Nr. 62-66 04.04.2003

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

276. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea articolului 4 din Legea nr. 1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal (nr. 1193-III, 28 martie 2003).

277. Lege pentru modificarea și completarea articolului 4 din Legea nr. 1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal (nr. 132-XV, 20 martie 2003).

278. Hotărîre privind modificarea și completarea Hotărîrii Parlamentului nr. 458-XV din 30 iulie 2001 pentru aprobarea Listei activelor Armatei Naționale propuse pentru comercializare (nr. 133-XV, 20 martie 2003).

279. Decret privind înființarea Ambasadei Republicii Moldova în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (nr. 1194-III, 31 martie 2003).

280. Decret privind înființarea Ambasadei Republicii Moldova în Republica Portugheză (nr. 1195-III, 31 martie 2003).

281. Decret privind numirea domnului Nicolae CERNOMAZ în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Ucraina (nr. 1196-III, 31 martie 2003).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

378. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației Republicii Moldova care va participa la cea de-a cincea reuniune a Consiliului de Cooperare Republica Moldova - Uniunea Europeană (Bruxelles, 17-18 martie 2003) (nr. 303, 14 martie 2003).

379. Hotărîre cu privire la aprobarea Catalogului mijloacelor fixe și activelor nemateriale (nr. 338, 21 martie 2003).

380. Hotărîre cu privire la modul de acumulare și schimb de informații în domeniul protecției populației și a teritoriului în condiții de situații excepționale (nr. 347, 25 martie 2003).

381. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a federațiilor sportive naționale (nr. 356, 26 martie 2003).

382. Hotărîre despre aprobarea Programului de acțiuni privind protecția socială a absolvenților școlilor de tip-internat, copiilor orfani și copiilor rămași fără ocrotirea părintească, aflați sub tutelă pentru anul 2003 (nr. 358, 26 martie 2003).

383. Hotărîre pentru modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 69 din 27 ianuarie 2003 (nr. 359, 26 martie 2003).

384. Hotărîre cu privire la instalarea în or. Briceni a bustului scriitorului Constantin Stamati-Ciurea (nr. 364, 27 martie 2003).

385. Hotărîre cu privire la noile condiții de acordare a burselor elevilor talentați ai liceelor internat din învățămîntul artistic și subdiviziunilor liceale cu profil artistic ale Colegiului republican de coregrafie, subordonate Ministerului Culturii (nr. 365, 27 martie 2003).

386. Hotărîre cu privire la aprobarea listelor studenților din învățămîntul superior cărora li se acordă burse nominale pentru semestrul II al anului de studii 2002-2003 (nr. 366, 27 martie 2003).

387. Hotărîre cu privire la acțiunea Contractului colectiv de muncă (nivel național) pe anul 2001 și Acordului adițional la el (nr. 367, 27 martie 2003).

388. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii cu privire la piața valorilor mobiliare (nr. 368, 27 martie 2003).

389. Hotărîre cu privire la edificarea în mun. Chișinău a monumentului victimelor pogromului din anul 1903 (nr. 369, 27 martie 2003).

390. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 1305 din 4 octombrie 2002 (nr. 370, 27 martie 2003).

391. Hotărîre despre retragerea din Parlament a proiectului de lege cu privire la fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2003 și abrogarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 1469 din 13 noiembrie 2003 (nr. 371, 27 martie 2003).

392. Hotărîre cu privire la trecerea terenurilor irigabile și desecate în alte categorii (nr. 372, 27 martie 2003).

393. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 373, 28 martie 2003).

394. Hotărîre privind cota de imigrare în Republica Moldova pe anul 2003
(nr. 374, 28 martie 2003).

395. Hotărîre cu privire la transmiterea unor încăperi (nr. 375, 28 martie 2003).

396. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind introducerea în Republica Moldova a unor autovehicule (nr. 376, 28 martie 2003).

397. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 377, 28 martie 2003).

398. Hotărîre cu privire la transmiterea unor clădiri (nr. 378, 28 martie 2003).

399. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru completarea Legii cu privire la protecția socială specială a unor categorii de populație nr. 933-XIV din 14 aprilie 2000 (nr. 379, 28 martie 2003).

400. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative care reglementează principiile organizatorice ale funcționării sistemului judecătoresc (nr. 380, 31 martie 2003).

401. Hotărîre privind instituirea comisiilor de lichidare a județelor și prefecturilor și de formare a raioanelor (nr. 382, 31 martie 2003).

402. Hotărîre cu privire la transmiterea Оntreprinderii de Stat Moldresurse din subordinea Ministerului Economiei în subordinea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (nr. 383, 31 martie 2003).

403. Hotărîre cu privire la aprobarea efectivului-limită al personalului serviciilor publice create pe lîngă Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (nr. 384, 31 martie 2003).

404. Hotărîre cu privire la instituirea Comisiei interdepartamentale pentru reintegrarea Republicii Moldova (nr. 385, 31 martie 2003).

405. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 164 din 17 februarie 2003 (nr. 386, 31 martie 2003).

406. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Valentin CIUMAC, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Italiană (nr. 387, 31 martie 2003).

407. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la numirea, transferarea și concedierea personalului din învățămîntul preuniversitar și din direcțiile generale județene (municipale) învățămînt (nr. 388, 31 martie 2003).

408. Hotărîre despre modificarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a indemnizațiilor adresate familiilor cu copii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1478 din 15 noiembrie 2002 (nr. 389, 31 martie 2003).

409. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unor proiecte de legi și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova (nr. 391, 1 aprilie 2003).

410. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Azerbaidjan privind colaborarea în domeniul carantinei plantelor (nr. 392, 1 aprilie 2003).

411. Hotărîre despre prelungirea termenului de repatriere a unor mărfuri provenite din tranzacțiile economice externe (nr. 393, 1 aprilie 2003).

412. Hotărîre cu privire la desemnarea Reprezentantului Republicii Moldova la Inițiativa Anticorupție a Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est (nr. 394, 1 aprilie 2003).

413. Hotărîre privind reglementarea controalelor (nr. 395, 1 aprilie 2003).

414. Dispoziție (nr. 32-d, 1 aprilie 2003).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Agenției Naționale pentru Achiziții Publice

85. Regulamentul cu privire la grupul de lucru pentru achiziții de mărfuri, lucrări și servicii.nbsp;

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte