Nr. 38-42 19.02.2016


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

82. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul Convenției din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanțe lungi referitor la finanțarea pe termen lung a Programului de cooperare pentru supravegherea și evaluarea transportului pe distanțe lungi al poluanților atmosferici în Europa (EMEP) (nr. 1873-VII, 18 decembrie 2015)

83. Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul Convenţiei din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi referitor la finanţarea pe termen lung a Programului de cooperare pentru supravegherea şi evaluarea transportului pe distanţe lungi al poluanţilor atmosferici în Europa (EMEP) (nr. 215, 3 decembrie 2015)

84. Decret privind demisia domnului Vladimir ȚURCANU, consilier al Preşedintelui Republicii Moldova pentru comunicare publică, purtător de cuvînt (nr. 1947-VII, 15 februarie 2016)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

129. Hotărîre pentru aprobarea Acordului, prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind angajarea în cîmpul muncii a membrilor de familie ai agenţilor misiunilor oficiale ale unui stat în celălalt stat, semnat la Bucureşti şi Chişinău la 22 septembrie 2015 (nr. 72, 8 februarie 2016)

130. Hotărîre cu privire la aprobarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 5 iunie 2015 și la Chişinău la 21 iulie 2015 (nr. 73, 8 februarie 2016)

131. Hotărîre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei cu privire la organizarea schimbului de informații privind persoanele și mijloacele de transport cu care persoanele traversează frontiera de stat moldo-ucraineană, întocmit la Chişinău la 4 noiembrie 2015 (nr. 84, 10 februarie 2016)

132. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind moratoriul asupra controlului de stat (nr. 106, 12 februarie 2016)

133. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 689 din 13 noiembrie 2009 (nr. 107, 15 februarie 2016)

134. Hotărîre privind modificarea punctului 1 din Hotărîrea Guvernului nr. 897 din 28 august 2000 (nr. 108, 15 februarie 2016)

135. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 109, 15 februarie 2016)

136. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 110, 15 februarie 2016)

137. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 și Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003 (nr. 111, 15 februarie 2016)

138. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modificarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27 iulie 2006 (nr. 113, 15 februarie 2016)

139. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Protocolului de modificare a Acordului privind Spațiul Aerian Comun dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană și statele sale membre din 26 iunie 2012, pentru a se lua în considerare aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană, întocmit la Bruxelles la 22 iulie 2015 (nr. 114, 15 februarie 2016)

140. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucție şi Dezvoltare (BERD) în cadrul Proiectului de Restructurare a Căilor Ferate din Moldova, acordat din Fondul Special BERD, întocmit la Chișinău la 10 noiembrie 2015 (nr. 115, 15 februarie 2016)

141. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de grant nr. TF019354 dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Fortificarea capacităților Sistemului Informaţional de Management în Educaţie (SIME)”, semnat la Chișinău la 3 noiembrie 2015 (nr. 116, 15 februarie 2016)

142. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind ratificarea Convenţiei Poștale Universale şi Protocolului ei final, adoptate la Doha la 11 octombrie 2012 (nr. 117, 15 februarie 2016)

143. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul legii cu privire la modificarea şi completarea Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală (nr. 118, 15 februarie 2016)

144. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Aranjamentului privind serviciile poștale de plată, adoptat la Doha la 11 octombrie 2012 (nr. 119, 16 februarie 2016)

145. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind ratificarea Regulamentului General al Uniunii Poştale Universale, întocmit la Doha la 11 octombrie 2012 (nr. 120, 16 februarie 2016)

146. Hotărîre pentru aprobarea semnării Acordului dintre Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova şi Ministerul Sănătăţii şi Dezvoltării Sociale al Republicii Kazahstan privind colaborarea în domeniul sănătăţii (nr. 121, 16 februarie 2016)

147. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 122, 16 februarie 2016)

148. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului de implementare dintre Ministerul Mediului al Republicii Moldova, reprezentat de Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice şi Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în asistenţa pentru securitatea frontierelor şi prevenirea proliferării armelor de distrugere în masă (nr. 123, 16 februarie 2016)

149. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Memorandumului de înțelegere dintre Ministerul Apărării al Republicii Moldova și Ministerul Apărării Naționale din România și Comandamentul Suprem al Forțelor Aliate în Europa cu privire la schimbul de date despre situația aeriană dintre Centrul Operații Aeriene Durlești, Republica Moldova, și Centrul Operații Aeriene Balotești, România (nr. 124, 16 februarie 2016)

150. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 221 din 30 aprilie 2015 (nr. 125, 16 februarie 2016)

151. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect de lege şi abrogarea unei hotărîri de Guvern (nr. 126, 16 februarie 2016)

152. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a doamnei Veronica VRAGALEVA (nr. 130, 17 februarie 2016)

153. Hotărîre cu privire la reconfirmarea în funcţie a domnului Nicolae EȘANU (nr. 131, 17 februarie 2016)

154. Hotărîre cu privire la reconfirmarea în funcţie a domnului Eduard SERBENCO (nr. 132, 17 februarie 2016)

155. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Gheorghe ȚURCANU (nr. 133, 17 februarie 2016)

156. Hotărîre cu privire la reconfirmarea în funcţie a doamnei Valentina ROTARU (nr. 134, 17 februarie 2016)

157. Hotărîre cu privire la reconfirmarea în funcţie a doamnei Aliona SERBULENCO (nr. 135, 17 februarie 2016)

158. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a doamnei Liliana IAŞAN (nr. 136, 17 februarie 2016)

159. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a doamnei Natalia ROTARU (nr. 137, 17 februarie 2016)

160. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Ion HAREA (nr. 138, 17 februarie 2016)

161. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Eduard BĂNĂRUC (nr. 139, 17 februarie 2016)

162. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Iurie CAZACU (nr. 140, 17 februarie 2016)

163. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a doamnei Anastasia OCERETNÎI (nr. 141, 17 februarie 2016)

164. Dispoziţie (nr. 17-d, 17 februarie 2016)

165. Dispoziţie (nr. 18-d, 17 februarie 2016)

Acte ale Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică

166. Hotărîre privind situaţia epidemiologică prin gripă, infecţii acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS) şi infecţii respiratorii acute severe (SARI). Măsurile de control şi răspuns (nr. 1, 12 februarie 2016)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

260. Ordin cu privire la modificarea şi completarea Ordinului nr. 130 din 27.07.2014 (nr. 9, 1 februarie 2016)

261. Ordin cu privire la aprobarea normei de metrologie legală NML 3-06:2016 „Sisteme de măsurare şi înregistrare a cantităţii produselor petroliere şi gazelor lichefiate livrate cu amănuntul. Cerinţe tehnice şi metrologice. Procedura de verificare metrologică” (nr. 14, 2 februarie 2016)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

262. Ordin cu privire la schimbarea teritoriului de activitate a notarilor publici (nr. 122, 9 februarie 2016)

Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

263. Ordin cu privire la intrarea în vigoare şi stingerea unor tratate internaţionale (nr. 108-T-O2, 10 februarie 2016)

Acte ale Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova

264. Ordin cu privire la unele condiţii de producere a materialului săditor viticol testat la agenţi patogeni cu caracter restrictiv pentru viţa de vie (nr. 20, 5 februarie 2016)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova

265. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. 12, 12 ianuarie 2016)

Acte ale Biroului Naţional de Statistică

266. Indicii preţurilor de consum.

Acte ale Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru a Republicii Moldova

267. Ordin cu privire la aprobarea Catalogului coordonatelor punctelor rețelei geodezice naționale de ordinul 0, 1 și 2 al Republicii Moldova (nr. 16, 10 februarie 2016)

Acte ale Autorităţii Aeronautice Civile a Republicii Moldova

268. Ordin privind limitarea zonelor de operare a aeronavelor înmatriculate în Republicia Moldova (nr. 27/GEN, 3 decembrie 2015.)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

269. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.20/5 din 16.05.2008 „Cu privire la aprobarea formei şi conţinutului cererilor de asigurare, contractelor de asigurare şi poliţelor de asigurare la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule” (nr. 64/14, 11 decembrie 2015.)

270. Hotărîre cu privire la aprobarea actului de reevaluare a părţii sociale deţinute de COMPANIA FIDUCIARĂ „COLABORARE” S.A. în proces de lichidare (nr. 7/1, 12 februarie 2016)

271. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei Internaţionale de Asigurări “ASITO” S.A. (nr. 7/5, 12 februarie 2016)

272. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP” S.A. (nr. 7/6, 12 februarie 2016)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

273. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Leova (nr. 4411, 23 decembrie 2015)

274. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Iargara, raionul Leova (nr. 4412, 23 decembrie 2015)

275. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Sărățica Nouă, raionul Leova (nr. 4413, 23 decembrie 2015)

276. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Orhei, raionul Orhei (nr. 4414, 23 decembrie 2015)

277. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ivancea, raionul Orhei (nr. 4415, 23 decembrie 2015)

278. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Sămănanca, raionul Orhei (nr. 4416, 23 decembrie 2015)

279. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Zorile, raionul Orhei (nr. 4417, 23 decembrie 2015)

280. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Bușăuca, raionul Rezina (nr. 4418, 23 decembrie 2015)

281. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cogîlniceni, raionul Rezina (nr. 4419, 23 decembrie 2015)

282. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Lipceni, raionul Rezina (nr. 4420, 23 decembrie 2015)

283. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Otac, raionul Rezina (nr. 4421, 23 decembrie 2015)

284. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Izvoare, raionul Sîngerei (nr. 4422, 23 decembrie 2015)

285. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Soroca (nr. 4423, 23 decembrie 2015)

286. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Tătărăuca Veche, raionul Soroca (nr. 4424, 23 decembrie 2015)

287. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cotiujenii Mari, raionul Șoldănești (nr. 4425, 23 decembrie 2015)

288. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Tvardița, raionul Taraclia (nr. 4426, 23 decembrie 2015)

289. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cîșla, raionul Telenești (nr. 4427, 23 decembrie 2015)

290. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Maximovca, raionul Anenii Noi (nr. 4428, 11 ianuarie 2016)

291. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Iserlia, raionul Basarabeasca (nr. 4429, 11 ianuarie 2016)

292. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Tețcani, raionul Briceni (nr. 4430, 11 ianuarie 2016)

293. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Alexandru Ioan Cuza, raionul Cahul (nr. 4431, 11 ianuarie 2016)

294. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Giurgiulești, raionul Cahul (nr. 4432, 11 ianuarie 2016)

295. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Plopi, raionul Cantemir (nr. 4433, 11 ianuarie 2016)

296. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Călărași, raionul Călărași (nr. 4434, 11 ianuarie 2016)

297. Hotărîre cu privire la ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Chircăiești, raionul Căușeni (nr. 4435, 11 ianuarie 2016)

298. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Valea Perjei, raionul Cimișlia (nr. 4436, 11 ianuarie 2016)

299. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Criuleni (nr. 4437, 11 ianuarie 2016)

300. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Coșernița, raionul Criuleni (nr. 4438, 11 ianuarie 2016)

301. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Terebna, raionul Edineț (nr. 4439, 11 ianuarie 2016)

302. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Călugăr, raionul Fălești (nr. 4440, 11 ianuarie 2016)

303. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Sărata Veche, raionul Fălești (nr. 4441, 11 ianuarie 2016)

304. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Florești (nr. 4442, 11 ianuarie 2016)

305. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Florești, raionul Florești (nr. 4443, 11 ianuarie 2016)

306. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Mărculești, raionul Florești (nr. 4444, 11 ianuarie 2016)

307. Hotărîre cu privire la ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul raional Glodeni (nr. 4445, 11 ianuarie 2016)

308. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Hansca, raionul Ialoveni (nr. 4446, 11 ianuarie 2016)

309. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Romanovca, raionul Leova (nr. 4447, 11 ianuarie 2016)

310. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Nisporeni, raionul Nisporeni (nr. 4448, 11 ianuarie 2016)

311. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Boldurești, raionul Nisporeni (nr. 4449, 11 ianuarie 2016)

312. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Iurceni, raionul Nisporeni (nr. 4450, 11 ianuarie 2016)

313. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Calarașovca, raionul Ocnița (nr. 4451, 11 ianuarie 2016)

314. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Otaci, raionul Ocnița (nr. 4452, 11 ianuarie 2016)

315. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Pepeni, raionul Sîngerei (nr. 4453, 11 ianuarie 2016)

316. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Dărcăuți, raionul Soroca (nr. 4454, 11 ianuarie 2016)

317. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Micleușeni, raionul Strășeni (nr. 4455, 11 ianuarie 2016)

318. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Pănășești, raionul Strășeni (nr. 4456, 11 ianuarie 2016)

319. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Șoldănești, raionul Șoldănești (nr. 4457, 11 ianuarie 2016)

320. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Dobrușa, raionul Șoldănești (nr. 4458, 11 ianuarie 2016)

321. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Șestaci, raionul Șoldănești (nr. 4459, 11 ianuarie 2016)

322. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Boghenii Noi, raionul Ungheni (nr. 4460, 11 ianuarie 2016)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

323. Decizie cu privire la examinarea Raportului de monitorizare a serviciilor de programe ale posturilor de televiziune „Moldova-1”, „Prime”, „Publika TV”, „Canal 3”, „Canal 2”, „N 4”, „TV 7”, „PRO TV CHIŞINĂU”, „Jurnal TV”, „Accent TV”, „Euro TV”, „Realitatea TV”, „RTR Moldova” şi „Ren Moldova” la capitolul respectării prevederilor deciziilor CCA nr. 21 din 26.02.2008 şi nr. 38 din 19.03.2014 (nr. 1/1, 21 ianuarie 2016)

324. Decizie cu privire la examinarea cererii de reperfectare a condiţiilor la autorizaţia de retransmisie (nr. 1/3, 21 ianuarie 2016)

325. Decizie cu privire la reperfectarea condiţiilor la licenţa de emisie pentru postul de televiziune „TV-Găgăuzia” (nr. 1/4, 21 ianuarie 2016)

326. Decizie cu privire la prezentarea declaraţiilor pe proprie răspundere privind asigurarea transparenţei proprietăţii în audiovizual (nr. 1/5, 21 ianuarie 2016)

327. Decizie cu privire la examinarea şi avizarea proiectului de lege privind răspunderea personală a membrilor organelor colegiale (nr. 1/6, 21 ianuarie 2016)

328. Decizie cu privire la examinarea contestaţiei SC „Tele-Crio” SRL (nr. 1/7, 21 ianuarie 2016)

329. Decizie cu privire la examinarea cererii de eliberare a licenţei de emisie FIRMA „HONESTAS” S.R.L. pentru postul de televiziune „AXIAL TV” (nr. 2/9, 28 ianuarie 2016)

330. Decizie cu privire la executarea unei hotărîri judecătoreşti (nr. 2/10, 28 ianuarie 2016)

331. Decizie cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova în anul 2015 (nr. 2/11, 28 ianuarie 2016)

332. Decizie cu privire la modificarea şi completarea Deciziei CCA nr. 1/2 din 21 ianuarie 2016 (nr. 3/17, 11 februarie 2016)

333. Decizie cu privire la executarea Deciziei nr. 44/222 din 29 decembrie 2015 ((nr. 3/18, 11 februarie 2016)

334. Raportul Consiliului Coordonator al Audiovizualului cu privire la activitatea economico-financiară pentru anul 2015.

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

335. Hotărîre cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiei vacante de judecător în unele instanţe judecătoreşti (nr. 39/2, 26 ianuarie 2016)

336. Hotărîre cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiei vacante de preşedinte la Judecătoriile Rezina, Sîngerei şi vicepreşedinte la Judecătoriile Hînceşti, Străşeni, Soroca (nr. 40/2, 26 ianuarie 2016)

337. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 6/2 din 26 ianuarie 2016.

338. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 13/2 din 26 ianuarie 2016.

339. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 41/2 din 26 ianuarie 2016 cu privire la demersul doamnei Ecaterina Palanciuc, președinte interimar al Judecătoriei Centru, mun. Chișinău, referitor la prelungirea perioadei transferului temporar al unui judecător.

Acte ale Consiliului Concurenţei

340. Decizie (nr. ASER-68, 11 decembrie 2015)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte