Nr. 6-8 24.01.2003

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

23. Legea Republicii Moldova cu privire la petiționare (nr. 190-XIII, 19 iulie 1994).

24. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 1078-III, 10 ianuarie 2003).

25. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 1079-III, 10 ianuarie 2003).

26. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 1080-III, 10 ianuarie 2003).

27. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Maxim GANACIUC (nr. 1084-III, 15 ianuarie 2003).

28. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii doamnei Claudia MELNIC (nr. 1085-III, 16 ianuarie 2003).

29. Decret privind numirea domnului Victor BURDUH în funcția de judecător la Judecătoria sectorului Ciocana, municipiul Chișinău (nr. 1086-III, 20 ianuarie 2003).

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

1. Decizie privind controlulnbsp; constituționalitățiinbsp; unor prevederi din Legea telecomunicațiilor nr. 520-XIII din 7 iulie 1995 în redacția legilor nr. 745-XV din 21 decembrie 2001 șinbsp; nr. 1134-XV din 14 iunie 2002, a hotărîrilor Guvernului
nr. 1048 din 4 octombrie 2001, nr. 1100 din 17 octombrie 2001 și nr. 975 din 13 septembrie 2001 (nr. 1, 16 ianuarienbsp; 2003).nbsp;

nbsp; Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

32. Hotărîre cu privire la confirmarea în funcție a dlui Ion BOSTAN (nr. 27,
17 ianuarie 2003).

33. Hotărîre cu privire la conferirea numelui lui Bogdan Petriceicu Hașdeu Universității de Stat din Cahul (nr. 29, 17 ianuarie 2003).

34. Hotărîre cu privire la transmiterea patrimoniului de stat (nr. 30, 17 ianuarie 2003).

35. Hotărîre privind aprobarea Regulamentului Centrului de Medicină Legală pe lîngă Ministerul Sănătății (nr. 31, 17 ianuarie 2003).

36. Hotărîre cu privire la transmiterea unui imobil (nr. 32, 17 ianuarie 2003).

37. Hotărîre pentru aprobarea Planului de activitate a Guvernului Republicii Moldova pe trimestrul I al anului 2003 (nr. 33, 17 ianuarie 2003).

38. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui POSTOLACHI Victor (nr. 34, 20 ianuarie 2003).

39. Hotărîre pentru aprobarea mecanismului de realizare a Legii privind minimul de asistență medicală gratuită, garantat de stat (nr. 35, 20 ianuarie 2003).

40. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a drei ȘEICANU Valerianbsp; (nr. 38, 22 ianuarie 2003).

41. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui OSTAFII Valeriu (nr. 39, 22 ianuarie 2003).

42. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dnei LAPICUS Tatiana (nr. 40, 22 ianuarie 2003).

43. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dnei POALELUNGI Olga (nr. 41, 22 ianuarie 2003).

44. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dnei GHEORGHIȚA Tamara (nr. 42, 22 ianuarie 2003).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Departamentului Vamal al Republicii Moldova

9. Dispoziție cu privire la procedura declarării periodice a publicațiilor cotidiene sau periodice.

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

10. Hotărîre cu privire la activitatea Registratorului Independent Intermedia-Grup SRL (nr. 49/3, 26 decembrie 2002).

11. Hotărîre cu privire la confirmarea Ordinului Președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare cu privire la repartizarea atribuțiilor între membrii CNVM (nr. 49/9, 26 decembrie 2002).

12. Ordonanță cu privire la blocarea conturilor personale în registrul deținătorilor de valori mobiliare ale SA Fabrica de prelucrare a semințelor de porumb din Reuțel (nr. 1/1-O, 14 ianuarie 2003).

13. Ordonanță cu privire la blocarea conturilor personale în registrul deținătorilor valorilor mobiliare ale SA Cariera Ozernoe (nr. 1/2-O, 14 ianuarie 2003).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

14. Hotărîre privind modificarea hotărîrii Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 42 din 22 februarie 2001 cu privire la stabilirea ratelor dobînzilor ale Băncii Naționale a Moldovei (nr. 4, 16 ianuarie 2003).

15. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind utilizarea carnetului de cecuri de numerar (nr. 6, 16 ianuarie 2003).

16. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind deschiderea și închiderea conturilor la băncile din Republica Moldova (nr. 7, 16 ianuarie 2003).

Acte ale Comitetului pentru Оnfiere al Republicii Moldova

16a. Informație privind copii luați la evidență pentru adopție domiciliați pe teritoriul autorității tutelare din municipiul Chișinău.

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte