Nr. 38-39 11.03.2003

nbsp;Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

164. Decret pentru promulgarea Legii privind introducerea autovehiculului Mercedes-Benz 124T cu anul de fabricație 1989 (nr. 1144-III, 5 martie 2003).

165. Lege privind introducerea autovehiculului Mercedes-Benz 124T cu anul de fabricație 1989 (nr. 50-XV, 20 februarie 2003).

166. Decret privind promulgarea Legii pentru prelungirea acțiunii Legii nr. 1217-XIII din 25 iunie 1997 cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1997-1998 (nr. 1145-III, 5 martie 2003).

167. Lege pentru prelungirea acțiunii Legii nr. 1217-XIII din 25 iunie 1997 cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1997-1998 (nr. 78-XV, 28 februarie 2003).

168. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ (nr. 66-XV, 27 februarie 2003).

169. Hotărîre privind constituirea Comisiei Parlamentului Republicii Moldova pentru integrare europeană (nr. 84-XV, 28 februarie 2003).

170. Decret privind eliberarea din serviciul militar cu termen redus și trecerea în rezervă a militarilor durata serviciului cărora a expirat (nr. 1141-III, 24 februarie 2003).

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

5. Hotărîre pentru controlul constituționalității unor prevederi din Legea nr. 461-XV din 30 iulie 2001 Privind piața produselor petroliere în redacția Legii nr. 930-XV din 22 martie 2002 și a unor prevederi din Hotărîrea Guvernului nr. 1027 din 1 octombrie 2001 Cu privire la unele măsuri de implementare a Legii privind piața produselor petroliere cu modificările și completările ulterioare (nr. 6, 18 februarie 2003).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

6. Hotărîre privind rezultatele controlului tematic la О.M. Podgoria Dunării(nr. 114, 12 decembrie 2002).

7. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra unor aspecte ale administrării resurselor financiare și materiale, precum și ale gestionării patrimoniului de stat la AȘP Porumbeni și ICȘ pentru Porumb și Sorg (nr. 115, 12 decembrie 2002).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

252. Hotărîre privind modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 71 din 27 ianuarie 2003 (nr. 237, 5 martie 2003).

253. Hotărîre cu privire la finalizarea construcției Complexului memorial Capul de pod Șerpeni, județul Chișinău (nr. 238, 5 martie 2003).

254. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Gheorghe SIMA, ministrul educației al Republicii Moldova (nr. 239, 5 martie 2003).

255. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea articolului 4 din Legea pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal (nr. 243, 5 martie 2003).

256. Hotărîre cu privire la modificarea structurii și efectivului de personal al Reprezentanței Permanente a Republicii Moldova pe lîngă Consiliul Europei (Strasbourg) (nr. 244, 6 martie 2003).

257. Hotărîre cu privire la activitatea autorităților administrației publice locale din orașul și sectorul Sîngerei, județul Bălți în vederea redresării situației socio-economice, creării și dirijării serviciilor publice de interes local (nr. 245, 7 martie 2003). 258. Dispoziție (nr. 21-d, 5 martie 2003).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

57. Circulară privind aplicarea TVA și accizelor la livrarea mărfurilor, serviciilor în cadrul proiectelor de asistență tehnică, conform prevederilor art. 104 lit. d) și art. 124 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal (nr. 10/1-2-07/76, 4 februarie 2003).

Acte ale Ministerului Ecologiei, Construcțiilor și Dezvoltării Teritoriului al Republicii Moldova

58. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la formarea și utilizarea mijloacelor extrabugetare ale Inspecției de Stat în Construcții (nr. 238, 26 noiembrie 2002).