sud-Est) între Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (nr. 750, 24 iunie 2003).

794. Hotărîre cu privire la transmiterea către Agenția de Stat pentru Rezervele Materiale și Ajutoarele Umanitare a bunurilor care nu au fost ridicate de la depozitele de păstrare provizorie a mărfurilor și a bunurilor confiscate (nr. 752, 24 iunie 2003).

795. Hotărîre despre retragerea proiectului de lege privind importul unui vehicul antiincendiar pentru Departamentul Situații Excepționale (nr. 753, 24 iunie 2003).

796. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Convenției între Guvernul Republicii Moldova și Consiliul de Miniștri al Serbiei și Muntenegru cu privire la colaborarea în domeniul carantinei plantelor (nr. 754, 24 iunie 2003).

797. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind măsurile de redresare economico-financiară a instituțiilor teatral-concertistice (nr. 755, 24 iunie 2003).

798. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de achiziție și deservire reciprocă între Ministerul Apărării al Republicii Moldova și Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii (nr. 756, 24 iunie 2003).

799. Hotărîre cu privire la numirea domnului Mihail MANOLI, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Statele Unite Mexicane, prin cumul, cu reședința la Washington (nr. 757, 24 iunie 2003).nbsp;

800. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de colaborare între Serviciul de Stat de Arhivă al Republicii Moldova și Direcția Generală a Arhivelor pe lîngă Guvernul Republicii Turcia (nr. 758, 24 iunie 2003).

801. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege cu privire la drepturile și responsabilitățile pacientului (nr. 759, 24 iunie 2003).

802. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Gheorghe PAPUC, ministrul afacerilor interne al Republicii Moldova (nr. 760, 24 iunie 2003).

803. Hotărîre cu privire la Baza Auto a Cancelariei de Stat a Republicii Moldova (nr. 771, 26 iunie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

804. Dispoziție (nr. 67-d, 24 iunie 2003). nbsp;nbsp;

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Telecomunicații și Informatică

176. Hotărîre cu privire la modificarea Procedurii provizorii privind atribuirea resurselor de numerotare, aprobate prin Hotărîrea Consiliului de Administrație al ANRTI nr. 08 din 04.07.2002 cu privire la gestionarea resurselor de numerotare (nr. 09, 16 iunie 2003).