Nr. 30-34 04.03.2003

nbsp;Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

134. Legea privind activitatea nestatală de depistare-protecție (nr. 47-XIII, 12 aprilie 1994).

135. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 27-XV, 13 februarie 2003).

136. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul de la Kyoto la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite cu privire la schimbarea climei (nr. 28-XV, 13 februarie 2003).

137. Hotărîre despre proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului cu privire la ajutorul reciproc în caz de accidente și alte situații excepționale la obiectivele electroenergetice ale statelor membre ale Comunității Statelor Independente (nr. 47-XV, 20 februarie 2003).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

212. Hotărîre cu privire la reprezentantul Guvernului în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 174, 19 februarie 2003).

213. Hotărîre pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Bulgaria cu privire la asistența administrativă reciprocă în domeniul vamal (nr. 196, 25 februarie 2003).

214. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 198, 25 februarie 2003).

215. Hotărîre pentru aprobarea Listei instituțiilor de cercetări științifice și de învățămînt, ale căror terenuri agricole vor fi folosite în anul 2003 în scopuri științifice și instructive (nr. 200, 25 februarie 2003).

216. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii și statelor de personal ale Serviciului de Stat pentru Problemele Cultelor pe lîngă Guvernul Republicii Moldova (nr. 201, 25 februarie 2003).

217. Hotărîre privind aprobarea unor proiecte de legi (nr. 204, 25 februarie 2003).

218. Hotărîre cu privire la aprobarea devizului de cheltuieli (nr. 206, 26 februarie 2003).

219. Hotărîre despre aprobarea regulamentelor cu privire la aplicarea regimurilor vamale (nr. 207, 26 februarie 2003).

220. Hotărîre cu privire la activitatea Оntreprinderii experimentale silvocinegetice de stat Talmaza (nr. 208, 27 februarie 2003).

221. Hotărîre cu privire la măsurile pentru implementarea asigurărilor obligatorii de asistență medicală începînd cu semestrul II al anului 2003 (nr. 209, 27 februarie 2003).

222. Hotărîre cu privire la aprobarea Modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova (nr. 210, 27 februarie 2003).

223. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui P~RLOG Vitalie (nr. 211,
27 februarie 2003).

224. Hotărîre cu privire la Agentul Guvernamental (nr. 212, 27 februarie 2003).

225. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind anularea datoriilor istorice ale editurilor de stat Cartea Moldovei și Lumina pentru arendarea spațiilor (nr. 213, 27 februarie 2003).

226. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui BURLACOV Anatol (nr. 214, 27 februarie 2003).

227. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui PORCESCU Petru (nr. 215, 27 februarie 2003).

228. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dnei MUSTEAȚĂ Victoria
(nr. 216, 27 februarie 2003).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

45. Ordin privind aprobarea componenței nominale a Comisiei de licențiere a profesiei de avocatnbsp; și Regulamentul acesteia (nr. 59, 10 februarie 2003).

46. Ordin cu privire la suspendarea activității notarului Chirinciuc Galina (nr. 85, 25 februarie 2003).

Acte ale Agenției Naționale Pentru Reglementare

în Energetică

47. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulilor pieței energiei electrice (nr. 75, 12 decembrie 2002).

48. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului pentru acreditarea consumatorilor eligibili (nr. 81, 30 decembrie 2002).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

49. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 5/1, 20 februarie 2003).

50. Hotărîre cu privire la excluderea genului de activitate - de depozitare desfășurat de Regint-D.F. SA din Registrul de stat al licențelor eliberate, suspendate și retrase (nr. 5/4, 20 februarie 2003).

51. Hotărîre cu privire la modificarea unor Hotărîri ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (nr. 5/5, 20 februarie 2003).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

52. Hotărîre cu privire la unele aspecte de efectuare a decontărilor pentru tranzacțiile de export/import încheiate la Bursa Universală de Mărfuri a Moldovei (nr. 46, 27 februarie 2003).