Nr. 11-13 31.01.2003

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

38. Legea Republicii Moldova privind activitatea operativă de investigații (nr. 45-XIII, 12 aprilie 1994).

39. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 1513-XII din 16 iunie 1993 privind asigurarea sanitaro-epidemiologică a populației (nr. 1093-III, 27 ianuarie 2003).

40. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1513-XII din 16 iunie 1993 privind asigurarea sanitaro-epidemiologică a populației (nr. 1448-XV, 8 noiembrie 2002).

41. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la difuzarea exemplarelor de opere și fonograme (nr. 1094-III, 27 ianuarie 2003).

42. Lege cu privire la difuzarea exemplarelor de opere și fonograme (nr. 1459-XV, 14 noiembrie 2002).

43. Decret privind constituirea Comisiei de control al declarațiilor cu privire la venituri și proprietate (nr. 1092-III, 24 ianuarie 2003).

44. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Anatolie DUBROVSCHI (nr. 1095-III, 27 ianuarie 2003).

45. Decret privind numirea în funcție a unui judecător (nr. 1096-III, 27 ianuarie 2003).

46. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Vladimir PASECINОI (nr. 1097-III, 28 ianuarie 2003).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

62. Hotărîre privind modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 902 din 29 august 2001 (nr. 53, 24 ianuarie 2003).

63. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ (nr. 54, 24 ianuarie 2003).

64. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea Codului vamal al Republicii Moldova (nr. 55, 24 ianuarie 2003).

65. Hotărîre privind modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 912 din 2 septembrie 1998 (nr. 56, 24 ianuarie 2003).

66. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației Republicii Moldova în legătură cu participarea la reuniunea neformală a șefilor de state ale Comunității Statelor Independente (or. Kiev, Ucraina, 28-29 ianuarie 2003) (nr. 57, 24 ianuarie 2003).

67. Hotărîre cu privire la aprobarea bugetului Agenției Naționale pentru Reglementare în Telecomunicații și Informatică pe anul 2003 (nr. 58, 24 ianuarie 2003).

68. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii privind finanțele publice locale (nr. 59, 24 ianuarie 2003).

69. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea articolului 9 din Legea bugetului de stat pe anul 2003 (nr. 60, 24 ianuarie 2003).

70. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea Legii nr. 933-XIV din 14 aprilie 2000 cu privire la protecția socială specială a unor categorii de populație (nr. 61, 24 ianuarie 2003).

71. Hotărîre privind transmiterea edificiilor posturilor staționare de poliție de la balanța Ministerului Transporturilor și Comunicațiilor la balanța Ministerului Afacerilor Interne (nr. 62, 24 ianuarie 2003).

72. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 1153 din 1 noiembrie 2001 (nr. 63, 24 ianuarie 2003).

73. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1349 din 16 octombrie 2002 (nr. 64, 24 ianuarie 2003).

74. Hotărîre privind rezultatele executării Acordului de concesiune între Guvernul Republicii Moldova și Compania de explorare a resurselor Redeco L.T.D. din SUA (nr. 65, 27 ianuarie 2003).

75. Hotărîre cu privire la aprobarea Modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 547 din 4 august 1995 (nr. 66, 27 ianuarie 2003).

76. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Regulamentul Agenției Naționale pentru Reglementare în Telecomunicații și Informatică (nr. 67, 27 ianuarie 2003).

77. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Codului cu privire la contravențiile administrative (nr. 68, 27 ianuarie 2003).

78. Hotărîre cu privire la instituirea Consiliului de observatori pentru restaurarea Complexului monastic Căpriana (nr. 69, 27 ianuarie 2003).

79. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Bulgaria privind cooperarea în domeniul combaterii crimei organizate, traficului ilicit de droguri și substanțe psihotrope, terorismului și altor tipuri de infracțiuni grave (nr. 72, 27 ianuarie 2003).

80. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui MADAN Veaceslav (nr. 73, 27 ianuarie 2003).

81. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Ministerul Sănătății al Republicii Moldova și Ministerul Sănătății al Republicii Slovenia privind colaborarea în domeniul sănătății și științelor medicale (nr. 74, 27 ianuarie 2003).

82. Hotărîre pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Albania privind abolirea regimului de vize pentru titularii pașapoartelor diplomatice sau de serviciu (nr. 75, 27 ianuarie 2003).

83. Dispoziție (nr. 9-d, 24 ianuarie 2003).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Telecomunicații și Informatică

22. Hotărîre privind modificarea Hotărîrii Consiliului de Administrație nr. 08 din 04.07.2002 al ANRTI cu privire la gestionarea resurselor de numerotare și atribuirea resurselor de numerotare pentru serviciile de telecomunicații și transport date (nr. 1, 27 ianuarie 2003).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

23. Hotărîre privind modificarea Regulamentului nr. 3/09 cu privire la creditele mari (nr. 9, 23 ianuarie 2003).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Avize ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte