Nr. 14-17 07.02.2003

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

47. Legea Republicii Moldova cu privire la biblioteci (nr. 286-XIII, 16 noiembrie 1994).

48. Decret pentru promulgarea Legii serviciilor publice de gospodărie comunală (nr. 1099-III, 31 ianuarie 2003).

49. Legea serviciilor publice de gospodărie comunală (nr. 1402-XV, 24 octombrie 2002).

50. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la înregistrarea dactiloscopică de stat (nr. 1100-III, 31 ianuarie 2003).

51. Lege cu privire la înregistrarea dactiloscopică de stat (nr. 1549-XV, 19 decembrie 2002).

52. Decret privind conferirea medaliei Meritul Militar colonelului Dumitru STARODUB (nr. 1098-III, 31 ianuarie 2003).

53. Decret privind unele aspecte ale problemei reintegrării Republicii Moldova (nr. 1101-III, 31 ianuarie 2003).

54. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 1102-III, 3 februarie 2003).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

4. Hotărîre privind rezultatelenbsp; controlului asupra administrării și gestionării patrimoniului de stat la О.S. Aeroportul Internațional Chișinău și CAS Air Moldova, ulterior О.M. Air Moldova S.R.L., în perioada anilor 1998-2002 (nr. 117,
26 decembrie 2002).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

84. Hotărîre privind alocarea de mijloace financiare (nr. 76, 29 ianuarie 2003).

85. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind importul unui vehicul antiincendiar pentru Departamentul Situații Excepționale (nr. 77, 30 ianuarie 2003).

86. Hotărîre cu privire la organizarea Festivalului Internațional de Muzică Mărțișor-2003, ediția a XXXVII-a (nr. 78, 31 ianuarie 2003).

87. Hotărîre cu privire la unele măsuri de redresare a situației social-economice în Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia (Gagauz-Yeri) (nr. 80, 3 februarie 2003).

88. Hotărîre despre aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului Republicii Moldova despre completarea Hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova nr. 458-XV din 30 iulie 2001 Pentru aprobarea Listei activelor Armatei Naționale propuse pentru comercializare (nr. 81, 4 februarie 2003).

89. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 312-XIII din 8 decembrie 1994 privind Curtea de Conturi (nr. 82, 4 februarie 2003).

90. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 83, 4 februarie 2003).

91. Hotărîre privind stabilirea cuantumului anual de alcool etilic nedenaturat destinat utilizării în medicină (nr. 85, 4 februarie 2003).

92. Hotărîre cu privire la organizarea centrelor medicale specializate de performanță (nr. 89, 5 februarie 2003).

93. Dispoziție (nr. 10-d, 29 ianuarie 2003).

94. Dispoziție (nr. 11-d, 29 ianuarie 2003).

95. Dispoziție (nr. 12-d, 30 ianuarie 2003).

96. Dispoziție (nr. 13-d, 31 ianuarie 2003).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

24. Ordin privind Planul și Programul de acțiuni pentru restructurarea serviciului spitalicesc în mun. Chișinău și organizarea Centrelor Medicale Specializate de Performanță (nr. 15, 27 ianuarie 2003).

Acte ale Ministerului Ecologiei, Construcțiilor și Dezvoltării Teritoriului al Republicii Moldova

25. Ordin cu privire la aprobarea Instrucțiunii despre ordinea de organizare și efectuare a expertizei ecologice de stat (nr. 188, 10 septembrie 2002).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

26. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova (nr. 15, 30 ianuarie 2003).

27. Hotărîre privind modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la controlul asupra repatrierii mijloacelor bănești provenite din exportul de mărfuri (nr. 16, 30 ianuarie 2003).

28. Hotărîre privind modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la controlul asupra plăților pentru importul de mărfuri, servicii (nr. 17, 30 ianuarie 2003).

29. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind plățile interbancare în Republica Moldova (nr. 20, 30 ianuarie 2003).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte