Nr. 27-29 28.02.2003

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

95. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 461-XV din 30 iulie 2001 privind piața produselor petroliere (nr. 1125-III, 22 februarie 2003).

96. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 461-XV din 30 iulie 2001 privind piața produselor petroliere (nr. 1585-XV, 26 decembrie 2002).

97. Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Republica Armenia pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe proprietate (nr. 1126-III, 22 februarie 2003).

98. Lege privind ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Republica Armenia pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe proprietate (nr. 4-XV, 6 februarie 2003).

99. Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Tadjikistan pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe proprietate (capital) (nr. 1127-III, 22 februarie 2003).

100. Lege privind ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Tadjikistan pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe proprietate (capital) (nr. 6-XV, 6 februarie 2003).

101. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr. 151 privind protecția dreptului de organizare și procedurile de determinare a condițiilor de ocupare în serviciul public (nr. 1128-III, 22 februarie 2003).

102. Lege pentru ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr. 151 privind protecția dreptului de organizare și procedurile de determinare a condițiilor de ocupare în serviciul public (nr. 17-XV, 7 februarie 2003).

103. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea anexei nr. 11 la Legea nr. 1538-XIII din 25 februarie 1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat (nr. 1129-III, 22 februarie 2003).

104. Lege pentru modificarea anexei nr. 11 la Legea nr. 1538-XIII din 25 februarie 1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat (nr. 20-XV, 7 februarie 2003).

105. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 1308-XIII din 25 iulie 1997 privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului (nr. 1130-III, 22 februarie 2003).

106. Lege pentru modificarea Legii nr. 1308-XIII din 25 iulie 1997 privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului (nr. 25-XV, 13 februarie 2003).

107. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Codului electoral (nr. 1131-III, 22 februarie 2003).

108. Lege pentru modificarea și completarea Codului electoral (nr. 31-XV, 13 februarie 2003).

109. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova (nr. 1132-III, 22 februarie 2003).

110. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova (nr. 37-XV, 14 februarie 2003).

111. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii cooperației de consum nr. 1252-XIV din 28 septembrie 2000 (nr. 1133-III, 22 februarie 2003).

112. Lege pentru modificarea și completarea Legii cooperației de consum nr. 1252-XIV din 28 septembrie 2000 (nr. 61-XV, 21 februarie 2003).

113. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea articolului 512nbsp;al Codului cu privire la contravențiile administrative (nr. 21-XV, 7 februarie 2003).

114. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru completarea Legii despre statutul deputatului în Parlament (nr. 26-XV, 13 februarie 2003).

115. Hotărîre pentru respingerea proiectului de Lege privind modificarea și completarea Codului electoral (nr. 32-XV, 13 februarie 2003).

116. Hotărîre privind respingerea proiectului de Lege pentru completarea Codului electoral (nr. 33-XV, 13 februarie 2003).

117. Hotărîre pentru respingerea proiectului de Lege privind modificarea și completarea Codului electoral (nr. 34-XV, 13 februarie 2003).

118. Hotărîre pentru respingerea proiectului de Lege privind modificarea și completarea Codului electoral (nr. 35-XV, 13 februarie 2003).

119. Hotărîre cu privire la repartizarea volumului investițiilor capitale finanțate din bugetul de stat pe anul 2003 (nr. 38-XV, 14 februarie 2003).

120. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii privind partidele și alte organizații social-politice (nr. 39-XV, 14 februarie 2003).

121. Hotărîre privind abrogarea Hotărîrii Parlamentului nr. 502-XIV din 14 iulie 1999 asupra proiectului Codului muncii (nr. 40-XV, 14 februarie 2003).

122. Hotărîre asupra proiectului Codului muncii (nr. 41-XV, 14 februarie 2003).

123. Hotărîre asupra proiectului Codului muncii (nr. 42-XV, 14 februarie 2003).

124. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr. 15-XV din 22 martie 2001 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului (nr. 43-XV, 14 februarie 2003).

125. Hotărîre privind numiri în funcție la Curtea Supremă de Justiție (nr. 44-XV, 20 februarie 2003).

126. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind importul autovehiculului Mercedes-Benz 124T cu anul de fabricație 1989 (nr. 49-XV, 20 februarie 2003).

127. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1320-XV din 26 iulie 2002 cu privire la instituția publică națională a audiovizualului Compania Teleradio-Moldova (nr. 56-XV, 21 februarie 2003).

128. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1320-XV din 26 iulie 2002 cu privire la instituția publică națională a audiovizualului Compania Teleradio-Moldova (nr. 57-XV, 21 februarie 2003).

129. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1320-XV din 26 iulie 2002 cu privire la instituția publică națională a audiovizualului Compania Teleradio-Moldova (nr. 58-XV, 21 februarie 2003).

130. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Iurie GULLA (nr. 1122-III, 18 februarie 2003).

131. Decret privind acordarea gradului militar de general de brigadă domnului Igor COLENOV (nr. 1123-III, 19 februarie 2003).

