Nr. 9-28 28.01.2003

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

30. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii reglementării de stat a activității comerciale externe nr. 1031-XIV din 8 iunie 2000 (nr. 1087-III, 21 ianuarie 2003).

31. Lege pentru modificarea și completarea Legii reglementării de stat a activității comerciale externe nr. 1031-XIV din 8 iunie 2000 (nr. 1535-XV, 13 decembrie 2002).

32. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea și completarea Legii achiziției de mărfuri, lucrări și servicii pentru necesitățile statului nr. 1166-XIII din 30 aprilie 1997 (nr. 1088-III, 21 ianuarie 2003).

33. Lege privind modificarea și completarea Legii achiziției de mărfuri, lucrări și servicii pentru necesitățile statului nr. 1166-XIII din 30 aprilie 1997 (nr. 1574-XV, 20 decembrie 2002).

34. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Gheorghe GHEORGHIȚĂ (nr. 1089-III, 22 ianuarie 2003).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

45. Hotărîre cu privire la numirea domnului Dumitru CROITOR, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Oficiul ONU la Geneva, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Confederația Elvețiană (nr. 36, 21 ianuarie 2003).

46. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Gheorghe PAPUC, ministru al afacerilor interne (nr. 37, 21 ianuarie 2003).

47. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 43, 22 ianuarie 2003).

48. Hotărîre cu privire la aprobarea burselor nominale (de merit) acordate studenților din instituțiile de învățămînt superior în semestrul I al anului de studii 2002-2003 (nr. 44, 23 ianuarie 2003).

49. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului cu privire la transportarea încărcăturilor speciale și a producției cu destinație militară (nr. 45, 23 ianuarie 2003).

50. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind ratificarea Tratatului de prietenie și colaborare între Republica Moldova și Republica Tadjikistan (nr. 46, 23 ianuarie 2003).

51. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 (nr. 47, 23 ianuarie 2003).

52. Hotărîre cu privire la activitatea Departamentului Relații Interetnice (nr. 48, 23 ianuarie 2003).

53. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra unor proiecte de legi pentru modificarea și completarea Codului electoral (nr. 49, 23 ianuarie 2003).

54. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui MATRENIUC Mircea (nr. 50, 23 ianuarie 2003).

55. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri (nr. 51, 23 ianuarie 2003).

56. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 575 din 2 septembrie 1992 (nr. 52, 23 ianuarie 2003).

57. Dispoziție (nr. 6-d, 22 ianuarie 2003).

58. Dispoziție (nr. 7-d, 23 ianuarie 2003).

59. Dispoziție (nr. 8-d, 23 ianuarie 2003).