Nr. 49-19 19.03.2003

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova,

decrete ale Președintelui Republicii Moldova

210. Decret pentru promulgarea Legii privind administrația publică locală
(nr. 1167-III, 18 martie 2003).

211. Lege privind administrația publică locală (nr. 123-XV, 18 martie 2003).

212. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldovanbsp; (nr. 1168-III, 18 martie 2003).

213. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldovanbsp; (nr. 124-XV, 18 martie 2003).