Nr. 20-22 14.02.2003

nbsp;Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

58. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la modificarea și completarea Legii nr. 1540-XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului
(nr. 1108-III, 10 februarie 2003).

59. Lege cu privire la modificarea și completarea Legii nr. 1540-XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului (nr. 1566-XV, 20 decembrie 2002). ..

60. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Republica Armenia pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe proprietate (nr. 3-XV, 6 februarie 2003).

61. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Tadjikistan pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe proprietate (capital) (nr. 5-XV, 6 februarie 2003).

62. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Codului electoral (nr. 7-XV, 6 februarie 2003).

63. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru completarea articolului 41 din Legea cu privire la poliție (nr. 12-XV, 6 februarie 2003).

64. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la modificarea și completarea anexei la Titlul IV al Codului fiscal (nr. 14-XV, 7 februarie 2003).

65. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la anularea penalităților și sancțiunilor financiare (amenzilor) (nr. 15-XV, 7 februarie 2003).

66. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru completarea Legii cu privire la energetică (nr. 22-XV, 7 februarie 2003).

67. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova (nr. 23-XV, 7 februarie 2003).

68. Decret privind numirea în funcție a unui judecător (nr. 1104-III, 6 februarie 2003).

69. Decret pentru inițierea negocierilor în vederea încheierii Convenției dintre Republica Moldova, Republica Polonă și Ucraina privind conservarea diversității landșaftice și biologice și utilizarea rațională a resurselor naturale ale bazinului fluviului Nistru (nr. 1105-III, 6 februarie 2003).

70. Decret privind numirea domnului Dumitru CROITOR în funcția de Ambasador, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Oficiul O.N.U. la Geneva și Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Confederația Elvețiană (nr. 1106-III, 6 februarie 2003).

71. Decret privind conferirea de distincții de stat domnului Vladimir PIANCOVSCHI și doamnei Maria SCHIDU (nr. 1107-III, 6 februarie 2003).

72. Decret privind eliberarea domnului Virgiliu ANDREEV din funcția de șef al Serviciului de presă al Aparatului Președintelui Republicii Moldova, purtător de cuvînt al Președintelui (nr. 1111-III, 11 februarie 2003).

73. Decret privind numirea domnului Valeriu RENIȚĂ în funcția de șef al Serviciului de presă al Aparatului Președintelui Republicii Moldova, purtător de cuvînt al Președintelui (nr. 1112-III, 11 februarie 2003).

74. Decret privind reorganizarea Academiei de Administrare Publică pe lîngă Guvernul Republicii Moldova (nr. 1113-III, 12 februarie 2003).

75. Decret privind revocarea domnului Ion MOREI din funcția de ministru al justiției (nr. 1114-III, 12 februarie 2003).

76. Decret privind numirea domnului Vasile DOLGHIERU în funcția de ministru al justiției (nr. 1115-III, 12 februarie 2003).

77. Decret privind numirea domnului Aurel COLENCO în funcția de judecător la Judecătoria Economică de Circumscripție Chișinăunbsp; (nr. 1116-III, 12nbsp; februarie 2003).

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

4. Hotărîre cu privire la atestarea și conferirea gradului de calificare a judecătorului judecătorului-asistent al Curții Constituționale (nr. 5, 10 februarie 2003).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

110. Hotărîre cu privire la aprobarea structurii și numărului scriptic de personal ale Departamentului Dezvoltarea Turismului (nr. 90, 5 februarie 2003).

111. Hotărîre despre executarea Hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova nr. 1495-XV din 28 noiembrie 2002 privind rezultatele controlului executării Legii nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiționare (nr. 98, 6 februarie 2003).

112. Hotărîre cu privire la operarea unor modificări în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1023 din 1 august 2002 (nr. 102, 6 februarie 2003).

113. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind funcțiile ministrului reintegrării Republicii Moldova (nr. 103, 6 februarie 2003).

114. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea art. 10 din Legea nr. 1308-XIII din 25 iulie 1997 privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului (nr. 104, 7 februarie 2003).

115. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Codului cu privire la contravențiile administrative (nr. 105, 7 februarie 2003).

116. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea articolului 290 din Codul penal (nr. 106, 7 februarie 2003).

117. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la circulația rutieră (nr. 107, 7 februarie 2003).

118. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile în proprietatea publică a statului (nr. 108, 7 februarie 2003).

119. Hotărîre cu privire la modificarea și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova (nr. 109, 7 februarie 2003).

120. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova (nr. 110, 7 februarie 2003).

121. Hotărîre despre aprobarea Planului-grafic și devizului de cheltuieli privind crearea, implementarea și gestionarea Sistemului automatizat de evidență a produselor petroliere (nr. 111, 7 februarie 2003).

122. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui HOLBAN Ion (nr. 112, 7 februarie 2003).

123. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 113, 10 februarie 2003).

124. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind aderarea Republicii Moldova la Statutul Institutului Unificat de Cercetări Nucleare (nr. 114, 10 februarie 2003).

125. Hotărîre pentru desemnarea organelor autorizate pentru realizarea Acordului privind colaborarea statelor-membre ale Comunității Statelor Independente în lupta cu migrația ilegală (nr. 115, 10 februarie 2003).

126. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de colaborare între Ministerul Industriei al Republicii Moldova și Ministerul Ariilor Productive al Republicii Italiene (nr. 116, 10 februarie 2003).

127. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind prohibiția temporară a pescuitului industrial (nr. 117, 10 februarie 2003).

128. Hotărîre cu privire la desfășurarea Reuniunii Comitetului Regional de Supraveghere a Programului Facilitarea Comerțului și Transportului în Europa de Sud-Est (nr. 118, 10 februarie 2003).

129. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii serviciului public nr. 443-XIII din 4 mai 1995 (nr. 119, 10 februarie 2003).

130. Hotărîre cu privire la acordarea unei contribuții financiare voluntare la Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) (nr. 120, 10 februarie 2003).

131. Hotărîre pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Kîrgîze privind colaborarea în domeniul carantinei plantelor (nr. 121, 10 februarie 2003).

132. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Vitalie SLONOVSCHI, viceministru al afacerilor externe (nr. 122, 10 februarie 2003).

133. Hotărîre pentru acordarea deplinelor puteri domnului Victor GAICIUC, ministrul apărării al Republicii Moldova (nr. 123, 10 februarie 2003).

134. Hotărîre despre proiectul Acordului interministerial privind colaborarea în domeniul muncii și protecției sociale (nr. 124, 10 februarie 2003).

135. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea anexei la Titlul III al Codului fiscal (nr. 125, 10 februarie 2003).

136. Hotărîre privind rezultatele executării actelor legislative și normative, decretelor și însărcinărilor Președintelui Republicii Moldova în anul 2002 de către autoritățile administrației publice centrale și măsurile de redresare a situației
(nr. 126, 10 februarie 2003).

137. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui GUȚU Simion (nr. 128, 12 februarie 2003).

138. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui VICICU Victor (nr. 129, 12 februarie 2003).

139. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui PASECINIC Ion (nr. 130, 12 februarie 2003).

140. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dnei HAHEU Valentina (nr. 131, 12 februarie 2003).

141. Dispoziție (nr. 14-d, 6 februarie 2003).

142. Dispoziție (nr. 15-d, 10 februarie 2003).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

30. Ordin cu privire la statistica farmaceutică (nr. 271, 7 octombrie 2002).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

31. Hotărîre cu privire la aprobarea actelor normative privind activitatea de brokeraj și dealer (nr. 48/7, 17 decembrie 2002).

32. Hotărîre privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de determinare a cuantumurilor cheltuielilor fondurilor de investiții (nr. 49/8, 26 decembrie 2002).

33. Ordonanță cu privire la blocarea acțiunilor emise de S.A. Universal (nr. 3/1-O, 24 ianuarie 2003).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte