Nr. 3-5 21.01.2003

nbsp;Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

9. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1072-III, 3 ianuarie 2003).

10. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1524-XV, 12 decembrie 2002).

11. Decret pentru promulgarea Legii privind măsurile de redresare economico-financiară a întreprinderilor formate ca urmare a reorganizării Sovhozului-Fabrică Moldova (nr. 1073-III, 3 ianuarie 2003).

12. Lege privind măsurile de redresare economico-financiară a întreprinderilor formate ca urmare a reorganizării Sovhozului-Fabrică Moldova (nr. 1548-XV, 19 decembrie 2002).

13. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea articolului 64 din Codul cu privire la contravențiile administrative (nr. 1076-III, 10 ianuarie 2003).

14. Lege pentru modificarea și completarea articolului 64 din Codul cu privire la contravențiile administrative (nr. 1586-XV, 26 decembrie 2002).

15. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii învățămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995 (nr. 1083-III, 15 ianuarie 2003).

16. Lege pentru modificarea și completarea Legii învățămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995 (nr. 1589-XV, 26 decembrie 2002).

17. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la anularea unor datorii ale Оntreprinderii de Prăsilă și Оnsămînțare Artificială a Animalelor din Sîngerei (nr. 1077-III, 10 ianuarie 2003).

18. Lege cu privire la anularea unor datorii ale Оntreprinderii de Prăsilă și Оnsămînțare Artificială a Animalelor din Sîngerei (nr. 1598-XV, 27 decembrie 2002).

19. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1592-XV, 26 decembrie 2002).

20. Hotărîre pentru exercitarea controlului asupra aplicării prevederilor Codului electoral (nr. 1600-XV, 27 decembrie 2002).

21. Decret privind numirea în funcție a unui judecător (nr. 1081-III, 15 ianuarie 2003).

22. Decret pentru completarea articolului 1 din Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 957-III din 13 noiembrie 2002 (nr. 1082-III, 15 ianuarie 2003).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

1. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra executării bugetului or. Vadul lui Vodă în anii 2000-2001 (nr. 101, 24 octombrie 2002).

2. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra activității economico-financiare a școlii profesionale polivalente nr. 2 mun. Cahul în anul 2001 (nr. 106, 20 noiembrie 2002).

3. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra corectitudinii planificării, încasării și efectuării cheltuielilor de mijloace speciale și extrabugetare la Grădina Botanică (Institut) în perioada anului 2001 și 9 luni ale anului 2002 (nr. 112, 5 decembrie 2002).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

8. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui CHIRIAC Liubomir (nr. 1558, 5 decembrie 2002).

9. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind protecția copilului aflat în dificultate (nr. 1732, 31 decembrie 2002).

10. Hotărîre despre aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2003 (nr. 1762, 31 decembrie 2002).

11. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui BALTAG Grigore (nr. 5, 11 ianuarie 2003).

12. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 9, 14 ianuarie 2003).

13. Hotărîre privind excluderea unor mărfuri din regimul de comerț liber (nr. 10, 14 ianuarie 2003).

14. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri (nr. 11, 14 ianuarie 2003).

15. Hotărîre pentru aprobarea componenței nominale a Părții moldave a Comisiei interguvernamentale moldo-armene privind colaborarea comercial-economică (nr. 12, 14 ianuarie 2003).

16. Hotărîre cu privire la instituirea Consiliului pentru participare la elaborarea Strategiei de Creștere Economică și Reducere a Sărăciei (nr. 13, 15 ianuarie 2003).

17. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului Republicii Moldova Despre aplicarea prevederilor Convenției privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora (nr. 14, 15 ianuarie 2003).

18. Hotărîre privind asigurarea regimului de tranzit pentru transportul de mărfuri (nr. 15, 15 ianuarie 2003).

19. Hotărîre cu privire la modificarea componenței colegiului Departamentului Tehnologii Informaționale (nr. 16, 15 ianuarie 2003).

20. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege cu privire la aprobarea listelor contribuabililor, cărora li se anulează penalitățile și sancțiunile financiare (amenzile) (nr. 17, 15 ianuarie 2003).

21. Hotărîre despre aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Regulamentul cu privire la înregistrarea partidelor și altor organizații social-politice (nr. 18, 15 ianuarie 2003).

22. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui MATEI Ion (nr. 19, 16 ianuarie 2003).

23. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 20, 16 ianuarie 2003).

24. Hotărîre cu privire la stabilirea termenului de valabilitate a actelor de identitate de tip vechi (nr. 21, 16 ianuarie 2003).

25. Hotărîre cu privire la adoptarea Concepției administrării corporative a întreprinderilor din economia națională (nr. 22, 16 ianuarie 2003).

26. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale (nr. 23, 16 ianuarie 2003).

27. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la modificarea și completarea Legii privind pensiile de asigurări sociale de stat nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 (nr. 24, 16 ianuarie 2003).

28. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de legi pentru completarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2002 (nr. 25, 16 ianuarie 2003).

29. Hotărîre cu privire la rambursarea împrumutului pe termen lung acordat de Guvernul României Guvernului Republicii Moldova (nr. 26, 17 ianuarie 2003).

30. Hotărîre cu privire la structura și efectivul aparatului ministrului reintegrării Republicii Moldova (nr. 28, 17 ianuarie 2003).

31. Dispoziție (nr. 3-d, 16 ianuarie 2003).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

3. Ordin cu privire la aprobarea modelului Adeverinței provizorii pentru solicitanții de azil (nr. 4, 9 ianuarie 2003).

Acte ale Ministerului Ecologiei, Construcțiilor și Dezvoltării Teritoriului al Republicii Moldova

4. Cuantumul plății pentru persoanele juridice și fizice care practică pescuitul în bazinele piscicole naturale.

Acte ale Departamentului Vamal al Republicii Moldova

5. Regulament privind controlul vamal și vămuirea energiei electrice la trecerea peste frontiera vamală a Republicii Moldova.nbsp;

6. Ordinea de adresare a agenților economici și persoanelor fizice în organele vamale.nbsp;

Acte ale Camerei de Licențiere a Republicii Moldova

7. Lista agenților economici cărora li s-a retras licența de activitate de către Camera de Licențiere.

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

8. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului activității FINN D-Invest (nr. 49/5, 26 decembrie 2002).