Nr. 32-37 12.02.2016


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

7. Hotărîre privind Raportul auditului conformității exercițiului bugetar și gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din mun. Bălți pe anul 2014 (nr. 50, 23 decembrie 2015)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

85. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru abrogarea Legii nr.261 din 1 noiembrie 2013 cu privire la Colegiul Medicilor din Republica Moldova (nr. 60, 5 februarie 2016)

86. Hotărîre pentru modificarea punctului 9 din Regulamentul cu privire la modul de constituire şi administrare a fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală (nr. 61, 5 februarie 2016)

87. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Codului muncii al Republicii Moldova (nr. 62, 5 februarie 2016)

88. Hotărîre cu privire la transmiterea unui imobil (nr. 63, 5 februarie 2016)

89. Hotărîre cu privire la transmiterea unui teren (nr. 64, 5 februarie 2016)

90. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 65, 5 februarie 2016)

91. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii nr.8-XV din 17 februarie 2005 cu privire la Portul Internațional Liber „Giurgiulești” (nr. 66, 5 februarie 2016)

92. Hotărîre cu privire la crearea şi funcţionarea ghişeului unic pentru eliberarea actelor permisive în domeniul transportului rutier (nr. 67, 5 februarie 2016)

93. Hotărîre cu privire la aprobarea Metodologiei de planificare a controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei criteriilor de risc, efectuat de către Autoritatea Aeronautică Civilă (nr. 68, 5 februarie 2016)

94. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea articolului 109 din Сodul penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18 aprilie 2002 (nr. 69, 5 februarie 2016)

95. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.130 din 8 iunie 2012 privind regimul armelor și al munițiilor cu destinație civilă (nr. 70, 5 februarie 2016)

96. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Legii privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor nr.172 din 25 iulie 2014 (nr. 71, 5 februarie 2016)

97. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Turcia cu privire la munca remunerată a persoanelor aflate la întreţinerea membrilor misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare (nr. 74, 8 februarie 2016)

98. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Protocolului de implementare a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Kazahstan privind readmisia persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală, întocmit la Minsk la 2 septembrie 2015 (nr. 75, 8 februarie 2016)

99. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Kazahstan privind readmisia persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală, întocmit la Minsk la 2 septembrie 2015 (nr. 76, 8 februarie 2016)

100. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Regatul Țărilor de Jos privind privilegiile și imunitățile ofițerilor de legătură detașați de Republica Moldova la Europol, întocmit la Haga la 22 iulie 2014 (nr. 77, 8 februarie 2016)

101. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului de implementare dintre Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova şi Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în asistenţa pentru securitatea frontierelor şi prevenirea proliferării armelor de distrugere în masă (nr. 78, 8 februarie 2016)

102. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Argentina privind abolirea regimului de vize pentru titularii paşapoartelor ordinare (nr. 79, 8 februarie 2016)

103. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite Mexicane privind abolirea regimului de vize pentru titularii paşapoartelor diplomatice, de serviciu şi oficiale (nr. 80, 8 februarie 2016)

104. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor şi aprobarea semnării Memorandumului de Înțelegere dintre Ministerul Mediului al Republicii Moldova, reprezentat de Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice şi Inspectoratul de Stat de Reglementare Nucleară din Ucraina privind cooperarea în securitatea şi siguranţa nucleară şi radiologică (nr. 81, 8 februarie 2016)

105. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind scutirea Poliției de Frontieră de compensarea pierderilor cauzate de excluderea din circuitul agricol a unor terenuri (nr. 83, 8 februarie 2016)

106. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Tudor ULIANOVSCHI (nr. 85, 10 februarie 2016)

107. Hotărîre cu privire la reconfirmarea în funcţie a domnului Ion STRATULAT (nr. 86, 10 februarie 2016)

108. Hotărîre cu privire la reconfirmarea în funcţie a domnului Anatol USATÎI (nr. 87, 10 februarie 2016)

109. Hotărîre cu privire la reconfirmarea în funcţie a domnului Anatolie ZOLOTCOV (nr. 88, 10 februarie 2016)

110. Hotărîre cu privire la reconfirmarea în funcţie a domnului Serghei BUCATARU (nr.89, 10 februarie 2016)

111. Hotărîre cu privire la reconfirmarea în funcţie a domnului Vitalie RAPCEA (nr. 90, 10 februarie 2016)

112. Hotărîre cu privire la reconfirmarea în funcţie a domnului Andrian DELINSCHI (nr. 91, 10 februarie 2016)

113. Hotărîre cu privire la reconfirmarea în funcţie a domnului Victor MORGOCI (nr. 92, 10 februarie 2016)

114. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a doamnei Inga PODOROGHIN (nr. 93, 10 februarie 2016)

115. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Ion ȘIȘCANU (nr. 94, 10 februarie 2016)

116. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a doamnei Nadejda CRISTEA (nr. 95, 10 februarie 2016)

117. Hotărîre cu privire la reconfirmarea în funcţie a doamnei Cristina BOAGHI (nr. 96, 10 februarie 2016)

118. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a doamnei Elena CERNEI (nr. 97, 10 februarie 2016)

119. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Vasile MARINA (nr. 98, 10 februarie 2016)

120. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Dragoș HÎNCU (nr. 99, 10 februarie 2016)

121. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Pavel IANEȚ (nr. 100, 10 februarie 2016)

122. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Ivan FLOREAN (nr. 101, 10 februarie 2016)

123. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a doamnei Lucia SPOIALĂ (nr. 102, 10 februarie 2016)

124. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Marin GOSPODARENCO (nr. 103, 10 februarie 2016)

125. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a doamnei Lilia BOLOCAN (nr. 104, 10 februarie 2016)

126. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Oleg BABENCO (nr. 105, 10 februarie 2016)

127. Dispoziţie (nr. 13-d, 4 februarie 2016)

128. Dispoziţie (nr. 16-d, 10 februarie 2016)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

196. Ordin cu privire la modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor nr.49 din 01.04.2010 (nr. 6, 28 ianuarie 2016)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

197. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind selectarea reprezentanților societății civile în Colegiul disciplinar al judecătorilor (nr. 91, 1 februarie 2016)

198. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri de exercitare a activităţii de executare a domnului Vişnevschi-Cojocaru Oleg (nr. 95, 1 februarie 2016)

199. Ordin cu privire la suspendarea activităţii notarului public Gavriliuc Diana (nr. 104, 5 februarie 2016)

200. Decizie (nr. 1, 25 ianuarie 2016)

Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova

201. Ordin cu privire la aprobarea nomenclatoarelor (nr. 14, 25 ianuarie 2016)

202. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ în construcții CP A.08.10:2015 „Executarea lucrărilor de construcții prin metoda alpinismului utilitar folosind tehnica accesului pe coardă (nr. 17, 1 februarie 2016)

203. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ în construcții CP L.01.15:2015 „Indicatorul de consumuri de resurse pentru funcționarea utilajelor de construcții” (nr. 18, 1 februarie 2016)

204. Ordin cu privire la aprobarea standardului ocupațional ”732024 Montator pereți și plafoane din ghips carton” (nr. 23, 4 februarie 2016)

205. Ordin cu privire la aprobarea standardului ocupațional ”732016 Învelitor cu materiale în rulou sau în foi” (nr. 24, 4 februarie 2016)

Acte ale Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova

206. Ordin cu privire la aprobarea delimitării generale a arealului vitivinicol al Republicii Moldova (nr. 11, 28 ianuarie 2016)

207. Ordin cu privire la delimitarea ariilor geografice vitivinicole pentru producerea vinurilor cu indicaţie geografică protejată (nr. 12, 28 ianuarie 2016)

Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova, Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova, Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova şi ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova

208. Ordin comun cu privire la aprobarea Procedurii de repatriere a cadavrelor (nr. 1293-b-155/296/538/188/906, 5 noiembrie 2015)

Acte ale Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova

209. Decizie în vederea modificării şi completării Regulamentului cu privire la eliberarea carnetelor ATA pentru admiterea temporară a mărfurilor din 10.05.2010 (nr. 29/6, 29 ianuarie 2016)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

210. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Firmei ”ANTICOR-ELECTRO” S.A. (nr. 6/2, 5 februarie 2016)

211. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei Internaţionale de Asigurări „ASITO” S.A. (nr. 6/6, 5 februarie 2016)

212. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „ASTERRA GRUP” S.A. (nr. 6/7, 5 februarie 2016)

213. Hotărîre cu privire la desemnarea membrilor Consiliului de administraţie al Ziarului “Capital Market” Î.S. (nr. 6/9, 5 februarie 2016)

214. Ordonanţă cu privire la abrogarea Ordonanței Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.13/12-O din 13.03.2015 (nr. 6/1-O, 5 februarie 2016)

215. Ordonanţă cu privire la anularea suspendării operaţiunilor bancare la conturile curente ale Societății pe acțiuni „CONSTRUCȚIA-24” (nr. 6/3-O, 5 februarie 2016)

216. Ordonanţă cu privire la completarea punctului 1 din Ordonanţa Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 18/11-O din 09.04.2015 (nr. 6/4-O, 5 februarie 2016)

217. Ordonanţă cu privire la inițierea controlului tematic al respectării de către asigurători a legislației în domeniul asigurărilor la instrumentarea dosarelor de daună și achitarea despăgubirilor de asigurare pentru contractele de asigurare obligatorie de răspundere civile auto internă și externă (nr. 6/8-O, 5 februarie 2016)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

218. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cajba, raionul Glodeni (nr. 4370, 8 decembrie 2015)

219. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cobani, raionul Glodeni (nr. 4371, 8 decembrie 2015)

220. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cățeleni, raionul Hîncești (nr. 4372, 8 decembrie 2015)

221. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Ialoveni (nr. 4373, 8 decembrie 2015)

222. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cărbuna, raionul Ialoveni (nr. 4374, 8 decembrie 2015)

223. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Cigîrleni, raionul Ialoveni (nr. 4375, 8 decembrie 2015)

224. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Horodca, raionul Ialoveni (nr. 4376, 8 decembrie 2015)

225. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Suruceni, raionul Ialoveni (nr. 4377, 8 decembrie 2015)

226. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Orac, raionul Leova (nr. 4378, 8 decembrie 2015)

227. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Romanovca, raionul Leova (nr. 4379, 8 decembrie 2015)

228. Hotărîre cu privire la ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Iurceni, raionul Nisporeni (nr. 4380, 8 decembrie 2015)

229. Hotărîre cu privire la ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Orhei, raionul Orhei (nr. 4381, 8 decembrie 2015)

230. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Pelivan, raionul Orhei (nr. 4382, 8 decembrie 2015)

231. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Rezina (nr. 4383, 8 decembrie 2015)

232. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Gordinești, raionul Rezina (nr. 4384, 8 decembrie 2015)

233. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Ignăței, raionul Rezina (nr. 4385, 8 decembrie 2015)

234. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Lalova, raionul Rezina (nr. 4386, 8 decembrie 2015)

235. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Saharna Nouă, raionul Rezina (nr. 4387, 8 decembrie 2015)

236. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Trifești, raionul Rezina (nr. 4388, 8 decembrie 2015)

237. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Rîșcani (nr. 4389, 8 decembrie 2015)

238. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Rîșcani, raionul Rîșcani (nr. 4390, 8 decembrie 2015)

239. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Borosenii Noi, raionul Rîșcani (nr. 4391, 8 decembrie 2015)

240. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Sturzeni, raionul Rîșcani (nr. 4392, 8 decembrie 2015)

241. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Coșcodeni, raionul Sîngerei (nr. 4393, 8 decembrie 2015)

242. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Iezărenii Vechi, raionul Sîngerei (nr. 4394, 8 decembrie 2015)

243. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Rublenița, raionul Soroca (nr. 4395, 8 decembrie 2015)

244. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Strășeni, raionul Strășeni (nr. 4396, 8 decembrie 2015)

245. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Taraclia (nr. 4397, 8 decembrie 2015)

246. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Telenești (nr. 4398, 8 decembrie 2015)

247. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Codrul Nou, raionul Telenești (nr. 4399, 8 decembrie 2015)

248. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Ungheni (nr. 4400, 8 decembrie 2015)

249. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind finanțarea activității partidelor politice (nr. 4401, 23 decembrie 2015)

250. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Anenii Noi, raionul Anenii Noi (nr. 4402, 23 decembrie 2015)

251. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Floreni, raionul Anenii Noi (nr. 4403, 23 decembrie 2015)

252. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Basarabeasca (nr. 4404, 23 decembrie 2015)

253. Hotărîre cu privire la ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Basarabeasca, raionul Basarabeasca (nr. 4405, 23 decembrie 2015)

254. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Briceni (nr. 4406, 23 decembrie 2015)

255. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Tabani, raionul Briceni (nr. 4407, 23 decembrie 2015)

256. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Doroțcaia, raionul Dubăsari (nr. 4408, 23 decembrie 2015)

257. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Holercani, raionul Dubăsari (nr. 4409, 23 decembrie 2015)

258. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Florești, raionul Florești (nr. 4410, 23 decembrie 2015)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

259. Decizie cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea capacităţii disponibile a Multiplexului A (nr. 2/8, 28 ianuarie 2016.)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte