Nr. 35-37 07.03.2003

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

138. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat (nr. 1136-III, 22 februarie 2003).

139. Lege cu privire la fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat (nr. 1-XV, 6 februarie 2003).

140. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 1 din Legea nr. 140-XV din 10 mai 2001 privind Inspecția Muncii (nr. 1137-III, 22 februarie 2003).

141. Lege pentru completarea articolului 1 din Legea nr. 140-XV din 10 mai 2001 privind Inspecția Muncii (nr. 2-XV, 6 februarie 2003).

142. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1138-III, 22 februarie 2003).

143. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 13-XV, 6 februarie 2003).

144. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 386-XV din 19 iulie 2001 cu privire la tutun și la produsele din tutun și a articolului 19 din Legea nr. 1227-XIII din 27 iunie 1997 cu privire la publicitate (nr. 1124-III, 21 februarie 2003).

145. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 386-XV din 19 iulie 2001 cu privire la tutun și la produsele din tutun și a articolului 19 din Legea nr. 1227-XIII din 27 iunie 1997 cu privire la publicitate (nr. 18-XV, 7 februarie 2003).

146. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind cantinele de ajutor social (nr. 51-XV, 20 februarie 2003).

147. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind meșteșugurile populare artistice (nr. 52-XV, 20 februarie 2003).

148. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii cooperației de consum nr. 1252-XIV din 28 septembrie 2000 (nr. 53-XV, 20 februarie 2003).

149. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 73-XV din 12 aprilie 2001 privind cooperativele de întreprinzător (nr. 55-XV, 21 februarie 2003).

150. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea articolului 26 din Legea cu privire la arme (nr. 60-XV, 21 februarie 2003).

151. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea articolului 15 din Legea privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere (nr. 62-XV, 27 februarie 2003).

152. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind politica de stat pentru inovare și transfer tehnologic (nr. 65-XV, 27 februarie 2003).

153. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind ratificarea Tratatului de prietenie și colaborare dintre Republica Moldova și Republica Tadjikistan (nr. 67-XV, 27 februarie 2003).

154. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru completarea articolului 13 din Legea cu privire la poliție (nr. 70-XV, 27 februarie 2003).

155. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind administrația publică locală (nr. 73-XV, 28 februarie 2003).

156. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii cu privire la energia electrică (nr. 74-XV, 28 februarie 2003).

157. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 312-XIII din 8 decembrie 1994 privind Curtea de Conturi (nr. 76-XV, 28 februarie 2003).

158. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru prelungirea acțiunii Legii nr. 1217-XIII din 25 iunie 1997 cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1997-1998 (nr. 77-XV, 28 februarie 2003).

159. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind licențierea unor genuri de activitate (nr. 79-XV, 28 februarie 2003).

160. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 627-XII din 4 iulie 1991 cu privire la privatizare (nr. 80-XV, 28 februarie 2003).

161. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (nr. 82-XV, 28 februarie 2003).

162. Decret privind confirmarea numirii în funcție și a eliberării din funcție a domnului Anatol BURLACOV (nr. 1142-III, 3 martie 2003).

163. Decret privind confirmarea numirii domnului Petru PORCESCU în funcția de prefect (nr. 1143-III, 3 martie 2003).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

229. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 93 al Legii nr. 1217-XIII din 25 iunie 1997 cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1997-1998 (nr. 217, 27 februarie 2003).

230. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului național Promovarea egalității genurilor umane în societate pentru perioada 2003-2005 (nr. 218, 28 februarie 2003).

231. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de decret al Președintelui Republicii Moldova cu privire la instituirea Ambasadei Republicii Moldova în Republica Elenă (nr. 219, 28 februarie 2003).

232. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Codului cu privire la contravențiile administrative (nr. 220, 28 februarie 2003).

233. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 1001 din 19 septembrie 2001 (nr. 221, 1 martie 2003).

234. Hotărîre cu privire la administrarea proiectului de construcție a Terminalului petrolier și portului maritim comercial Giurgiulești, precum și a infrastructurii aferente (nr. 222, 1 martie 2003).

235. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Codului transporturilor auto (nr. 223, 1 martie 2003).

236. Hotărîre cu privire la Programul național de ocupare a forței de muncă pe anii 2003-2005 (nr. 224, 1 martie 2003).

237. Hotărîre cu privire la modificarea Regulamentului Asociației de Stat de Producție pentru Explorări Geologice a Republicii Moldova AGeoM (nr. 225, 1 martie 2003).

238. Hotărîre cu privire la măsurile de redresare a situației financiar-economice a S.A. Moldova-Gaz (nr. 226, 1 martie 2003).

239. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 192-XIV din 12 noiembrie 1998 privind Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (nr. 228, 3 martie 2003).

240. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor (nr. 229, 4 martie 2003).

241. Hotărîre pentru aprobarea Acordului de colaborare dintre Ministerul Justiției al Republicii Moldova și Ministerul Justiției al Republicii Populare Chineze (nr. 230, 4 martie 2003).

242. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Ministerul Sănătății al Republicii Moldova și Ministerul Sănătății al Republicii Cuba privind colaborarea în domeniul sănătății și științelor medicale (nr. 231, 4 martie 2003).

243. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Polone privind cooperarea în domeniul standardizării, metrologiei și evaluării conformității produselor, proceselor și serviciilor (nr. 232, 4 martie 2003).

244. Hotărîre pentru aprobarea Acordului de colaborare dintre Ministerul Justiției al Republicii Moldova și Ministerul Justiției al Republicii Bulgaria (nr. 233, 4 martie 2003).

245. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Dmitrii TODOROGLO, viceprim-ministru, ministru al agriculturii și industriei alimentare al Republicii Moldova (nr. 234, 4 martie 2003).

246. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Convenției între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Cuba pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe proprietate (nr. 235, 4 martie 2003).

247. Hotărîre cu privire la asigurarea activității aparatului ministrului reintegrării Republicii Moldova (nr. 236, 4 martie 2003).

248. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui BALUȚEL Andreinbsp; (nr. 240, 5 martie 2003).

249. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dnei IFTODI Victoria (nr. 241, 5 martie 2003).

250. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui VARTIC Vasile (nr. 242, 5 martie 2003).

251. Dispoziție (nr. 20-d, 3 martie 2003).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Telecomunicații și Informatică

53. Hotărîre (nr. 73, 28 februarie 2003).

54. Informație privind licențele eliberate în a doua jumătate a anului 2002.

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

55. Hotărîre cu privire la rezultatele examinării petiției dlui Horneț-Eremeev V.I. (nr. 5/2, 20 februarie 2003).

56. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrilor CNVM nr. 33/4 din 05.09.2002, nr. 33/6 din 06.12.2001, nr. 33/2 din 06.12.2001 (nr. 5/3, 20 februarie 2003).

Acte ale Camerei de Licențiere a Republicii Moldova

56a. Lista agenților economici cărora li s-a retras licența de activitate de către Camera de Licențiere în luna ianuarie 2003.

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte