Nr. 23-24 18.02.2003

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

78. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la ajutoarele umanitare acordate Republicii Moldova (nr. 1109-III, 11 februarie 2003).

79. Lege cu privire la ajutoarele umanitare acordate Republicii Moldova (nr. 1491-XV, 28 noiembrie 2002).

80. Decret pentru promulgarea Legii muzeelor (nr. 1110-III, 11 februarie 2003).

81. Legea muzeelor (nr. 1596-XV, 27 decembrie 2002).

82. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea articolului 88 din Codul de procedură civilă (nr. 9-XV, 6 februarie 2003).

83. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru completarea Codului penal și Codului de procedură penală (nr. 10-XV, 6 februarie 2003).

84. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 11-XV, 6 februarie 2003).

85. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr. 151 privind protecția dreptului de organizare și procedurile de determinare a condițiilor de ocupare în serviciul public (nr. 16-XV, 7 februarie 2003).

86. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea anexei nr. 11 la Legea privind fondul ariilor naturale protejate de stat (nr. 19-XV, 7 februarie 2003).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

143. Hotărîre privind transmiterea unui imobil în proprietatea publică a orașului Vatra (nr. 127, 11 februarie 2003).

144. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la modificarea și completarea Legii cu privire la instituția publică națională a audiovizualului Compania Teleradio-Moldova (nr. 132, 12 februarie 2003).

145. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la modificarea și completarea Legii cu privire la instituția publică națională a audiovizualului Compania Teleradio-Moldova (nr. 133, 12 februarie 2003).

146. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modificarea și completarea Legii cu privire la instituția publică națională a audiovizualului Compania Teleradio-Moldova (nr. 134, 12 februarie 2003).

147. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1997-1998 (nr. 135, 12 februarie 2003).

148. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii cu privire la privatizare nr. 627-XII din 4 iulie 1991 (nr. 136, 12 februarie 2003).

149. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind transmiterea unornbsp; fonduri fixe (nr. 138, 12 februarie 2003).

150. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 139, 12 februarie 2003).

151. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea și completarea articolului 1 din Legea nr. 1241-XV din 18 iulie 2002 pentru ratificarea Convenției internaționale privind suprimarea finanțării terorismului (nr. 140, 13 februarie 2003).

152. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri dlui Nicolae VОLCU, director general al Departamentului Vamal al Republicii Moldova (nr. 141, 13 februarie 2003).

153. Hotărîrenbsp; cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de Cooperare între Ministerul Sănătății al Republicii Moldova și Administrația de Stat pentru Medicină Tradițională Chineză a Republicii Populare Chineze (nr. 142, 13 februarie 2003).

154. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Convenției sanitar-veterinare între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Ungaria (nr. 143,nbsp; 13 februarie 2003).

155. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova și Ministerul Agriculturii al Republicii Libaneze privind cooperarea în domeniul agriculturii (nr. 144, 13 februarie 2003).

156. Hotărîre despre aprobarea Acordului de colaborare între Ministerul Transporturilor și Comunicațiilor al Republicii Moldova și Registrul Maritim de Navigație al Rusiei (nr. 145, 13 februarie 2003).

157. Hotărîre despre proiectul de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Kîrgîze cu privire la promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor (nr. 146, 13 februarie 2003).

158. Hotărîre despre proiectul de lege pentru ratificarea Acordului cu privire la aderarea Ucrainei la Uniunea economică în calitate de membru asociat (nr. 147, 13 februarie 2003).

159. Hotărîre cu privire la trecerea Asociației de Stat de Producție pentru Explorări Geologicenbsp; a Republicii Moldova AGeoM în subordinea Ministerului Ecologiei, Construcțiilor și Dezvoltării Teritoriului (nr. 148, 13 februarie 2003).

160. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 982-XIV din 11 mai 2000 privind accesul la informație (nr. 149, 13 februarie 2003).

161. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 431 din 19 iulie 1996 (nr. 150, 13 februarie 2003).

162. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Belarus de colaborare tehnico-științifică (nr. 151, 13 februarie 2003).

163. Hotărîre cu privire la salarizarea părinților-educatori ai caselor de copii de tip familial (nr. 152, 13 februarie 2003).

164. Hotărîre cu privire aprobarea Programului lucrărilor de reparație și întreținere a drumurilor publice pe anul 2003 (nr. 153, 13 februarie 2003).

165. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 154, 13 februarie 2003).

166. Hotărîre cu privire la Consiliul Național pentru Securitatea Circulației Rutiere (nr. 155, 13 februarie 2003).

167. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova (nr. 156, 13 februarie 2003).

168. Hotărîre cu privire la alocarea de mijloace financiare (nr. 157, 13 februarie 2003).

169. Hotărîre privind transmiterea de la balanța Ministerului Apărării la balanța Primăriei satului Rădoaia a taberei militare Rădoaia, dislocate în satul Rădoaia, județul Bălți (nr. 158, 14 februarie 2003).

170. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (nr. 159, 14 februarie 2003).nbsp;

171. Hotărîre pentru completarea anexei la Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 698 din 3 iunie 2002 (nr. 160, 14 februarie 2003).

172. Dispoziție (nr. 16-d, 11 februarie 2003).

173. Dispoziție (nr. 17-d, 11 februarie 2003).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

34. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind vînzarea acțiunilor societăților pe acțiuni de tip închis și a cotelor de participare ale societăților cu răspundere limitată din portofoliile fondurilor de investiții supuse lichidării (nr. 31/2, 2 august 2002).

35. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 17/6 din 28.06.2001 (nr. 39/3, 10 octombrie 2002).

36. Ordonanță cu privire la sistarea acțiunii Ordonanței CNVM nr. 3/1-O din 24.01.2003 (nr. 4/7-O, 6 februarie 2003).