132. Decret privind eliberarea domnului Gheorghe URSU din funcția de judecător la Tribunalul municipiului Bălți (nr. 1134-III, 22 februarie 2003).

133. Decret privind eliberarea domnului Isidor NEMȚAN din funcția de judecător și președinte al Judecătoriei de sector Ungheni (nr. 1135-III, 22 februarie 2003).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

5. Hotărîre privind rezultatele reviziei financiare efectuate la Ministerul Industriei pe perioada anului 2000 - 9 luni ale anului 2002 (nr. 2, 23 ianuarie 2003).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

186. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației Republicii Moldova în legătură cu vizita oficială a Președintelui Republicii Moldova în Federația Rusă (nr. 101, 6 februarie 2003).

187. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației Republicii Moldova în legătură cu vizita oficială a domnului Vladimir VORONIN, Președintele Republicii Moldova, în Republica Ungară (20 - 21 februarie 2003) (nr. 171, 19 februarie 2003).

188. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind statutul profesional al medicului (nr. 173, 19 februarie 2003).

189. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modificarea și completarea anexei nr. 4 la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2003 (nr. 175, 19 februarie 2003).

190. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii cooperației de consum nr. 1252-XIV din 28 septembrie 2000 (nr. 176, 19 februarie 2003).

191. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modificarea art. 512nbsp;al Codului cu privire la contravențiile administrative (nr. 177, 19 februarie 2003).

192. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 15 din Legea privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere (nr. 178, 19 februarie 2003).

193. Hotărîre privind indexarea și modul de plată a sumelor indexate pentrunbsp; depunerile bănești ale cetățenilor în Banca de Economiinbsp; (nr. 179, 20 februarie 2003).

194. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii privind partidele și alte organizații social-politice (nr. 180, 20 februarie 2003).

195. Hotărîre privind abrogarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 18 din 15 ianuarie 2003 (nr. 181, 20 februarie 2003).

196. Hotărîre despre proiectul de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Tadjikistan cu privire la promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor (nr. 182, 20 februarie 2003).

197. Hotărîre pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Tadjikistan privind colaborarea comercial-economică (nr. 183, 20 februarie 2003).

198. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Ministerul Sănătății al Republicii Moldova și Ministerul Sănătății al Republicii Belarus privind colaborarea în domeniul înregistrării, standardizării și controlului calității preparatelor medicamentoase (nr. 184, 20 februarie 2003).

199. Hotărîre cu privire la situația epidemiologică a tuberculozei și măsurile întreprinse în vederea realizării Programului național de control al tuberculozei pentru anii 2001-2005 (nr. 185, 20 februarie 2003).

200. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova (nr. 186, 20 februarie 2003).

201. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Regatului Spaniei privind serviciile aeriene (nr. 187, 20 februarie 2003).

202. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Portugheze privind serviciile aeriene (nr. 188, 20 februarie 2003).

203. Hotărîre despre aprobarea Concepției privind renovarea sistemului republican de alimentare cu căldură (nr. 189, 20 februarie 2003).

204. Hotărîre cu privire la crearea Școlii sportive specializate republicane de box (nr. 191, 21 februarie 2003).

205. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de hotărîre a Parlamentului Republicii Moldova Privind aprobarea Concepției politicii naționale în domeniul resurselor de apă (nr. 192, 24 februarie 2003).

206. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii cu privire la anularea penalităților și sancțiunilor financiare (amenzilor) (nr. 193, 24 februarie 2003).

207. Hotărîre cu privire la suspendarea acțiunii Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 1546 din 2 decembrie 2002 (nr. 194, 24 februarie 2003).

208. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței colegiului Ministerului Transporturilor și Comunicațiilor (nr. 195, 24 februarie 2003).

209. Hotărîre despre desemnarea autorității naționale responsabile de legătură cu Secretariatul Protocoluluinbsp; de la Cartagena privind biosecuritatea la Convenția privind diversitatea biologică (nr. 197, 25 februarie 2003).

210. Hotărîre cu privire la ameliorarea situației ce ține de exploatarea blocurilor locative și a căminelor departamentale, precum și de asigurarea locatarilor cu servicii comunale (nr. 202, 25 februarie 2003).

211. Hotărîre despre executarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1054 din 5 august 2002 Cu privire la aprobarea Programului de combatere a transportului ilicit de călători (nr. 205, 26 februarie 2003).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor

și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

42. Ordin privind aprobarea listei notarilor (nr. 77, 19 februarie 2003).

Acte ale Ministerului Muncii

și Protecției Sociale al Republicii Moldova

43. Informație cu privire la mărimea salariului mediu lunar pe țară pentru anul 2002 (nr. 08/115, 20 februarie 2003).

Acte ale Departamentului Vamal al Republicii Moldova

44. Ordin cu privire la abrogarea Ordinului Departamentului Controlului Vamal nr. 427 din 28.03.1995 (nr. 08/O, 15 ianuarie 2003).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte