Nr. 55-25 25.03.2003

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

229. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 1508-XII din 15 iunie 1993 cu privire la asigurări (nr. 1169-III, 19 martie 2003).nbsp;

230. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1508-XII din 15 iunie 1993 cu privire la asigurări (nr. 93-XV, 6 martie 2003).

231. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 1320-XV din 26 iulie 2002 cu privire la instituția publică națională a audiovizualului Compania Teleradio-Moldova (nr. 1175-III, 20 martie 2003).

232. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1320-XV din 26 iulie 2002 cu privire la instituția publică națională a audiovizualului Compania Teleradio-Moldova (nr. 107-XV, 13 martie 2003).

233. Hotărîre pentru modificarea și completarea Hotărîrii Parlamentului nr. 292-XV din 21 iunie 2001 privind grupurile parlamentare de prietenie (nr. 103-XV, 13 martie 2003).

234. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiționare (nr. 108-XV, 13 martie 2003).

235. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea articolului 11 din Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului (nr. 109-XV, 13 martie 2003).

236. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 110-XV, 13 martie 2003).

237. Hotărîre pentru modificarea și completarea Hotărîrii Parlamentului nr. 46-XV din 11 aprilie 2001 privind desemnarea componenței nominale a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova în organizații parlamentare internaționale (nr. 114-XV, 14 martie 2003).

238. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la transmiterea unor fonduri fixe (nr. 116-XV, 14 martie 2003).

239. Decret privind eliberarea domnului Vasile CHERDIVARĂ din funcția de judecător asistent la Curtea Supremă de Justiție (nr. 1170-III, 20 martie 2003).

240. Decret privind eliberarea domnului Ion PLATON din funcția de judecător la Judecătoria Economică de Circumscripție Chișinău (nr. 1171-III, 20 martie 2003).

241. Decret privind eliberarea domnului Valentin BARBA din funcția de judecător și vicepreședinte al Judecătoriei Economice de Circumscripție Chișinău (nr. 1172-III, 20 martie 2003).

242. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Valeriu FRUMUSACHI (nr. 1173-III, 20 martie 2003).

243. Decret privind crearea unor subdiviziuni mobil-operative în cadrul trupelor de carabinieri (trupelor interne) ale Ministerului Afacerilor Interne (nr. 1174-III, 20 martie 2003).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

338. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 638 din 23 mai 2002 (nr. 321, 20 martie 2003).

339. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului 11 al Legii nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului (nr. 323, 20 martie 2003).

340. Hotărîre cu privire la reprezentantul Guvernului în Curtea Constituțională (nr. 326, 20 martie 2003).

341. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de decret al Președintelui Republicii Moldova cu privire la instituirea Ambasadei Republicii Moldova în Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord cu sediul la Londra (nr. 327, 20 martie 2003).

342. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de decret al Președintelui Republicii Moldova cu privire la instituirea Ambasadei Republicii Moldova în Republica Portugheză cu sediul la Lisabona (nr. 328, 20 martie 2003).

343. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la modificarea anexei nr. 1 la Legea cu privire la tariful vamal (nr. 329, 20 martie 2003).

344. Hotărîre cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 909 din 3 septembrie 2001 (nr. 332, 20 martie 2003).

345. Dispoziție (nr. 29-d, 20 martie 2003).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

68. Ordin privind aprobarea cuantumului anual de alcool etilic nedenaturat destinat producerii medicamentelor pentru anul 2003.

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

69. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 21/8 din 30.05.2002 Cu privire la stabilirea taxelor pentru tranzacțiile cu valorile mobiliare (nr. 6/6, 6 martie 2003).

70. Hotărîre cu privire la componența Consiliului de experți pe lîngă Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (nr. 6/8, 6 martie 2003).

Acte ale Camerei de Licențiere a Republicii Moldova

71. Lista agenților economici cărora li s-a retras licența de activitate de către Camera de Licențiere în februarie 2003.