Nr. 1-2 15.01.2003

nbsp;Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

1. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la migrațiune (nr. 1071-III, 3 ianuarie 2003).

2. Lege cu privire la migrațiune (nr. 1518-XV, 6 decembrie 2002).

3. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la modificarea articolului 27 din Legea nr. 317-XIII din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituțională și a articolului 66 din Codul jurisdicției constituționale nr. 502-XIII din 16 iunie 1995 (nr. 1074-III, 3 ianuarie 2003).

4. Lege cu privire la modificarea articolului 27 din Legea nr. 317-XIII din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituțională și a articolului 66 din Codul jusrisdicției constituționale nr. 502-XIII din 16 iunie 1995 (nr. 1570-XV, 20 decembrie 2002).

5. Decret pentru promulgarea Legii privind protecția socială suplimentară a unor beneficiari de pensii, stabilite în sistemul public de asigurări sociale (nr. 1075-III, 3 ianuarie 2003).

6. Lege privind protecția socială suplimentară a unor beneficiari de pensii, stabilite în sistemul public de asigurări sociale (nr. 1591-XV,
26 decembrie 2002).

7. Decret privind conferirea Ordinului Republicii domnului Ivan BODIUL (nr. 1069-III, 2 ianuarie 2003).

8. Decret privind conferirea titlului onorific Om Emerit domnului Crispin WARD (nr. 1070-III, 2 ianuarie 2003).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse cu privire la asigurarea de sănătate a cetățenilor Republicii Moldova, aflați provizoriu în Federația Rusă, și a cetățenilor Federației Ruse, aflați provizoriu în Republica Moldova (nr. 1, 3 ianuarie 2003).

2. Hotărîre pentru aprobarea Acordului de colaborare între Serviciul de Stat de Arhivă al Republicii Moldova și Agenția pentru arhivistică a Ministerului culturii, tineretului și sportului al Republicii Armenia (nr. 2, 3 ianuarie 2003).

3. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 3, 3 ianuarie 2003).

4. Hotărîre cu privire la alocarea mijloaceor financiare (nr. 4, 3 ianaurie 2003).

5. Hotărîre privind modificarea Programului lucrărilor de reparație și întreținere a drumurilor publice pe anul 2002 (nr. 6, 11 ianuarie 2003).

6. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului cu privire la ajutorul reciproc în caz de accidente și alte situații excepționale la obiectivele electroenergetice ale statelor-membre ale Comunității Statelor Independente (nr. 7, 11 ianuarie 2003).

7. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1083 din 26 octombrie 2000 (nr. 8, 13 ianuarie 2003).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Telecomunicații și Informatică

1. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de rebalansare a tarifelor pentru serviciile publice de telecomunicații de bază a Operatorului cu situație dominantă pe piața acestor servicii S.A. Moldtelecom (nr. 12/1,
26 decembrie 2002).

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

2. Hotărîre cu privire la adresarea de înregistrare a grupului de inițiativă pentru desfășurarea referendumului republican consultativ privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și la Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) (nr. 2028, 11 ianuarie 2003).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte