Nr. 46-47 14.03.2003

nbsp;Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

171. Decret pentru promulgarea Legii privind anularea penalităților istorice, calculate contribuabililor care au achitat integral contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii (nr. 1147-III, 6 martie 2003).

172. Lege privind anularea penalităților istorice, calculate contribuabililor care au achitat integral contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii (nr. 30-XV, 13 februarie 2003).

173. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea anexei la titlul IV din Codul fiscal (nr. 1148-III, 6 martie 2003).

174. Lege pentru modificarea și completarea anexei la titlul IV din Codul fiscal (nr. 45-XV, 20 februarie 2003).

175. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la anularea penalităților și sancțiunilor financiare (amenzilor) (nr. 1152-III, 10 martie 2003).

176. Lege cu privire la anularea penalităților și sancțiunilor financiare (amenzilor) (nr. 46-XV, 20 februarie 2003).

177. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea articolului 512nbsp;din Codul cu privire la contravențiile administrative (nr. 1153-III, 10 martie 2003).

178. Lege privind modificarea articolului 512nbsp;din Codul cu privire la contravențiile administrative (nr. 63-XV, 27 februarie 2003).

179. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 718-XII din 17 septembrie 1991 privind partidele și alte organizații social-politice (nr. 1149-III, 6 martie 2003).

180. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 718-XII din 17 septembrie 1991 privind partidele și alte organizații social-politice (nr. 64-XV, 27 februarie 2003).

181. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 41 din Legea nr. 416-XII din 18 decembrie 1990 cu privire la poliție (nr. 1154-III, 10 martie 2003).

182. Lege pentru completarea articolului 41 din Legea nr. 416-XII din 18 decembrie 1990 cu privire la poliție (nr. 69-XV, 27 februarie 2003).

183. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 15 din Legea nr. 1264-XV din 19 iulie 2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere (nr. 1150-III, 6 martie 2003).

184. Lege pentru modificarea articolului 15 din Legea nr. 1264-XV din 19 iulie 2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere (nr. 85-XV, 28 februarie 2003).

185. Hotărîre cunbsp; privire la rezultatele controluluinbsp; executării Legii nr.721-XIII din 2 februarie 1996 privindnbsp; calitatea în construcții (nr. 36-XV, 14 februarie 2003).

186. Hotărîre pentru modificarea componenței nominale a Colegiului Procuraturii (nr. 72-XV, 27 februarie 2003).

187. Decret pentru modificarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 415 din 5 decembrie 1995 (nr. 1139-III, 22 februarie 2003).

188. Decret privind conferirea medaliei Pentru Vitejie sergentului inferior Nicolae SPRINCEANĂ (nr. 1140-III, 24 februarie 2003).

189. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare doamnei Maria UNGUREANU (nr. 1146-III, 6 martie 2003).

190. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic doamnei Julie A. GLANDT (nr. 1151-III, 6 martie 2003).

191. Decret privind eliberarea domnului Artur LUNGU din funcția de judecător (nr. 1155-III, 10 martie 2003).

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

6. Decizie despre sistarea procesului pentru controlul constituționalității art. 92 alin. (6) din Codul fiscal în redacția Legii nr. 1064-XIV din 16 iunie 2000 Pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 2, 3 martie 2003).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

259. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației Republicii Moldova în legătură cu vizita oficială a domnului Vladimir VORONIN, Președintele Republicii Moldova, în Republica Populară Chinezănbsp; (23-27 februarie 2003) și în Republica Socialistă Vietnam (27 februarie - 1martie 2003) (nr. 190, 20 februarie 2003).

260. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea Codului funciar nr. 828-XII din 25 decembrie 1991 (nr. 199, 25 februarie 2003).

261. Hotărîre cu privire lanbsp; transmiterea unui apartament (nr. 246, 10 martie 2003).

262. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative și anularea datoriei Societății pe Acțiuni Moldova-Gaz față de bugetul de stat (nr. 247, 10 martie 2003).

263. Hotărîre cu privire la acordarea unui ajutor material (nr. 248, 10 martie 2003).

264. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 249, 10 martie 2003).

265. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Armenia privind colaborarea în domeniul carantinei plantelor (nr. 251, 10 martie 2003).

266. Hotărîre despre aprobarea Acordului de colaborare între Ministerul Justiției al Republicii Moldova și Ministerul Justiției al Federației Ruse (nr. 252, 10 martie 2003).

267. Hotărîre despre aprobarea Regulamentului cu privire la efectuarea reviziilor economico-financiare (nr. 253, 10 martie 2003).

268. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 836 din 24 iunie 2002 (nr. 254, 10 martie 2003).

269. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Marian LUPU, viceministru al economiei (nr. 256, 10 martie 2003).

270. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Eugen DVORNIC, vicedirector general al Administrației de Stat a Aviației Civile (nr. 258, 10 martie 2003).

271. Hotărîre despre aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului Republicii Moldova Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor Fondului de subvenționare și stimulare a creditării agenților economici, producători de producție agricolă, de către băncile comerciale, asociațiile de economii și împrumut și Corporația de Finanțare Rurală (nr. 260, 10 martie 2003).

272. Hotărîre cu privire la optimizarea procedurii de instalare a cazanelor cu gaze în apartamente, case de locuit individuale și la obiectele de menire socială (nr. 267, 12 martie 2003).

273. Hotărîrenbsp; cu privire la eliberarea din funcție a dlui TARAN Serghei (nr. 270, 12 martie 2003).

274. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui CRIGAN Ștefan (nr. 271, 12 martie 2003).

275. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui MORARU Iurie (nr. 272, 12 martie 2003).

276. Dispoziție (nr. 22-d, 10 martie 2003).

277. Dispoziție (nr. 23-d, 10 martie 2003).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

59. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind gajul valorilor mobiliare corporative (nr. 4/4, 6 februarie 2003).

60. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender (nr. 6/3, 6 martie 2003).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

61. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind întocmirea și utilizarea formularului Notă de contabilitate (nr. 49, 6 martie 2003).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte