Nr. 59-28 28.03.2003

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova,

decrete ale Președintelui Republicii Moldova

257. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1190-III,nbsp; 27 martie 2003).

258. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (145-XV, 27 martie 2003).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

365. Hotărîre cu privire la amplasarea Academiei de Relații Internaționale și Studii Diplomatice (nr. 348,nbsp; 25 martie 2003).

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor

și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

76. Ordin cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor nr.1 la Standardul Național de Contabilitate 4 Particularitățile contabilității la întreprinderile micului businessnbsp; (nr. 21, 7 martie 2003).

77. Comunicat (nr. 17-13-02/1-2341) 29, 21 mai 2002).

Acte ale Ministerului Muncii și Protecției Sociale

al Republicii Moldova

78. Ordin cu privire la aprobarea modelului Legitimației de serviciu a inspectorului de muncă (nr. 2, 22 ianuarie 2002).nbsp;nbsp;

Acte ale Serviciului de Stat de Arhivă al Republicii Moldova

79. Ordin pentru modificarea articolului 263 al Indicatorului documentelor-tip și al termenelor lor de păstrare pentru organele administrației publice, pentru organizațiile, instituțiile și întreprinderile Republicii Moldova, Chișinău, 1998 (nr. 42, 13 martie 2003).

Acte ale Comitetului pentru Оnfiere al Republicii Moldova

80. Lista copiilor luați la evidență pentru adopție domiciliați pe teritoriul autorităților tutelare.