Nr. 48-18 18.03.2003

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

192. Decret privind promulgarea Legii pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul de la Kyoto la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite cu privire la schimbarea climei (nr. 1156-III, 11 martie 2003).

193. Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul de la Kyoto la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite cu privire la schimbarea climei (nr. 29-XV, 13 februarie 2003).

194. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului cu privire la ajutorul reciproc în caz de accidente și alte situații excepționale la obiectivele electroenergetice ale statelor membre ale Comunității Statelor Independente (nr. 1157-III, 11 martie 2003).

195. Lege pentru ratificarea Acordului cu privire la ajutorul reciproc în caz de accidente și alte situații excepționale la obiectivele electroenergetice ale statelor membre ale Comunității Statelor Independente (nr. 48-XV, 20 februarie 2003).

196. Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Tratatului de prietenie și colaborare dintre Republica Moldova și Republica Tadjikistan (nr. 1158-III, 11 martie 2003).

197. Lege privind ratificarea Tratatului de prietenie și colaborare dintre Republica Moldova și Republica Tadjikistan (nr. 68-XV, 27 februarie 2003).

198. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 38 din Legea nr. 137-XIV din 17 septembrie 1998 cu privire la energia electrică (nr. 1159-III, 11 martie 2003).

199. Lege pentru modificarea articolului 38 din Legea nr. 137-XIV din 17 septembrie 1998 cu privire la energia electrică (nr. 75-XV, 28 februarie 2003).

200. Hotărîre despre respingerea proiectului de Lege privind modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 88-XV, 6 martie 2003).

201. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea Codului cu privire la contravențiile administrative (nr. 90-XV, 6 martie 2003).

202. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 92-XV, 6 martie 2003).

203. Hotărîre despre respingerea proiectului de Lege privind modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 94-XV, 6 martie 2003).

204. Hotărîre pentru respingerea proiectului de Lege privind completarea articolului 9 din Legea bugetului de stat pe anul 2003 (nr. 95-XV, 6 martie 2003).

205. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale (nr. 96-XV, 7 martie 2003).

206. Decret privind constituirea Comisiei republicane pentru organizarea și desfășurarea Zilei Naționale de Оnverzire a Plaiului Un arbore pentru dăinuirea noastră (nr. 1160-III, 12 martie 2003).

207. Decret privind declararea anului 2004 Anul Sănătății (nr. 1161-III, 12 martie 2003).

208. Decret privind înființarea Ambasadei Republicii Moldova în Republica Elenă (nr. 1162-III, 13 martie 2003).

209. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Vasile STURZA (nr. 1163-III, 13 martie 2003).

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

7. Decizie pentru respingerea sesizării unui grup de deputați în Parlament
(3 martie 2003).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

278. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind modificarea anexei la Legea pentru aprobarea Listei unităților, ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 (nr. 250, 10 martie 2003).

279. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind abolirea regimului de vize pentru titularii pașapoartelor diplomatice sau de serviciu (nr. 257, 10 martie 2003).

280. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind ratificarea Convenției între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Albania pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital (nr. 259, 10 martie 2003).

281. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru completarea unor acte legislative (nr. 261, 11 martie 2003).

282. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova, Guvernul Federației Ruse, Guvernul Republicii Bulgaria și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei cu privire la colaborarea în domeniul transportării materialelor nucleare între Federația Rusă și Republica Bulgaria prin teritoriul Republicii Moldova și teritoriul Ucrainei (nr. 262, 11 martie 2003).

283. Hotărîre cu privire la numirea domnului Vladimir ȚURCAN, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Federația Rusă, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Kazahstan, prin cumul, cu reședința la Moscova (nr. 263, 11 martie 2003).

284. Hotărîre privind dezvoltarea colaborării transfrontaliere în cadrul euroregiunilor (nr. 264, 11 martie 2003).

285. Hotărîre cu privire la depunerea unei contribuții voluntare la Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) (nr. 265, 11 martie 2003).

286. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 749 din 12 iunie 2002 (nr. 266, 11 martie 2003).

287. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 268, 12 martie 2003).

288. Hotărîre cu privire la aprobarea Modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 191 din 19 februarie 2002 (nr. 269, 12 martie 2003).

289. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 274, 12 martie 2003).

290. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului 231 din Codul penal al Republicii Moldova (nr. 275, 13 martie 2003).

291. Hotărîre despre planul de măsuri pentru realizarea Hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova nr. 1352-XV din 3 octombrie 2002 cu privire la aprobarea Politicii de stat în domeniul medicamentului (pentru anii 2003-2005) (nr. 276, 13 martie 2003).

292. Hotărîre cu privire la aprobarea Modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 391 din 19 aprilie 2000 (nr. 280, 13 martie 2003).

293. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 1329 din 29 decembrie 2000 (nr. 281, 13 martie 2003).

294. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 282, 13 martie 2003).

295. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației Republicii Moldova la ședința a 15-a a Consiliului Economic al C.S.I. (14 martie 2003, or. Moscova) (nr. 283, 13 martie 2003).

296. Hotărîre privind reorganizarea Concernului de Stat Arca Moldova pe lîngă Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (nr. 294, 13 martie 2003).

297. Dispoziție (nr. 24-d, 11 martie 2003).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

62. Hotărîre cu privire la înregistrarea în Registrul de stat al valorilor mobiliare a acțiunilor autorizate spre plasare și plasate ale SA Vitis-Hîncești (nr. 7/1, 13 martie 2003).