Nr. 10-28 28.01.2003

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

35. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Codului penal (nr. 1090-III, 22 ianuarie 2003).

36. Lege pentru modificarea Codului penal (nr. 1599-XV, 27 decembrie 2002).

37. Decret privind numirea unor membri ai Comisiei centrale de control al declarațiilor cu privire la venituri și proprietate (nr. 1091-III, 24 ianuarie 2003).

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

2. Hotărîre despre aprobarea Raportului privind exercitarea jurisdicției constituționale în anul 2002 (nr. 2, 16 ianuarie 2003).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

60. Hotărîre privind constituirea Comisiei departamentale de control al declarațiilor cu privire la venituri și proprietate a Cancelariei de Stat (nr.70, 27 ianuarie 2003).

61. Hotărîre privind numirea membrilor în Comisia centrală de control al declarațiilor cu privire la venituri și proprietate (nr. 71, 27 ianuarie 2003).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor

și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Departamentului Vamal al Republicii Moldova

17. Ordin referitor la modificarea nomenclatoarelor utilizate la completarea declarațiilor vamale.

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

18. Hotărire cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliarenbsp; (nr. 2/1, 16 ianuarie 2003).

19. Hotărire cu privire la autorizarea reorganizării unor societăți pe acțiuni (nr. 2/2, 16 ianuarie 2003).

20. Hotărire cu privire la suspendarea acțiunii licenței pentru dreptul de desfășurare anbsp; activității profesioniste pe piața valorilor mobiliare - denbsp; brokeraj eliberatenbsp; anterior OAI Manager Capital Grup-Managerul fondului SRL (nr. 2/3, 16 ianuarie 2003).

21. Hotărire cu privire la acordarea licenței pentru dreptul de activitate profesionistă pe piața valorilor mobiliare administrare a investițiilornbsp; OAInbsp; Managernbsp; Fiduciarnbsp; Consiment -Lnbsp; SRL (nr. 2/4, 16 ianuarie 2003).nbsp;nbsp;