Nr. 50-53 21.03.2003

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

214. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 1525-XIII din 19 februarie 1998 cu privire la energetică (nr. 1164-III, 14 martie 2003).

215. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1525-XIII din 19 februarie 1998 cu privire la energetică (nr. 71-XV, 27 februarie 2003).

216. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1320-XV din 26 iulie 2002 cu privire la instituția publică națională a audiovizualului Compania Teleradio-Moldova (nr. 86-XV, 28 februarie 2003).

217. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Codului penal (nr. 98-XV, 7 martie 2003).

218. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 982-XIV din 11 mai 2000 privind accesul la informație (nr. 99-XV, 7 martie 2003).

219. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la Procuratură (nr. 101-XV, 7 martie 2003).

220. Decret privind acordarea rangului diplomatic de ambasador domnului Emil CIOBU (nr. 1165-III, 17 martie 2003).

221. Decret privind conferirea de distincții de stat domnilor Alexandr STEPANOV și Serghei GORLIN (nr. 1166-III, 17 martie 2003).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

8. Hotărîre privind rezultatele controlului eficienței administrării, deetatizării și privatizării patrimoniului public în perioada anilor 1998-2001 de către Departamentul Privatizării (nr. 118, 27 decembrie 2002).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

298. Hotărîre despre realizarea Programului de activitate a Guvernului Renașterea Economiei Renașterea Țării, rezultatele social-economice obținute în anul 2002,nbsp; măsurile șinbsp; sarcinile primordiale privind sporirea eficienței activității autorităților administrației publice (nr. 227, 3 martie 2003).

299. Hotărîre despre aprobarea Programului național de combatere și profilaxie a holerei și altor boli diareice acute pentru anii 2003-2010 (nr. 277, 13 martie 2003).

300. Hotărîre cu privire la repartizarea alocațiilor bugetare prevăzute pentru anul 2003 în scopul pregătirii cadrelor științifice (nr. 278, 13 martie 2003).

301. Hotărîre cu privire la repartizarea alocațiilor bugetare prevăzute pe anul 2003 pentru cercetări științifice (nr. 279, 13 martie 2003).

302. Hotărîre despre aprobarea Acordului cu privire la colaborarea statelor-membre ale Comunității Statelor Independente în domeniul asigurării eficienței energetice și conservării energiei (nr. 286, 13 martie 2003).

303. Hotărîre cu privire la alocarea de mijloace financiare (nr. 287, 13 martie 2003).

304. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului privind anularea pe etape a excluderii din comerțul liber la Protocolul din 15 februarie 1993 la Acordul privind comerțul liber între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse din 9 februarie 1993 (nr. 288, 13 martie 2003).

305. Hotărîre despre abrogarea unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova (nr. 289, 13 martie 2003).

306. Hotărîre cu privire la numirea domnului Ilie VANCEA, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Belarus, în funcția de Reprezentant Permanent și Plenipotențiar al Republicii Moldova pe lîngă organele statutare și alte organe ale Comunității Statelor Independente, prin cumul, cu reședința la Minsk (nr. 290, 13 martie 2003).

307 Hotărîre despre aprobarea Protocolului privind introducerea modificărilor în Acordul între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Uzbekistan privind serviciile aeriene și cooperarea în domeniul transportului aerian, semnat la Chișinău la 30 martie 1995 (nr. 291, 13 martie 2003).

308. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului cu privire la operarea modificărilor și completărilor în Acordul între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Uzbekistan privind cooperarea de producție (nr. 292, 13 martie 2003).

309. Hotărîre cu privire la Comisia interguvernamentală moldo-slovenă pentru cooperare comercial-economică (nr. 293, 13 martie 2003).

310. Hotărîre cu privire la numirea domnului Mihai POPOV, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Belgiei, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Marele Ducat de Luxemburg, prin cumul, cu reședința la Bruxelles (nr. 295, 13 martie 2003).

311. Hotărîre pentru aprobarea Protocolului adițional la Acordul privind serviciile aeriene între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României (nr. 296, 13 martie 2003).

312. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectelor anexelor 1 și 2 la Acordul între Ministerul Apărării al Republicii Moldova și Ministerul Apărării al Republicii Ungare cu privire la cooperarea în domeniul cartografiei și geodeziei militare (nr. 297, 13 martie 2003).

313. Hotărîre pentru acordarea deplinelor puteri domnului Victor GAICIUC, ministrul apărării al Republicii Moldova (nr. 298, 13 martie 2003).

314. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri dlui Sergiu BABAN, director general al Departamentului Standardizare și Metrologie (nr. 299, 13 martie 2003).

315. Hotărîre cu privire la aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Macedonia privind transportul rutier internațional de pasageri și mărfuri (nr. 300, 13 martie 2003).

316. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (nr. 301, 13 martie 2003).

317. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 302, 13 martie 2003).

318. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 541 din 28 iunie 2001 (nr. 304, 14 martie 2003).

319. Hotărîre cu privire la Comisia mixtă interguvernamentală moldo-franceză de cooperare economică, industrială și financiară (nr. 305, 14 martie 2003).

320. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 306, 14 martie 2003).

321. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Protocolului privind aprobarea Regulamentului cu privire la modalitatea organizării și desfășurării în comun a măsurilornbsp; de combatere a terorismului pe teritoriile statelor-membre ale Comunității Statelor Independente (nr. 307, 14 martie 2003).

322. Hotărîre cu privire la abrogarea unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova (nr. 308, 14 martie 2003).

323. Hotărîre cu privire la cuantumul taxelor provizorii pentru serviciile de evaluare și acreditare a instituțiilor de învățămînt preuniversitar și modul de remunerare a membrilor comisiilor specializate (nr. 309, 14 martie 2003).

324. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind evaluarea și acreditarea unităților de cercetare-dezvoltare (nr. 310, 14 martie 2003).

325. Hotărîre cu privire la instituirea Bursei de excelență a Guvernului Republicii Moldova pentru doctoranzi (nr. 311, 14 martie 2003).

326. Hotărîre cu privire la instalarea bustului lui Antioh Cantemir în or. Sankt Petersburg (nr. 312, 14 martie 2003).

327. Hotărîre privind achitarea unor cotizații de membru al organismelor internaționale ale aviației civile (nr. 313, 14 martie 2003).

328. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 314, 14 martie 2003).

329. Hotărîre cu privire la reorganizarea Direcției Generale pentru Rezervele Materiale pe lîngă Guvernul Republicii Moldova (nr. 315, 17 martie 2003).

330. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind scutirea Institutului de Stat de Proiectare INDUSTRIALPROIECT de plata taxei pe valoarea adăugată (nr. 316, 17 martie 2003).

331. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 317, 17 martie 2003).

332. Hotărîre despre aprobarea Regulamentului Departamentului Dezvoltarea Turismului (nr. 318, 17 martie 2003).

333. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru completarea articolului 3 din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 1463-XV din 15 noiembrie 2002 (nr. 319, 18 martie 2003).

334. Dispoziție (nr. 25-d, 13 martie 2003).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

63. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 6/1, 6 martie 2003).

64. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării unor societăți pe acțiuni (nr. 6/2, 6 martie 2003).

65. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor la Regulile Bursei de Valori a Moldovei (nr. 6/5, 6 martie 2003).

66. Ordonanță cu privire la sistarea acțiunii scrisorii CNVM nr. 03-3205 din 07.08.2000 în partea ce ține de FINN Exiton-Invest SA ca aport în capitalul statutar în SRL Ursa-Mare (nr. 6/4-O, 6 martie 2003).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

67. Hotărîre despre modificarea Instrucțiunii cu privire la completarea de către băncile comerciale a Raportului privind statistica monetară (nr. 56, 13 martie 2003).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte