Nr. 60-61 01.04.2003

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

259. Lege privind asigurarea sanitaro-epidemiologică a populației (nr. 1513-XII, 16 iunie 1993).

260. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 1 al Legii nr. 1194-XV din 4 iulie 2002 cu privire la anularea penalităților și sancțiunilor financiare (amenzilor) (nr. 1188-III, 27 martie 2003).

261. Lege pentru modificarea articolului 1 al Legii nr. 1194-XV din 4 iulie 2002 cu privire la anularea penalităților și sancțiunilor financiare (amenzilor) (nr. 112-XV, 13 martie 2003).

262. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la măsurile de redresare a situației economico-financiare a întreprinderilor zootehnice (nr. 1187-III, 26 martie 2003).

263. Lege cu privire la măsurile de redresare a situației economico-financiare a întreprinderilor zootehnice (nr. 113-XV, 13 martie 2003).

264. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1191-III, 28 martie 2003).

265. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 146-XV, 27 martie 2003).

266. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova, Guvernul Federației Ruse, Guvernul Republicii Bulgaria și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei cu privire la colaborarea în domeniul transportării materialelor nucleare între Federația Rusă și Republica Bulgaria prin teritoriul Republicii Moldova și teritoriul Ucrainei (nr. 1192-III, 28 martie 2003).

267. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova, Guvernul Federației Ruse, Guvernul Republicii Bulgaria și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei cu privire la colaborarea în domeniul transportării materialelor nucleare între Federația Rusă și Republica Bulgaria prin teritoriul Republicii Moldova și teritoriul Ucrainei (nr. 152-XV, 28 martie 2003).

268. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la inspecția înainte de expediție (nr. 115-XV, 14 martie 2003).

269. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la arendă în agricultură
(nr. 142-XV, 21 martie 2003).

270. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare doamnei Zinaida GRECIANОI (nr. 1182-III, 25 martie 2003).

271. Decret privind eliberarea deplinelor puteri domnului Alexei TULBURE, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Consiliul Europei (nr. 1183-III, 25 martie 2003).

272. Decret privind numirea domnului Mihai POPOV, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Belgiei, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Marele Ducat de Luxemburg (nr. 1184-III, 25 martie 2003).

273. Decret privind numirea domnului Vladimir ȚURCAN, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Federația Rusă, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Kazahstan (nr. 1185-III, 25 martie 2003).

274. Decret privind numirea domnului Ilie VANCEA, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Belarus, în funcția de Reprezentat Permanent și Plenipotențiar al Republicii Moldova pe lîngă organele statutare și alte organe ale Comunității Statelor Independente (nr. 1186-III, 25 martie 2003). ...

275. Decret privind eliberarea doamnei Tamara ROȘCA din funcția de judecător la Judecătoria sectorului Buiucani, municipiul Chișinău (nr. 1189-III, 27 martie 2003).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

366. Hotărîre cu privire la numirea dlui Nicolae CERNOMAZ în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Ucraina (nr. 349, 26 martie 2003).

367. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui ȚURCAN Gheorghe (nr. 350, 26 martie 2003).

368. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui CANICOVSCHI Victor
(nr. 351, 26 martie 2003).

369. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui CUCULESCU Andrei (nr. 352, 26 martie 2003).

370. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dnei JALALITE Ghene (nr. 353, 26 martie 2003).

371. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui ȘABALIN Vadim (nr. 354, 26 martie 2003).

372. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui GRECU Petru (nr. 355, 26 martie 2003).

373. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect de lege și abrogarea unei hotărîri a Guvernului Republicii Moldova (nr. 357, 26 martie 2003).

374. Hotărîre pentru aprobarea Modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova (nr. 360, 26 martie 2003).

375. Hotărîre cu privire la aprobarea Listei împrumuturilor și granturilor acordate Guvernului Republicii Moldova sau acordate cu garanție de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaționale (inclusiv din cota parte a Guvernului), destinate realizării proiectelor respective, precum și din contul granturilor acordate instituțiilor finanțate de la buget, din contul cărora vor fi importate sau achiziționate mărfuri (lucrări, servicii) scutite de plata taxei pe valoarea adăugată, taxa vamală și taxa pentru efectuarea procedurilor vamale (nr. 361, 27 martie 2003).

376. Hotărîre privind modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 270 din 5 martie 2002 (nr. 362, 27 martie 2003).

377. Hotărîre cu privire la transmiterea întreprinderii pentru creșterea cailor de rasă At-Prolin în proprietatea publică a statului (nr. 363, 27 martie 2003).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

81. Ordin despre aprobarea Regulamentului privind atestarea persoanelor cu funcții de răspundere din asociațiile de economii și împrumut ale cetățenilor (nr. 27, 26 martie 2003).

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

82. Programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor prevăzute de Codul electoral pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale generale din 25 mai 2003.

83. Hotărîre cu privire la constituirea circumscripțiilor electorale de nivelul doi în unitățile administrativ-teritoriale ale Republicii Moldova (nr. 2052, 26 martie 2003).

84. Hotărîre cu privire la lista partidelor și organizațiilor social-politice cu dreptul de a participa la alegerile locale generale din 25 mai 2003 (nr. 2053, 26 martie 2003).