Nr. 25-26 21.02.2003

nbsp;Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

87. Legea privind Curtea de Conturi (nr. 312-XIII, 8 decembrie 1994).

88. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 100-XV din 26 aprilie 2001 privind actele de stare civilă (nr. 8-XV, 6 februarie 2003).

89. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea articolului 10 din Legea nr. 1308-XIII din 25 iulie 1997 privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului (nr. 24-XV, 13 februarie 2003). ...

90. Decret pentru completarea și modificarea decretelor Președintelui Republicii Moldova nr. 57-III din 28 mai 2001 și nr. 238-III din 21 septembrie 2001 (nr. 1117-III, 13 februarie 2003).

91. Decret privind eliberarea domnului Aurel COLENCO din funcția de vicepreședinte al Judecătoriei sectorului Buiucani, municipiul Chișinău (nr. 1118-III, 13 februarie 2003).

92. Decret privind confirmarea numirii domnului Simion GUȚU în funcția de prefect (nr. 1119-III, 17 februarie 2003).

93. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Evgheni CEAZOV (nr. 1120-III, 17 februarie 2003).

94. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Leonid CURUCI (nr. 1121-III, 17 februarie 2003).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

174. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind administrația publică locală (nr. 137, 12 februarie 2003).

175. Hotărîre cu privire la abrogarea unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova (nr. 161, 14 februarie 2003).

176. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la arendă în agricultură (nr. 162, 14 februarie 2003).

177. Hotărîre cu privire la acordarea burselor speciale unor sportivi de performanță și antrenori (nr. 163, 14 februarie 2003).

178. Hotărîre cu privire la transmiterea unor întreprinderi de stat (nr. 164, 17 februarie 2003).

179. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege cu privire la apărarea națională (nr. 166, 18 februarie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

180. Hotărîre cu privire la transmiterea unui imobil (nr. 167, 18 februarie 2003).

181. Hotărîre cu privire la coordonarea activității de supraveghere și control (nr. 168, 18 februarie 2003).

182. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 120 din 12 februarie 2001 (nr. 169, 19 februarie 2003).

183. Hotărîre cu privire la completarea anexei la Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 69 din 27 ianuarie 2003 (nr. 170, 19 februarie 2003).

184. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dnei CHIRINCIUC Galina (nr. 172, 19 februarie 2003).

185. Dispoziție (nr. 18-d, 17 februarie 2003).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

37. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 4/1, 6 februarie 2003).

38. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării unor societăți pe acțiuni (nr. 4/2, 6 februarie 2003).

39. Hotărîre cu privire la acordarea Organizației de Administrare a Investițiilor Passim-Managerul Fondului SRL a licenței pentru dreptul de a desfășura activitatea profesionistă pe piața valorilor mobiliare - de brokeraj și suspendarea acțiunii licenței pentru dreptul de a desfășura activitatea profesionistă pe piața valorilor mobiliare - de consulting investițional (nr. 4/3, 6 februarie 2003).

40. Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (nr. 4/6, 6 februarie 2003).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

41. Hotărîre privind modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei (nr. 31, 13 februarie 2003).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte