Nr. 56-58 28.03.2003

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

244. Decret pentru promulgarea Legii privind contracararea activității extremiste (nr. 1181-III, 24 martie 2003).

245. Lege privind contracararea activității extremiste (nr. 54-XV, 21 februarie 2003).

246. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii
nr. 1515-XII din 16 iunie 1993 privind protecția mediului înconjurător, Legii nr. 851-XIII din 29 mai 1996 privind expertiza ecologică și evaluarea impactului asupra mediului înconjurător și a Codului cu privire la contravențiile administrative (nr. 1177-III, 21 martie 2003).

247. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1515-XII din 16 iunie 1993 privind protecția mediului înconjurător, Legii nr. 851-XIII din 29 mai 1996 privind expertiza ecologică și evaluarea impactului asupra mediului înconjurător și a Codului cu privire la contravențiile administrative (nr. 59-XV, 21 februarie 2003).

248. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 3 din Legea nr. 39-XIII din 7 aprilie 1994 despre statutul deputatului în Parlament (nr. 1178-III, 21 martie 2003).

249. Lege pentru completarea articolului 3 din Legea nr. 39-XIII din 7 aprilie 1994 despre statutul deputatului în Parlament (nr. 89-XV, 6 martie 2003).

250. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 73-XV din 12 aprilie 2001 privind cooperativele de întreprinzător (nr. 1179-III, 21 martie 2003).

251. Lege pentru modificarea Legii nr. 73-XV din 12 aprilie 2001 privind cooperativele de întreprinzător (nr. 91-XV, 6 martie 2003).

252. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Codului penal și Codului de procedură penală (nr. 1180-III, 21 martie 2003).

253. Lege pentru completarea Codului penal și Codului de procedură penală (nr. 97-XV, 7 martie 2003).

254. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 192-XIV din 12 noiembrie 1998 privind Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (nr. 129-XV, 20 martie 2003).

255. Hotărîre privind respingerea proiectului de Lege cu privire la cantinele de ajutor social (nr. 136-XV, 20 martie 2003).

256. Decret privind conferirea titlului onorific Maestru în Artă domnului Aleksandr MOROZOV (nr. 1176-III, 20 martie 2003).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

10. Hotărîre privind modificarea Hotărîrii Curții de Conturi nr. 98 din 01.11.01 Privind rezultatele controlului asupra valorificării creditului BERD, acordat pentru reabilitarea drumurilor auto, și executării Hotărîrii Curții de Conturi nr. 48 din 03.08.99 (nr. 83, 1 august 2002).nbsp;nbsp;

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

346. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect de lege și abrogarea unei hotărîri a Guvernului Republicii Moldova (nr. 322, 20 martie 2003).

347. Hotărîre privind eliberarea din serviciul militar cu termen redus și trecerea în rezervă a militarilor, durata serviciului militar al cărora a expirat (nr. 324, 20 martie 2003).

348. Hotărîre despre aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea reprezentanților de frontieră (nr. 325. 20 martie 2003).

349. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru completarea art. 24 din Legea cu privire la Guvern nr. 64-XII din 31 mai 1990 (nr. 330, 20 martie 2003).

350. Hotărîre cu privire la aprobarea Modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova (nr. 331, 20 martie 2003).

351. Hotărîre despre aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova nr. 1004-XV din 19 aprilie 2002 privind aprobarea componenței nominale a Consiliului Creditorilor (nr. 333, 20 martie 2003).

352. Hotărîre cu privire la măsurile de stopare a majorării aparatului administrativ de stat (nr. 334, 20 martie 2003).

353. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 562 din 23 octombrie 1996 (nr. 335, 21 martie 2003).

354. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii privind licențierea unor genuri de activitate (nr. 336, 21 martie 2003).

355. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea Legii privind licențierea unor genuri de activitate (nr. 337, 21 martie 2003).

356. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Departamentul Standardizare și Metrologie al Republicii Moldova și Direcția de standardizare, metrologie și certificare pe lîngă Guvernul Republicii Armenia referitor la schimbul reciproc, difuzarea și aplicarea documentelor normative de standardizare (nr. 339, 21 martie 2003).

357. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Armenia privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor (nr. 340, 21 martie 2003).

358. Hotărîre despre aprobarea Regulamentului privind demarcarea frontierei de stat între Republica Moldova și Ucraina (nr. 341, 21 martie 2003).

359. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii cu privire la biblioteci nr. 286-XIII din 16 noiembrie 1994 (nr. 342, 21 martie 2003).

360. Hotărîre cu privire la salariul tarifar pentru categoria I de calificare a angajaților din unitățile cu autonomie financiară (nr. 343, 21 martie 2003).

361. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri dlui Nicolae VОLCU, director general al Departamentului Vamal al Republicii Moldova (nr. 344, 21 martie 2003).

362. Hotărîre cu privire la înființarea Institutului de Relații Internaționale din Moldova (nr. 345, 21 martie 2003).

363. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova și Ministerul Agriculturii al Republicii Austria privind cooperarea în domeniul agriculturii (nr. 346, 24 martie 2003).

364. Dispoziție (nr. 30-d, 21 martie 2003).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Ecologiei, Construcțiilor

și Dezvoltării Teritoriului al Republicii Moldova

72a. Modificări în cuantumul plății pentru persoanele juridice și fizice care practică pescuitul în bazinele piscicole.

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

72. Comunicat (nr. 17-13-02/1-2341) 29, 21 mai 2002).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

73. Hotărîre cu privire la ratele dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei (nr. 60, 20 martie 2003).

74. Hotărîre privind completarea Nomenclatorului tipurilor de documente de decontare și contabile utilizate la efectuarea operațiunilor bancare (nr. 61, 20 martie 2003).

75. Regulamentul privind reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte