Nr. 31 09.02.2016


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

64. Decret privind rechemarea domnului Victor MORARU din funcţia de Ambasador, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Oficiul O.N.U. la Geneva, de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Confederaţia Elveţiană (nr. 1929-VII, 2 februarie 2016)

65. Decret privind conferirea titlului onorific „Maestru în Artă” doamnei Tatiana ȘCEGOLEVA și domnului Ilia FILEV (nr. 1930-VII, 3 februarie 2016)

66. Decret privind conferirea titlului onorific „Maestru în Artă” domnului Timofei BĂTRÂNU (nr. 1931-VII, 3 februarie 2016)

67. Decret privind conferirea titlului onorific „Maestru în Artă” domnului Mihail VENGHER (nr. 1932-VII, 3 februarie 2016)

68. Decret privind conferirea medaliei „Meritul Civic” unor lucrători ai Magazinului Universal Central „Unic” SA (nr. 1933-VII, 3 februarie 2016)

69. Decret privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii” domnului Iurie HMARNÎI (nr. 1934-VII, 3 februarie 2016)

70. Decret privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii” domnului Piotr POPOVICI (nr. 1935-VII, 3 februarie 2016)

71. Decret privind numirea domnului Gheorghe LEUCĂ în funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Azerbaidjan (nr. 1936-VII, 3 februarie 2016)

72. Decret privind numirea domnului Vasile BUMACOV în funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Japonia (nr. 1937-VII, 3 februarie 2016)

73. Decret privind numirea domnului Oleg ȚULEA în funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Ungaria (nr. 1938-VII, 3 februarie 2016)

74. Decret privind numirea doamnei Inga IONESII în funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Estonia (nr. 1939-VII, 3 februarie 2016)

75. Decret privind numirea domnului Vitalie RUSU în funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Cehă (nr. 1940-VII, 3 februarie 2016)

76. Decret privind numirea domnului Ștefan GORDA în funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Bulgaria (nr. 1941-VII, 3 februarie 2016)

77. Decret privind numirea domnului Dumitru SOCOLAN în funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Portugheză (nr. 1942-VII, 3 februarie 2016)

78. Decret privind numirea domnului Iurie RENIȚĂ în funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Regatul Belgiei (nr. 1943-VII, 3 februarie 2016)

79. Decret privind numirea domnului Tudor ULIANOVSCHI în funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Confederația Elvețiană, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Oficiul O.N.U. la Geneva (nr. 1944-VII, 4 februarie 2016)

80. Decret privind acordarea cetăţeniei Republicii Moldova (nr. 1945-VII, 5 februarie 2016)

81. Decret privind numirea domnului Vladimir ȘARBAN în funcția de consilier al Preşedintelui Republicii Moldova în domeniul dezvoltării sociale (nr. 1946-VII, 5 februarie 2016)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

72. Hotărîre privind rechemarea din funcţie a domnului Victor MORARU (nr. 17, 28 ianuarie 2016)

73. Hotărîre cu privire la numirea domnului Vitalie RUSU în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Cehă (nr. 18, 28 ianuarie 2016)

74. Hotărîre cu privire la numirea doamnei Inga IONESII în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Estonia (nr. 19, 28 ianuarie 2016)

75. Hotărîre cu privire la numirea domnului Oleg ŢULEA în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Ungaria (nr. 20, 28 ianuarie 2016)

76. Hotărîre cu privire la numirea domnului Vasile BUMACOV în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Japonia (nr. 21, 28 ianuarie 2016)

77. Hotărîre cu privire la numirea domnului Gheorghe LEUCĂ în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Azerbaidjan (nr. 22, 28 ianuarie 2016)

78. Hotărîre cu privire la numirea domnului Iurie RENIŢĂ în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Regatul Belgiei (nr. 23, 28 ianuarie 2016)

79. Hotărîre cu privire la numirea domnului Ştefan GORDA în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Bulgaria (nr. 24, 28 ianuarie 2016)

80. Hotărîre cu privire la numirea domnului Tudor ULIANOVSCHI în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Confederaţia Elveţiană cu sediul la Geneva, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă oficiul ONU la Geneva (nr. 25, 28 ianuarie 2016)

81. Hotărîre cu privire la numirea domnului Dumitru SOCOLAN în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Portugheză (nr. 26, 28 ianuarie 2016)

82. Hotărîre cu privire la aprobarea Listei actelor normative care vor fi monitorizate de către organele centrale de specialitate ale administraţiei publice pe parcursul anului 2016 (nr. 59, 4 februarie 2016)

83. Dispoziţie (nr. 14-d, 5 februarie 2016)

84. Dispoziţie (nr. 15-d, 8 februarie 2016)